Foto Matrix – wizualne warsztaty kreatywne

O programie

blankWarsztaty kreatywne Foto Matrix:

 • warsztaty pozwalające na zainicjowanie dyskusji dotyczącej podsumowania ważnych wydarzeń w firmie;
 • kreatywna forma pogłębionej refleksji nad funkcjonowaniem organizacji;
 • może być sposobem na podsumowanie osiągniętych sukcesów i określenia wyzwań w przyszłości;
 • daje możliwość uchwycenia charakterystyk organizacji trudnych do zaobserwowania w wyniku racjonalnej analizy.

Adresaci

Warsztaty zaprojektowano w taki sposób, aby realizacja programu możliwa była dla grup od 7 do 70 osób.

Warsztaty mogą być aktywnością towarzyszącą podsumowaniu:

 • roku, kwartału;
 • projektu;
 • nowego przedsięwzięcia;
 • cyklicznego wydarzenia;
 • ważnej zmiany w organizacji itp.

realizowaną dla wybranego działu, regionu lub nawet całej firmy.

Cele warsztatów

Warsztaty skupiają się na uruchamianiu wśród pracowników kreatywności i budowaniu poczucia współodpowiedzialności za sposób funkcjonowania organizacji.

Przyjazna forma grupowej pracy nad fotografiami pozwala dodatkowo na pogłębioną refleksję nad codziennymi aktywnościami podejmowanymi przez pracowników. Prowadzone warsztaty pozwolą również na:

 • poznanie perspektywy innych współpracowników na funkcjonowanie organizacji;
 • dokonanie indywidualnego i grupowego podsumowania działań zrealizowanych do tej pory;
 • określenie konkretnych działań sprzyjających zaspokojeniu potrzeb, które  do tej pory były w obszarze  nieświadomości organizacyjnej;
 • zaangażowanie pracowników do myślenia z perspektywy całej organizacji.

Program

Etap 1

PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATÓW

 • Realizacja pre –work. Wykonanie wizualnego obrazu organizacji

SESJA 2

UCHWYCONE W CZASIE I PRZSTRZENI

 • Zebranie obrazów przygotowanych przez uczestników
 • Identyfikacja skojarzeń i tworzenie wspólnego opisu rzeczywistości organizacyjnej
 • Pogłębienie refleksji na temat wspólnego funkcjonowania w organizacji
 • Analiza wizualnych pieczęci  organizacji  z różnych perspektyw

SESJA 3

CO Z TEGO WYNIKA?

 • Identyfikacja wspólnych wątków wynikających z przedstawionej analizy obrazów
 • Wypracowanie roboczych hipotez na temat organizacji/zespołu/działu

SESJA 4

KROK W PRZYSZŁOŚĆ

 • Określenie efektów wspólnej pracy
 • Co robić inaczej? Moderowana praca grupowa poświęcona tworzeniu konkretnych rozwiązań służących radzeniu sobie z wyzwaniami
 • Wystąpienia prezentujące pomysły i rekomendacje

Oczekiwane długofalowe efekty

blankW połączeniu z innymi działaniami podejmowanymi przez firmę,  warsztaty wzmocnią takie obszary jak:

 • zaangażowanie oparte na poczuciu wspólnoty  celów i świadomości współodpowiedzialności za rezultaty osiągane  przez organizację;
 • jakość współpracy pomiędzy pracownikami;
 • kreatywność i gotowość do pracy zespołowej w wyniku zastosowania aktywnych, wizualnych metod pracy.

 

Zakres usługi

Usługa obejmuje:

 • Warsztat trwający od 2-6 godzin;
 • Diagnozę i dopasowanie programu do potrzeb Zamawiającego;
 • Dojazd prowadzących do miejsca realizacji warsztatów;
 • Foto-raport podsumowujący realizację warsztatów, wraz z katalogiem wypracowanych wskazówek i rozwiązań.

 

Zamawiający pokrywa koszt wynajmu sali warsztatowej oraz koszt noclegów dla prowadzących, o ile są konieczne.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami