Jak organizacje mogą wspierać swoich liderów?

Definiujemy dylematy, poszukujemy rozwiązań, dzielimy się doświadczeniem.

Program spotkania

Menedżer nie ma łatwo.

Musi godzić często sprzeczne interesy swoich szefów, pracowników i klientów, a w ostatnich czasach każda z tych grup ma wobec menedżerów coraz większe oczekiwania, które wyraża odważnie, bezpośrednio, czasem wręcz roszczeniowo.

Wraz z przejściem od pracy stacjonarnej do hybrydowo-zdalnej, zupełnie zmieniło się środowisko, w którym działają menedżerowie i ich zespoły. Są inne warunki komunikacji, kontaktu, wywierania wpływu, monitorowania, ale także angażowania ludzi. Menedżer potrzebuje do tego innych narzędzi, innych kompetencji, z pewnością także nowego rozumienia swojej roli.

Dynamika i intensywność zmian występuje w skali dotychczas niespotykanej, a towarzyszy temu brak stabilizacji i nieoznaczoność. To jednak menedżer, przy braku możliwości wiarygodnego prognozowania, ciągle zmieniając sposób działania swojego zespołu, ostatecznie musi dowieźć wynik.

Jak zatem organizacje mogą wspierać swoich liderów, którzy stają się kluczowym i równocześnie najbardziej przeciążonym ogniwem firmy?

  • Być może chodzi o zdefiniowanie nowego podejścia do roli menedżera, określenia kształtu przywództwa o jakie nam chodzi w naszej firmie w dzisiejszych czasach? Jeżeli uchwycimy to nowe podejście to wyzwaniem organizacji staje się zaproszenie menedżerów do zmiany ich dotychczasowego stylu zarządzania.
  • Być może chodzi o refleksje w jaki sposób dziś przygotowywać ludzi do objęcia funkcji menedżerskich, ale także o ustalenie jakie kompetencje są dziś menedżerom najbardziej potrzebne i adekwatne do wyzwań, z którymi się mierzą?
  • Być może chodzi nie tyle o rozwój kompetencji, co o realne wsparcie w rozwiązywaniu problemów?
  • Być może chodzi o inne zdefiniowanie wymagań wobec menedżerów?

Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Nie wydaje nam także się, abyśmy byli świadomi wszystkich wyzwań jakie stoją dziś przed menedżerami.

Dlatego warto odwołać się do opinii rynku, zapytać o zdanie menedżerów, liderów i specjalistów zajmujących się rozwojem ludzi w organizacjach. Spróbować zrobić zdjęcie aktualnej rzeczywistości w szerszej skali, aby poszukać trendów, ryzyk, wniosków i kierunków działania. Właśnie do tego Was zapraszamy.

Zapraszamy na spotkanie realizowane w formule Open Space Technology, w którym uczestników zaprosimy do: stawiania pytań i formułowania dylematów, poszukiwania rozwiązań i rekomendacji, dzielenia się doświadczeniem i dobrymi praktykami – wszystko w obszarze efektywnego wspierania menedżerów przez organizacje.

Korzyści dla uczestników

Sformułujemy mapę kluczowych wyzwań związanych z pracą menedżera
Od pojedynczych dylematów, do problemów obecnych w szerszej skali.

Zbudujemy listę rekomendacji i dobrych praktyk, które działają w wybranych organizacjach
To co działa u kogoś innego może zadziałać też u mnie.

Wymienimy się doświadczeniami, obawami, kłopotami i troskami
Okazuje się, że nie jestem sama z tym problemem.

Po spotkaniu każdy z uczestników otrzyma raport podsumowujący pracę grup roboczych
Kompleksowy przegląd wypracowanych rozwiązań

Prowadzący

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi, przeprowadzanie diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowanie programów rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dla organizacji.

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blank2 marca 2023, godzina 9:00-12:30. 

 

 

blank Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Adresaci spotkania

Spotkanie przeznaczone jest dla osób zarządzających zespołami: menedżerów, liderów, menedżerów projektów.

Zapraszamy także osoby odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie menedżerów, kształtowanie kultury organizacyjnej i stylu przywództwa, a w szczególności: specjalistów Learning & Development, HR Business Partnerów, specjalistów obszaru People & Culture, pracowników działów HR.

 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami