Środowisko uczenia się w organizacjach

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Można mnie spotkać na warsztatach Wszechnicy UJ z cyklu Know How Bites, na które zapraszam. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Obszary specjalizacji:

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę (budowanie pozycji i autorytetu w zespole, koncepcje roli menedżera, prowadzenie spotkań indywidualnych i zespołowych) oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. Mam przekonanie do skuteczności indywidualnej pracy z menedżerami w procesach mentoringowych, gdzie można skoncentrować się na indywidualnych wyzwaniach konkretnej osoby.

W obszarze HR specjalizuje się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

Doświadczenie:

Kierowałem pracą zespołu przygotowującego projekt Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno Szkoleniowych MSUES oraz byłem szefem pilotażowego audytu firm szkoleniowych w oparciu o kryteria jakościowe MSUES. Jestem współautorem ?Przewodnika po Standardach?, gdzie przygotowałem rozdział dotyczący zarządzania firmą szkoleniową. Jestem także współautorem raportu ?Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?? Realizowałem projekty szkoleniowo-doradcze między innymi dla: BZWBK, BGŻ, WUP w Krakowie, Polsat Cyfrowy, Puma, Impel S.A., 3M Polska, Aviva, International Paper, Future Processing, Pratt&Whitney, SKANSKA, Smyk.

Wykształcenie i certyfikaty:

Jestem absolwentem historii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłem studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Mam za sobą kilka kompleksowych kursów trenerskich, coachingowych i facylitacyjnych (Szkoła Trenerów Wszechnicy UJ; program ?Trainers Training” Erickson College International; akredytowana przez Międzynarodową Federację Coachów (ICF) szkoła coachów ?The Art & Science of Coaching”; ?Szkoła Facylitatorów: praca z organizacją, rozwój w roli zawodowej?).

Prowadzone szkolenia:

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…

Transformacja kultury organizacyjnej

Certyfikacja kompetencji ICF kursu Szkoły Coachów „The Art & Science of Coaching to dopełnienie procesu rozwoju rozpoczętego w trakcie Modułów I II oraz I IV. Program jest objęty…

Inspiracje: