Indywidualne konsultacje w obszarze HR

Dlaczego konsultacje są ważne?

blank

Jeżeli pracujesz w obszarze HR:

 • wprowadzasz w organizacji nowe, do tej pory niespotykane tam rozwiązania HR;
 • wdrażasz złożone, skomplikowane i posiadające dużą wartość dla organizacji projekty HR;
 • budujesz dział HR w firmie do tej pory pozbawionej odrębnych funkcji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi;
 • nie masz w swojej organizacji odpowiednich partnerów do merytorycznej dyskusji na temat rozwiązań, za które odpowiadasz.

Wybierz konsultacje indywidualne

Dlaczego warto?

 • Uzyskasz rekomendacje i wskazówki odwołujące się do Twojego problemu.
 • W sposób uporządkowany zdefiniujesz: istotę problemu, jego przyczyny, możliwe rozwiązania oraz ich konsekwencje.
 • Poznasz inny punkt widzenia na sytuację, którą opisujesz, zaczniesz myśleć poza własnym schematem.
 • Odreagujesz negatywne emocje i uzyskasz zdolność do konstruktywnego myślenia.
 • Nauczysz się w jaki sposób postępować w innych, podobnych sytuacjach.
 • Zwiększysz świadomość swojego potencjału i obszarów do rozwoju w roli HR.

 

Jakie obszary konsultujemy?

 • Rozwój kompetencji pracowników;
 • Wdrażanie zmiany organizacyjnej, angażowanie ludzi w zmianę;
 • Zarządzanie różnorodnością i radzenie sobie z konfliktami w organizacji;
 • Kształtowanie kultury organizacyjnej i stylu przywództwa;
 • Budowanie lojalności i angażowanie pracowników;
 • Kształtowanie partnerskich relacji HR z biznesem;
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji;
 • Rozwój w roli HR – HR jako trener, coach lub facylitator.

Do kogo kierujemy konsultacje?

Konsultacje skierowane są do osób pracujących w szeroko rozumianym obszarze HR, a w szczególności do:

 • Menedżerów HR i specjalistów w działach personalnych;
 • HR Business Partnerów;
 • Specjalistów i menedżerów Learning & Development;
 • Dyrektorów Personalnych;
 • Osób zajmujących się kształtowaniem kultury organizacyjnej oraz dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie pracowników;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych pracowników

Prowadzący

Maciej Kocurek

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę (budowanie pozycji i autorytetu w zespole, koncepcje roli menedżera, prowadzenie spotkań indywidualnych i zespołowych) oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. Mam przekonanie do skuteczności indywidualnej pracy z menedżerami w procesach mentoringowych, gdzie można skoncentrować się na indywidualnych wyzwaniach konkretnej osoby.

W obszarze HR specjalizuje się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

 • blank

ANETA MAREK

Specjalizuję się w prowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowaniu programów doradczych dla organizacji. Uczestniczyłam w procesie tworzenia i testowania gry strategicznej Dynamo, a od 2011 r. należę do zespołu trenerów prowadzących grę. Moje doświadczenie obejmuje prowadzenie szkoleń oraz warsztatów facylitowanych. Jestem trenerem w ramach cyklu spotkań Wszechnicy UJ: Know How Bites kierowanych do menedżerów, pracowników HR i specjalistów branży Life Long Learnig. Szczególnie interesuję się ideą wdrażania w organizacji partycypacyjnego stylu zarządzania i uruchamiania potencjału pracowników. Współpracowałam m.in. z organizacjami: 3M Poland, Stock Polska, Impel S.A., Bank BGŻ, Politechnika Rzeszowska, Martes Sport.

 • blank
 • blank

Magdalena Pęcak

Od ponad 10 lat prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe, koncentrując się na rozwijaniu umiejętności osobistych, zwiększaniu samoświadomości oraz wydobywaniu potencjału. Korzystając z własnego doświadczenia menedżerskiego projektuję i prowadzę szkolenia dla kierowników i liderów, rozwijając głównie kompetencje związane z zarządzaniem zespołem. Ze szczególnym zaciekawieniem realizuję projekty diagnostyczne w organizacjach oraz projekty oparte o facylitację.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pełniąc funkcję menedżera zespołu, koordynatora projektów, jak również konsultanta i doradcy w projektach realizowanych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Przez wiele lat związana byłam z organizacjami pozarządowymi, współtworząc i realizując projekty ukierunkowane na rozwój kompetencji społecznych i zawodowych. Prowadziłam również indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.

Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami