Warsztaty podsumowujące rok lub projekt

O programie

blankNaprawianie błędów ma sens. Przewaga konkurencyjna nie wynika jednak z robienia wszystkiego nieźle – wygrywają ci, którzy potrafią robić niektóre rzeczy świetnie. Uczące się organizacje wykraczają poza dostrzeganie problemów i wypełnianie luk. Są również zdolne do dostrzegania sukcesów, wyciągania z nich wniosków i budowania na mocnych stronach.

Warsztaty podsumowujące ważne wydarzenia w organizacji to okazja, by:

 • zatrzymać się w biegu i docenić osiągnięcia zespołu po czasie intensywnej pracy;
 • zyskać większą świadomość mocnych stron i źródeł przewagi konkurencyjnej;
 • spojrzeć w przyszłość, szukając sposobu jeszcze lepszego wykorzystania tego, co do tej pory działało dobrze.

Adresaci

Zespoły projektowe, sprzedażowe i menedżerskie. Program może angażować wybrany, kilkunastoosobowy zespół, lub kilkudziesięcioosobową część organizacji.

Cele

blankWarsztaty skupiają się na wzmacnianiu satysfakcji i motywacji uczestników. Osoby, które wezmą w nich udział będą:

 • bardziej dumne ze swoich osiągnięć;
 • bardziej skłonne do zauważania i doceniania osiągnięć innych;
 • bardziej świadome wyzwań stojących przed nimi w kolejnym roku/projekcie i gotowe do ich podjęcia.

Dodatkowo, identyfikacja mocnych stron zespołu i firmy może prowadzić do konkretnych, biznesowo użytecznych pomysłów na lepsze ich wykorzystanie.

Dlaczego warto?

W połączeniu z innymi działaniami, warsztaty służą budowaniu w firmie kultury uczenia się, w której dotychczasowe doświadczenia są świadomie wykorzystywane w radzeniu sobie z kolejnymi wyzwaniami.

Koncentracja na sukcesach i mocnych stronach służy wzmacnianiu satysfakcji pracowników. Co ważniejsze, w bezpieczny sposób zachęca ich do rozmawiania o własnej pracy i przygotowuje do wymieniania informacji zwrotnej.

Program

Sesja 1

Budowanie na mocnych stronach

 • Podsumowanie roku/projektu/ wydarzenia i wyzwania przed nami
  (perspektywa strategiczna – przedstawiciel firmy)
 • Podejmowanie wyzwań i budowanie na mocnych stronach
  (wystąpienie wprowadzające – trener Wszechnicy UJ)
 • Ćwiczenie integrujące uczestników

Sesja 2

Sukcesy

 • Wywiad doceniający (analiza osiągnięć uczestników w roku/wydarzeniu/projekcie)
 • Identyfikacja czynników sukcesu w indywidualnych opowieściach
 • Nauka wzajemnego doceniania osiągnięć

Sesja 3

Mocne strony i wyzwania

 • Identyfikacja mocnych stron zespołu / działu / organizacji
 • Przypomnienie wyzwań wskazanych w Sesji 1
 • Praca warsztatowa: możliwości radzenia sobie z wyzwaniami dzięki mocnym stronom

Sesja 4

Krok w przyszłość

 • Co robić inaczej? Moderowana praca grupowa poświęcona tworzeniu konkretnych rozwiązań służących radzeniu sobie z wyzwaniami
 • Wystąpienia prezentujące pomysły i rekomendacje

Sposób pracy

Warsztaty facylitowane wykorzystujące inspirujące wystąpienie, elementy wywiadu doceniającego (appreciative inquiry) oraz twórczą pracę uczestników.

Foto raport

Realizacja programu obejmuje Foto-raport podsumowujący realizację warsztatów, wraz z katalogiem wypracowanych wskazówek i rozwiązań

Zakres usługi

W ramach usługi zapewniamy:

 • badanie potrzeb odnośnie zaplanowanego warsztatu oraz docelowe zaprojektowanie przebiegu sesji
 • prowadzenie warsztatu
 • materiały do pracy
 • opracowanie rezultatów warsztatu w postaci raportu wraz z dokumentacją zdjęciową
 • raport ewaluacyjny
 • konsultacje telefoniczne z facylitatorem po realizacji warsztatu

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Informacje organizacyjne:

1 dzień od 8 osób w górę
Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami