Rozwój kompetencji menedżerów metodą Re-Aktor

Co nas wyróżnia?

Innowacyjna i angażująca metoda.

Doświadczenie menedżerskie i teatralne prowadzącego.

Realistyczne symulacje i bezpieczne środowisko uczenia się.

Profesjonalny zespół aktorów.

Autonomia uczestników
w realizacji własnego scenariusza.

Doświadczenie w realizacji szkolenia dla liderów firm produkcyjnych i usługowych.

Posiadamy znak jakości usług doradczo
– szkoleniowych MSUES.

Dofinansowanie szkolenia za pośrednictwem BUR – Bazy Usług Rozwojowych.

Dlaczego metoda Re-Aktor?

 • pionierska, angażująca i niebywale skuteczna metoda rozwoju kompetencji;
 • odgrywany przez aktorów spektakl prezentuje system zależności w zespole oraz wyzwanie przed jakim staje menedżer;
 • uczestnicy wcielają się w rolę menedżera i biorą udział w spektaklu. Realizują własny scenariusz samodzielnie zarządzając zespołem i starając się rozwiązać problem;
 • aktorzy towarzyszący uczestnikom improwizują w ramach zbudowanego na próbach profilu postaci, odzwierciedlając jej temperament, motywację i pozycję w zespole;
 • metoda umożliwia sprawdzenie wielu strategii postępowania oraz ocenę ich skuteczności;
 • realistyczne symulacje pozwalają na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu trudnych i emocjonalnych rozmów z pracownikami;
 • nad całym procesem czuwają profesjonalni trenerzy.

Adresaci

Program przeznaczony jest dla osób zarządzających zespołami (menedżerów, kierowników, team leaderów) gotowych do refleksji na temat własnych kompetencji menedżerskich.

Efekty Szkolenia

budowanie gotowości do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi (konflikt w zespole, redukcja personelu, przekazywanie trudnych informacji, podważanie pozycji lidera itp.);

poszerzenie świadomości dotyczącej liczby możliwych rozwiązań sytuacji kryzysu w zespole;

wzrost świadomości konsekwencji podejmowanych działań w sytuacji trudnej;

rozwój umiejętności analizowania zdarzeń kryzysowych z uwzględnieniem wielu czynników sytuacyjnych i psychologicznych;

wzrost wiedzy w zakresie możliwych strategii prowadzenia rozmów z pracownikami;

wypracowanie indywidualnego planu rozwoju kompetencji lidera w oparciu o doświadczenie prowadzenia rozmów w sytuacji napięcia emocjonalnego;

nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami emocjonalnymi, z jakimi spotyka się menedżer w codziennej pracy.

Inspiracja

Wyobraź sobie taką sytuację:

Jesteś menedżerem zespołu sprzedażowego. Młoda Dorota mimo dobrych wyników zraża sobie innych nadmierną pewnością siebie. Doświadczonemu Adamowi od 3 miesięcy spadają wyniki sprzedaży, jest też w trakcie rozwodu. Szef domaga się Twojej interwencji, zabrania jednak „jakichkolwiek roszad personalnych”. Umawiasz się na rozmowę z Adamem. Piątek popołudniu. Pracujesz przy komputerze. Do pokoju wchodzi Adam.

ADAM: Chciałeś mnie widzieć.

TY: Tak, tak. Poczekaj sekundę… (kończysz notować, zamykasz komputer i odwracasz się do Adama). Wystartowaliśmy w nowy miesiąc. Plany są ambitne…

ADAM: (przerywając) …przecież wiesz, że chcę jak najlepiej. Włożyłem dużo serca w tę firmę, wierzę w naszą robotę… Ale ostatnio mam mniej spotkań. Daj mi trochę czasu.

TY: Nie chodzi nawet o ilość spotkań, rozumiem, że może teraz to dla ciebie trudne. Ale nie finalizujesz sprzedaży z Klientami, którzy już mieli prezentację. Może pora dodać coś nowego do stylu działania, nie wiem… spróbuj jak Dorota…

ADAM: Przestań z tą Dorotą. Dopiero miesiąc się zaczął, zobaczymy z jakim rezultatem dociągnie do końca.

TY: Adam, Iza też poprawiła wyniki.

ADAM: Iza nie interesuje się niczym poza swoją pracą, ona nawet nie wie, ile ty masz dzieci…

TY: Ale ona idzie w górę… ja chcę, żebyś ty wrócił chociaż do poprzedniego poziomu. Od trzech miesięcy jest gorzej, psujesz przez to też premię zespołową

ADAM: Zaufaj mi.

TY: To samo mówiłeś dwa miesiące temu. A tymczasem coraz więcej rzeczy ci się sypie, może po prostu potrzebujesz jakiegoś wsparcia…

ADAM: Potrzebuję przez jakiś czas spokoju. Zajmij się młodym narybkiem, o mnie się nie martw.

 

Co zrobisz w tej sytuacji?

 1. W rozmowie odwołasz się do dawnych sukcesów Adama, ale stawiasz też konkretne wymagania, co do przyszłości
 2. Organizujesz spotkanie z młodą Dorotą i prosisz ją o wsparcie Adama.
 3. W czasie nieformalnego spotkania na piwie radzisz Adamowi, jak uporać się z rozwodem.
 4. Na cotygodniowej odprawie zespołu motywujesz wszystkich wyższymi premiami indywidualnymi
 5. Jaki jest Twój pomysł na dobre rozwiązanie tej sytuacji?
 • Wybierz swoje rozwiązanie i odegraj je razem ze specjalnie przygotowanym zespołem aktorskim, pod opieką profesjonalnych trenerów.
 • Poznaj konsekwencje swoich decyzji.
 • Porównaj twoją koncepcje działania z pomysłami innych uczestników.
 • Sprawdź się w trudnej symulowanej rozmowie z pracownikiem i całym zespołem.

 

blank blank blank

Program

Dzień I

Moduł 1

 • Wprowadzenie
 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Określenie indywidualnych oczekiwań i celów
 • Mapa trudnych sytuacji menedżerskich w pracy z zespołem (konflikt w zespole, redukcja personelu, przekazywanie trudnych informacji, podważanie pozycji lidera)
 • Ja jako menedżer – analiza własnych przekonań dotyczących aktywności efektywnego menedżera

Dzień I

Moduł II

 • Kompetencje menedżera użyteczne w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi – poziom wiedzy
 • Schemat czterech poziomów funkcjonowania w sytuacji trudnej Emocje-Jednostka-Zespół-Organizacja
 • Metody radzenia sobie w sytuacji obciążenia emocjonalnego
 • Indywidualne reakcje w sytuacji kryzysowej
 • Wykorzystanie modelu Jednostka-Zadanie-Zespół w działaniach menedżerskich
 • Rola menedżera w organizacji

Dzień I

Moduł III

 • Przygotowanie do efektywnego wykorzystania własnego doświadczenia w pracy scenicznej
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem zmiany perspektywy
 • Symulacje decyzji w oparciu o teoretyczne sytuacje trudne
 • Praca zespołowa nad możliwymi sposobami wykorzystywania sytuacji scenicznej

Dzień II

Moduł I

 • Kompetencje menedżera użyteczne w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi – poziom doświadczenia. Spektakl
 • Inscenizacja sytuacji kryzysowej w zespole
 • Eksperymentowanie z wieloma scenariuszami rozwiązań sytuacji kryzysowej w zespole
 • Praca z indywidualnymi kartami rozwojowymi

Dzień II

Moduł II

 • Integracja wiedzy i doświadczenia
 • Moderowana dyskusja na forum i praca w małych grupach, wymiana doświadczeń związanych z interwencjami teatralnymi, komentarze
 • Porównanie strategii interwencji
 • Wprowadzenie opracowanego modelu strategii zarządzania sytuacjami trudnymi w zespole
 • Opracowanie planu przeniesienia doświadczenia interwencji na grunt pracy zawodowej

Dzień II

Moduł III

 • Podsumowanie szkolenia
 • Określenie rozwojowych zadań indywidualnych
 • Podsumowanie szkolenia

Scenariusze

Scenariusz „Centrum odnowy”

Centrum Odnowy to ekskluzywny klub fitness, specjalizujący się w sprzedaży kart członkowskich
z pełnym dostępem na wszystkie zajęcia i atrakcje klubowe. Właściciel podnosi cele sprzedażowe, które ma realizować zespół Marka. Zespół przechodzi zawirowania, pojawiają się nowi pracownicy, narasta napięcie. Szczególnym wyzwaniem dla menedżera są relacje zdemotywowanego Adama i młodej ambitnej Doroty.

Możliwe tematy do zrealizowania:

 • rozwiązywanie trudnych sytuacji w zespole, konflikty;
 • umiejętność prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami
 • integracja i budowanie zespołu;
 • budowanie autorytetu;
 • coachingowy styl zarządzania;
 • umiejętność prowadzenia rozmowy wspierającej, słuchanie i empatia;
 • stawianie granic, wymagań, celów;
 • inspirowanie wizją i budowanie zaangażowania;
 • prowadzenie zebrań;
 • motywowanie pracowników;
 • skuteczna komunikacja.

 

Scenariusz „Agencja reklamowa”

Jesteśmy w zespole kreatywnym dużej agencji reklamowej, która zajmuje się kampaniami promocyjnymi średniej wielkości marek. Branża stała się bardzo konkurencyjna i w związku z kosztami restrukturyzacyjnymi szef nakazuje menedżerowi zaoszczędzić miesięcznie (w perspektywie półrocznej) co najmniej 20 tysięcy złotych na kosztach osobowych. Zespół Marka to grupa świetnie uzupełniających się profesjonalistów i menedżer Marek ma twardy orzech do zgryzienia…

Możliwe tematy do zrealizowania:

 • cięcie kosztów osobowych;
 • umiejętność podejmowania trudnych decyzji;
 • umiejętność budowania motywacji zespołu po zwolnieniach;
 • trudne rozmowy z pracownikami w kontekście redukcji etatów;
 • negocjacje zespołowe.

 

Scenariusz „Spółka IT”

Widzimy pracowników firmy Xynergia, z branży IT. Menedżer Konrad wprowadza nowy produkt, wymagający współpracy pracowników, którzy do tej pory byli niezależnymi przedstawicielami handlowymi. Do nowo powstałego zespołu dołącza młody Igor uzupełniając mozaikę pokoleniową.

Możliwe tematy do zrealizowania:

 • zarządzanie różnorodnością pokoleniową w zespole;
 • integracja i budowanie zespołu;
 • budowanie zespołów w kontekście różnorodności pokoleniowych;
 • rozpoznawanie charakterystyk pokoleniowych pokolenia Y;
 • motywowanie pracowników;
 • skuteczna komunikacja.
 

Opinie uczestników

Taka forma szkolenia jest z pewnością potrzebna. Pozwala uczestnikom sprawdzić się. Uczestniczyłem wcześniej w szkoleniach symulacyjnych, które stawiają menedżera w określonej sytuacji. Jednak to szkolenie jest rodzajem ekskluzywnego szkolenia z udziałem profesjonalistów, a to robi różnicę. Bardzo ciekawy jest także progres zaangażowania i poziomu szkolenia.”

Podoba mi się forma tego szkolenia, gdyż celuje ona indywidualnie w uczestnika. Nie ma dużej grupy, nad którą należy zapanować. Szkolenie to dedykowane jest uczestnikowi i trafia do niego. Ta forma bliskości stwarza kontakt z trenerem oraz z aktorami i wyzwala dużą inwencję twórczą. Jeśli ktoś nie ma pewności siebie, to szkolenie spowoduje wyzwolenie tej pewności. Występowanie tutaj i trenowanie różnych zagadnień na pewno będzie pomocne w różnych sytuacjach zawodowych na danym stanowisku (…). Szkolenie to daje większą pewność siebie i świadomość, że sprostało się zadaniu (…). Wzmacnia menedżera w jego pracy, pokazuje jakie drogi obierać (…). Podczas ćwiczeń każdy z uczestników starał się inaczej rozwiązać problem, np. niektórzy próbowali działać na drugą osobę aby to zmotywowała następną. Każda taktyka jest dobra jeśli służy osiągnięciu przez menedżera określonych celów.”

Największa wartość szkolenia to możliwość przetestowania nowych pomysłów, rozwiązań, a nawet samych siebie – praca z aktorami mistrzostwo!”

Zakres usługi

Usługa obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikację na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • przygotowanie spektaklu, rekwizytów i przestrzeni scenicznej,
 • przygotowanie i realizację szkolenia z udziałem trenera oraz zespołu aktorów;
 • karty obserwacji dla uczestników wykorzystywane podczas szkolenia,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników;
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia;
 • foto raport z pracy szkoleniowej;
 • nagranie interwencji scenicznej dla uczestnika szkolenia na jego życzenie i po uzgodnieniu z Zamawiającym;
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów;
 • zdalne konsultacje z trenerem do 2 tygodni po realizacji szkolenia (max. 30 min./uczestnika).

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami