Insights Discovery Workshops

Co to jest Insights Discovery?

blankInsights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania. Główna idea narzędzi i programów opartych na modelu Insights Discovery to wzajemne poznanie i zrozumienie swoich zachowań, ich akceptacja oraz taka modyfikacja, która umożliwi maksymalizowanie korzyści płynących ze współpracy z innymi osobami.

Dla kogo?

Dla wszystkich osób, które pracują w interakcji  z innymi – współpracownikami, przełożonymi, klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Insights Discovery doskonale sprawdza się niezależnie od wielkości organizacji wpływając na jakość współpracy między ludźmi.

Realizacja warsztatów w organizacji służy budowie platformy porozumienia, która może przyczynić się do znacznej poprawy komunikacji
i współpracy ze wszystkimi osobami, z którymi na co dzień pracują:

Przełożonymi;

Członkami zespołu;

Klientami wewnętrznymi;

Klientami zewnętrznymi.

Struktura pracy

blank

 

Profile indywidualne

W trakcie wszystkich szkoleń opartych na Insights Discovery praca przebiega z wykorzystaniem profili indywidualnych.

Dzięki temu każdy uczestnik lepiej poznaje siebie i może zacząć planować działania, które przekładają się na zwiększenie efektywności w kontaktach z ludźmi zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Prowadzący

Katarzyna Gacek

Projektuję i prowadzę różnorodne programy szkoleniowe. Jako psycholog z wykształcenia, zdecydowanie opowiadam się za indywidualnym podejściem do klientów. Przywiązuje dużą wagę do starannej analizy potrzeb szkoleniowych.

Posiadam bogate doświadczenie w obszarze oceny kompetencji pracowników wielokrotnie projektowałam sesje Assessment i Development Centre (AC/DC) oraz występowała w roli facylitatora sesji, asesora oraz osoby udzielającej feedbacku rozwojowego po sesji.

Kwestie związane z rozwojem pracowników poznałam przez ostatnie 16 lat z licznych perspektyw trenera prowadzącego szkolenie, osoby zarządzającej projektami szkoleniowymi od strony merytorycznej i logistycznej, koordynatora pracy zespołów trenerskich, trenera wewnętrznego i Project managera projektów rozwojowych w dziale Learning and Development międzynarodowej korporacji, ale także z perspektywy uczestnika szkoleń. Doświadczenie pracy w korporacji pomaga mi lepiej dostosować szkolenia do potrzeb tego środowiska.

 • blank

Programy rozszerzone

Efektywny zespół

Warsztat dla członków zespołu, którego celem jest poprawa współpracy poprzez lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie stylu funkcjonowania poszczególnych osób w zespole.

Zarządzanie zespołem

Warsztat adresowany jest do wszystkich zarządzających zespołami.

Pomoże zrozumieć swoje mocne i słabe strony w stylu zarządzania oraz wypracować rozwiązania do zastosowania w zespole.

Tematy m.in.: feedback, motywowanie, wspieranie
w sytuacjach stresowych.

Efektywna obsługa klienta

 • Jakie są najważniejsze potrzeby klientów reprezentujących poszczególne energie kolorystyczne.
 • Czym klient kieruje się podejmując decyzje?
 • Jak doceniać klienta i budować dobrą relację?
 • Jak nawiązywać kontakt,  identyfikować potrzeby oraz prezentować rozwiązania dostosowując się do stylu klienta.

Warsztat Podstawowy

Po wypełnieniu testu pracownicy uczestniczą w warsztacie stanowiącym wprowadzenie do metodologii Insights Discovery, podczas którego omawiają swój profil oraz zapoznają się z charakterystykami dla innych dominujących stylów zachowań.

Nową wiedza przekłada się na opracowanie praktycznego planu wdrożeniowego do zastosowania po szkoleniu.

Program oparty jest na prostym modelu:

blank

Cele warsztatu

Uczestnicy warsztatu:

 • poznają założenia Insights Discovery;
 • pogłębią świadomość własnego dominującego stylu zachowania i jego charakterystyk;
 • zdobędą wiedzę na temat innych występujących stylów funkcjonowania;
 • zwiększą gotowość do elastyczności stosowania różnych stylów komunikacji;
 • nauczą się adoptować swój styl zachowania
  w odniesieniu do preferowanego stylu rozmówcy.

 

blankProcedura reklamacyjna WUJ

 

Sesje indywidualne

Po warsztacie istnieje możliwość zorganizowania indywidualnych sesji z konsultantem dla każdego uczestnika.

Podczas 90 minutowej sesji uczestnik ma okazję zadać konsultantowi pytania dotyczące metodologii, wyników testu, treści obecnych ze szkoleniem.

Jest to okazja do pogłębienia wiedzy o indywidualnym stylu funkcjonowania oraz wypracowania planu działań, dzięki któremu uczestnik zwiększy swoją efektywność.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami