uczenie-sie-przemysle-4-0
,

Uczenie się o przemyśle 4.0 – spotkanie w projekcie rozwój kompetencji dla przemysłu 4.0

Umiejętność uczenia się będzie jedną ze strategicznych cech organizacji przyszłości. Wagę procesu zdobywania wiedzy i adaptowania do zmiennych warunków działania wyraźnie zauważyć można w branży produkcyjnej. Lista rozwiązań oferowanych przez Przemysł 4.0 wydłuża się i jednocześnie motywuje firmy oraz ludzi w niej pracujących do ciągłego monitorowania innowacji oraz rozważania ich zastosowania.
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 2 min

Z tego artykułu dowiesz się:

Umiejętność uczenia się

Ogrom możliwości wynikających z nowych technologii i przetwarzania danych wydaje się nie do objęcia przez pojedyncze osoby, a nawet firmy, dlatego tak ważnym aspektem rozwijających się organizacji jest sieciowanie i uczenie się ponad i między strukturami organizacji.

W duchu sieciowania i wspólnego uczenia się członkowie zespołu Wszechnicy UJ wraz z partnerami: Politechniką Rzeszowską, Pratt&Whitney Rzeszów, International Development Norway wzięli udział w spotkaniu w ramach międzynarodowego projektu „Rozwój kompetencji dla Przemysłu 4.0” . Oś wydarzenia stanowiła wymiana spostrzeżeń o wdrażaniu zmian w firmach produkcyjnych, implementujących rozwiązania 4.0. Materiał do analizy oparty jest o realne doświadczenia partnerów w działaniu na rzecz transformacji firm przemysłowych. Współpraca w projekcie daje szansę na lepsze zrozumienie potrzeb inżynierów, operatorów i menedżerów produkcji, identyfikację kompetencji przydatnych w pracy w Industry 4.0.

Uczestnicy spotkania bezpośrednio doświadczyli wpływu technologii na proces uczenia. Wzięli udział w kursie VR dotyczącym obsługi, utrzymania ruchu i serwisowania stacji zrobotyzowanych. W pracach projektowych wykonano cyfrowego bliźniaka pomieszczenia laboratoryjnego zawierającego roboty. Otrzymana cyfrowa reprezentacja otoczenia została wykorzystana do zaprojektowania 4 typów kursów w wirtualnej rzeczywistości. Kurs VR, przykłady wykorzystania symulatorów, robotów, analizy Big Data i case study opartych o dotychczasowe działania B+R partnerów tworzą mozaikę doświadczeń, na której budujemy i uzupełniamy know how Wszechnicy UJ. Wspieramy firmy w transformacji Przemysłu ku 4.0 w sposób skoncentrowany na człowieku, który jest kluczowym ogniwem powodzenia wszelkich zmian.

Wspierając ideę międzyorganizacyjnego uczenia się zainicjowaliśmy serię otwartych spotkań o Przemyśle 4.0, dla osób, które interesuje wpływ nowych technologii na model biznesowy i kulturę organizacyjną firm, na przywództwo, zapotrzebowanie nowych kompetencji oraz na sposób pracy w interdyscyplinarnych zespołach. Zapraszamy do udziału w spotkaniach, w których dzielimy się wiedzą oraz zapraszamy do dialogu i wzajemnego  uczenia się. Zwieńczeniem naszych rozmyślań o przyszłości pracownika w rozwijających się technologicznie firmach będzie listopadowa konferencja: ”Ucząca się organizacja. Człowiek w organizacji przyszłości”.

 

Jeśli chcesz poznać program rozwijający umiejętności adaptacji do wymagań przemysłu przyszłości wejdź na stronę: Kompetencje przemysłu przyszłości

 

Fot. Spotkanie w ramach projektu nr OG/19/K3/W/0037  pt. Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 7-8.06.2021 Rzeszów

Może Cię jeszcze zainteresować: