Co może HR?

Jak budować partnerskie relacje między HR a biznesem

Know How Bites

Know How Bites to cykl otwartych spotkań Wszechnicy UJ, podczas których:

  • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem,
  • promujemy rzetelne teorie, narzędzia i metody pracy,
  • szerzymy informacje o nowych ideach i wynikach badań,
  • stwarzamy okazję do networkingu i wzajemnej inspiracji.

Podczas każdego warsztatu zachęcamy Was do aktywnego udziału: dyskusji, pracy w grupach, dzielenia się dobrymi praktykami z branży i poznawania nowych osób.

Jeżeli jesteś:

  • przedstawicielem HR,
  • menedżerem,
  • lub zawodowo zajmujesz się rozwojem zespołów, grup i organizacji,

zapraszamy do udziału w spotkaniach Know How Bites.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej spotkania i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału (liczba miejsc jest ograniczona).

Co może HR?

Osoby pracujące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi tęsknią za partnerstwem w relacji z biznesem. Czy synergia i wzajemne zaufanie w takim układzie są w ogóle możliwe do osiągnięcia? HR powinien przecież dobrze rozumieć otoczenie biznesowe – jego specyfikę, potrzeby i cele oraz sposób funkcjonowania, z kolei biznes powinien dostrzegać użyteczność działań z obszaru HR dla realizacji swoich celów. Czyją odpowiedzialnością jest jednak budowanie relacji tworzących silne, wzajemne partnerstwo? I jak to robić?

Adresaci

Wydarzenie adresowane jest do pracowników działów HR, menedżerów Learning Development, HR Business Partnerów, zainteresowanych refleksją dotyczącą zwiększenia ich pozycji, znaczenia i odpowiedzialności w organizacji.

Cele

Uczestnicy warsztatu:

  • poznają mapę statusową pozycji przyjmowanych przez HR w organizacji i będą potrafili zastosować ją do swojej firmy;
  • będą potrafili określić strategię zmierzającą do poszerzania swojego wpływu i zakresu odpowiedzialności w firmie;
  • w symulowanych rozmowach osadzonych w kontekście autentycznych studiów przypadków, rozwiną umiejętność komunikacji z ich wewnętrznym klientem biznesowym

Prowadzący

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Termin

Spotkanie odbyło się 2 kwietnia 2020 r., w godzinach 9:00-11:30.

Inne wydarzenia

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

Czytaj więcej

Facylitacja w organizacji

Czytaj więcej

Rotacja pracowników – przyczyny i strategie zaradcze

Czytaj więcej

Wspieranie pracowników w sytuacjach trudnych – potrzeby i rozwiązania

Czytaj więcej

Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach

Czytaj więcej

Udział

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

Spotkanie przeznaczone jest dla menedżerów, liderów, Scrum Masterów, przedstawicieli działów HR odpowiedzialnych za rozwój menedżerów. W miarę wolnych miejsc zapraszamy również pozostałe osoby zainteresowane tematem.

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Menedżer ds. projektów rozwojowych

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami