Zarządzanie zmianą

O programie

Zarządzanie zmianą to program adresowany do kadry menedżerskiej, liderów projektów oraz członków zespołów odpowiedzialnych za wprowadzanie zmian organizacyjnych. Zaplanowano go jako wsparcie dla osób odpowiedzialnych za:

 • przygotowanie pracowników do restrukturyzacji, fuzji lub istotnych zmian warunków pracy;
 • doskonalenie procesów i procedur, wprowadzanie w życie nowych standardów funkcjonowania firmy;
 • wsparcie wewnętrznych projektów rozwojowych, związanych z kształtowaniem postaw pracowników i kultury organizacji.

Szkolenie odwołuje się do modelu 4 etapów zmiany autorstwa Jaffego i Scotta. Pomaga uczestnikom rozpoznać każdy z etapów, zrozumieć jego specyfikę i zaplanować odpowiednie oddziaływania.

blank

Efekty szkolenia

Osoby, które ukończą szkolenie, mogą liczyć na:

większą świadomość

własnych reakcji na zmianę i jej wpływu na komunikaty kierowane do współpracowników;

lepsze rozumienie

mechanizmów psychologicznych odpowiedzialnych za sposób reagowania na zmianę;

poznanie zestawu narzędzi

i strategii postępowania dopasowanych do różnych etapów zmiany, umiejętność dopasowania ich do procesu wprowadzania zmian;

zwiększenie umiejętności

inspirującego komunikowania zmiany;

zwiększenie umiejętności pracy

nad własną postawą oraz postawami osób wyrażających niechęć wobec zmian.

Program

Dzień 1. Wspieranie jednostki w procesie zmian

Moduł 1

 • Wyzwania związane ze zmianą
 • Cele i program szkolenia.
 • Identyfikacja zmian w aktualnej sytuacji zawodowej uczestników
 • Przegląd reakcji na aktualne zmiany, identyfikacja wyzwań

Dzień 1. Wspieranie jednostki w procesie zmian

Moduł 2

 • Reakcje pracowników na zmianę
 • Analiza możliwych postaw i reakcji pracowników na zmianę
 • Etapy radzenia sobie ze zmianą według Jaffego i Scotta. Rozpoznawanie etapu, na którym znajduje się pracownik.
 • Strategia wsparcia osób na każdym z etapów zmiany

Dzień 1. Wspieranie jednostki w procesie zmian

Moduł 3

 • Praca z przekonaniami i postawami wobec zmiany
 • Identyfikacja przekonań i interpretacji zwiększających opór
 • Schemat pracy z własnymi przekonaniami na temat zmiany

Dzień 1. Wspieranie jednostki w procesie zmian

Moduł 4

 • Rozmowa wspierająca w zmianie
 • Wspieranie współpracowników w sytuacji zmiany
 • Trening prowadzenia rozmów wspierających w radzeniu sobie ze zmianą oraz modyfikacji odnoszących się do niej postaw i przekonań

Dzień 2. Zmiana w zespole i organizacji

Moduł 1

 • Czynniki sukcesu  w zmianie
 • Identyfikacja dotychczasowych sukcesów zespołu / organizacji w radzeniu sobie ze zmianą
 • Czynniki sukcesu w zmianie organizacyjnej – identyfikacja strategii przyjmowanej przez zespoły zarządzające zmianą

Dzień 2. Zmiana w zespole i organizacji

Moduł 2

 • Planowanie wprowadzania zmian
 • Planowanie procesu zmiany. Wprowadzanie zmian wg Kottera
 • Analiza rzeczywistych i przykładowych organizacji, przyjęte przez nie strategie wspierania pracowników i plany komunikowania zmiany

Dzień 2. Zmiana w zespole i organizacji

Moduł 3

 • Budowanie inspirującej wizji zmiany
 • Rola dostrzeżenia zagrożeń i pozytywnej wizji celu w skutecznym przejściu przez zmianę
 • Formułowanie wizji zmiany
 • Trening inspirującego komunikowania zmian

Dzień 2. Zmiana w zespole i organizacji

Moduł 4

 • Wspieranie proaktywności pracowników
 • Postawy związane z inicjowaniem zmian i podejmowaniem odpowiedzialności przez pracowników;
 • Wspieranie proaktywności, inicjatywy i gotowości do działania

Wsparcie wdrożenia:

Standardowo:

 

Telefoniczne lub mailowe konsultacje z uczestnikami, wspierające w radzeniu sobie z konkretnymi wyzwaniami dotyczącymi wprowadzania zmian – do 2 tygodni od zakończenia szkolenia (max. 30 min./os.)

 

Opcjonalnie:

 

 • Spotkanie follow-up (0,5 dnia) – podsumowanie doświadczeń uczestników i dyskusja o pojawiających się wyzwaniach.
 • Spotkania o charakterze team coachingowym dla liderów zespołów zarządzających w procesie zmiany.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb,
 • przygotowanie i realizację szkolenia,
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia,
 • foto raport dla uczestników,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów,
 • konsultacje z prowadzącym w okresie do 2 tygodni po zakończeniu szkolenia.

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami