Tworzenie modeli kompetencyjnych

O usłudze

Dobrze przemyślany, aktualny i zrozumiały dla  pracowników profil to coś znacznie więcej, niż wsparcie działu personalnego w planowaniu szkoleń. Można traktować go raczej jak narzędzie kształtowania kultury organizacji – sposób na wzmacnianie tych postaw, umiejętności i zachowań, które decydują o przewadze konkurencyjnej firmy lub mają stanowić wyróżniającą ją cechę.

Tworzenie modelu kompetencyjnego z wszechnicą uj to proces doradczy, podczas którego uwzględniamy trzy kluczowe źródła informacji:

 • Strategię i globalne plany rozwojowe firmy,
 • Wiedzę zgromadzoną przez pracowników,
 • Doświadczenie konsultantów – istniejące modele i zasoby wiedzy, które pozwalają uniknąć „wyważania otwartych drzwi”.

Dzięki temu, możliwe będzie stworzenie rozwiązania, które bezpośrednio odzwierciedla potrzeby i specyfikę organizacji, a jednocześnie zapewnia odpowiednią jakość odnoszących się do niego narzędzi pomiaru.

Adresaci

blankOferta jest przeznaczona dla organizacji przygotowujących się do wzmocnienia i uporządkowania procesów związanych z zarządzaniem personelem:

 • rekrutacji,
 • selekcji,
 • rozwoju kariery,
 • oceny,
 • wspierania rozwoju pracowników.

Skorzystają na niej również firmy, które chcą potraktować profil kompetencji jako komunikat dla pracowników i narzędzie wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej.

Efekty współpracy

Model kompetencyjny to sposób, by skoncentrować uwagę i wysiłek ludzi na doskonaleniu umiejętności, które są najważniejsze dla organizacji. Wszechnica uj proponuje organizacjom partnerstwo w tworzeniu unikalnych, odzwierciedlających ich specyfikę modeli kompetencyjnych.

Mogą one mieć postać:

 • Zestawu kompetencji strategicznych – niewielkiej liczby kompetencji podstawowych, które decydują o przewadze konkurencyjnej całej organizacji lub są kluczowe dla skutecznego wprowadzenia strategicznej zmiany; będą więc punktem odniesienia dla rozwoju każdego pracownika,
 • Profilu stanowiskowego – kompleksowego opisu najważniejszych umiejętności potrzebnych pracownikowi pełniącemu określoną rolę, użytecznego w ocenie okresowej i diagnozowaniu potrzeb rozwojowych,
 • Kompetencyjnej ścieżki rozwoju – opisu kolejnych etapów doskonalenia się w roli zawodowej (np. Menedżerskiej).

Etapy pracy i informacje organizacyjne

Praca nad tworzeniem profilu kompetencyjnego przebiega w następujących etapach:

 1. Analiza istniejących dokumentów organizacyjnych.
 2. Warsztaty i wywiady z pracownikami.
 3. Praca doradcza konsultantów nad modelem kompetencji na bazie uzyskanych danych.
 4. Prezentacja i doskonalenie rozwiązania.
 5. Szkolenia wprowadzające model kompetencji w organizacji.

Przeciętny czas trwania – 2 miesiące.

 

 

blankGwarancja jakości – procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami