Badanie poprzedzające konferencję Zdrowa organizacja w nowym świecie

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym przygotowanym przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pytania znajdujące się w ankiecie dotyczą przyszłości organizacji – długofalowych prognoz, obaw, ale i nadziei dotyczących ich działania w ciągu najbliższych miesięcy i lat. Zadajemy je, ponieważ jesteśmy ciekawi różnych głosów i punktów widzenia. Wyniki badań zostaną zaprezentowane 23 czerwca br. podczas konferencji z cyklu Ucząca się organizacja, na którą serdecznie zapraszamy. Ankieta zawiera 12 pytań otwartych.

Bardzo doceniamy wkład, który osoby wypełniające ankietę wnoszą w nasze myślenie o przyszłości. Rzetelnie wypełniona ankieta jest przepustką upoważniającą do bezpłatnego udziału w konferencji 23 czerwca 2020. Czytaj więcej o konferencji

1
2
3

Zmiany warunków działania firm

W tej części pytamy o Twoje przewidywania dotyczące zmian w warunkach funkcjonowania firm w najbliższym czasie.
Dla uproszczenia uznajmy, że mówimy o sytuacji w Polsce w 2021 roku.
Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami