Doradztwo i szkolenia dla firm - Projekty badawczo-rozwojowe

Wspieramy organizacje w kształtowaniu kultury organizacyjnej

Poznaj nasze obszary specjalizacji:

Dynamicznie zachodzące zmiany społeczne, rozwój nowych technologii czy rosnąca świadomość problemów ekologicznych to tylko niektóre czynniki kształtujące środowisko pracy polskich organizacji. Chęć zrozumienia systemu, w którym funkcjonują dzisiejsze organizacje motywuje nas do nieustannego uczenia się i poszukiwania nowych kierunków rozwoju naszej oferty. W ramach międzynarodowych partnerstw Wszechnica UJ opracowuje innowacyjne usługi rozwojowe, bierze udział w badaniach systemu edukacji dorosłych i rynku pracy oraz wspiera organizacje społeczne i grupy o utrudnionym dostępie do nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.

Projekty

Inspiracje

Pracowaliśmy dla

Skontaktuj się z nami

Rafał Stożek

Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

517 496 840
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami