facebook
ludzie siedzący przy stole przy wspólnej pracy

Program szkoleniowy

Kluczowe kompetencje w kontekście Przemysłu 4.0

Technologia umacnia swoją pozycję, zmieniając w sposób nieunikniony całe organizacje. Procesowi transformacji technologicznej, jak w przypadku każdej zmiany, towarzyszy wiele obaw i niepokojów. Adaptacja do wymagań przemysłu przyszłości niemal wymusza inwestycje w rozwój kompetencji pracowników – zarówno menedżerów, liderów zespołów interdyscyplinarnych, jak i inżynierów czy operatorów maszyn. 

Masz pytania dotyczące programu? Chętnie odpowiemy.

+48 514 206 346   |   aneta.marek@wszechnica.uj.pl

Zrównoważony rozwój technologiczny

Myśląc o budowaniu zdrowych, zrównoważonych organizacji, które chcą w dojrzały sposób korzystać z osiągnięć postępu technologicznego, stawiamy na rozwój kompetencji przyszłości. Koncentrujemy się na:

 • Uporządkowaniu wiedzy o idei i założeniach przemysłu przyszłości, by móc świadomie i skutecznie wspierać transformację technologiczną w firmie.
 • Rozwijaniu umiejętności projektowania środowiska pracy, które sprzyja efektywnemu myśleniu, pracy nad wspólnymi celami i rozwiązywaniu problemów.
 • Wspieraniu budowania synergii z wykorzystaniem różnorodności, która pozwala osiągać wysokie jakościowo rozwiązania.
 • Wspieraniu w zarządzaniu zmianą w kierunku przemysłu przyszłości i wzmacnianiu ludzi w procesie transformacji technologicznej.

Program rozwoju kompetencji przyszłości

Program skoncentrowany na rozwoju kompetencji przemysłu przyszłości składa się z czterech elementów, jednak poszczególne szkolenia mogą być realizowane niezależnie, co pozwala wzmacniać i rozwijać wybrane kompetencje. Jedynie w przypadku gry szkoleniowej Plantacja rekomendujemy, by połączyć ją co najmniej z jednym ze szkoleń: z zakresu myślenia i rozwiązywania problemów lub współpracy w zespole interdyscyplinarnym.

 1. Szkolenie: Wprowadzenie do przemysłu przyszłości (zobacz video)
  Szkolenie ukierunkowane jest na pracę z postawami pracowników. Buduje otwartość na możliwości wynikające z wdrażania nowych rozwiązań w przemyśle. Jednocześnie pozwala rozpoznać i oswoić niepokoje wynikające ze zmian technologicznych.
 2. Gra szkoleniowa Plantacja – umożliwia przetestowanie umiejętności oraz dostrzeżenie bezpośrednich związków między przyjętym sposobem myślenia i osiąganymi wynikami.
 3. Szkolenie: Myślenie i rozwiązywanie problemów w przemyśle przyszłości 
  Szkolenie skoncentrowane wokół doskonalenia kompetencji poznawczych, rozwija kompetencje myślenia analitycznego, syntetycznego i kreatywnego, wzmacnia umiejętność planowania systematycznej pracy nad problemem oraz wyposaża w narzędzia twórczego rozwiązywania problemów.
 4. Szkolenie: Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i wprowadzanie zmian
  Szkolenie skoncentrowane wokół doskonalenia kompetencji poznawczych, rozwija kompetencje myślenia analitycznego, syntetycznego i kreatywnego, wzmacnia umiejętność planowania systematycznej pracy nad problemem oraz wyposaża w narzędzia twórczego rozwiązywania problemów.

Program rozwojowy powstał w ramach projektu badawczego

Program powstał w ramach projektu ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZEMYSŁU 4.0. Innowacyjna oferta doradczo-szkoleniowa uwzględnia kontekst wdrażania technologii przemysłu przyszłości w polskich  przedsiębiorstwach produkcyjnych. W trakcie prac towarzyszyło nam pytanie w jakim stopniu efektywne wdrażanie technologii Przemysłu 4.0 wymaga również zmiany w zakresie modeli biznesowych oraz systemów organizacyjnych firm produkcyjnych. Na podstawie swoich doświadczeń eksperci z International Development Norway przygotowali studia przypadku opisujące wyzwania, z którymi mierzą się firmy produkcyjne w trakcie wdrożeń.

Opracowany program składa się z:

 • 4 problemowych studiów przypadku,
 • elektronicznego podręcznika uczestnika,
 • podręcznika trenera w postaci planu szkoleń i sposobu powiązania ich ze studium przypadku oraz prezentacji szkoleniowych.

 

Program rozwojowy zakłada realizację 3 modułów szkoleniowych (opisanych powyżej) dotyczących:

 • Wprowadzenia do Przemysłu 4.0,
 • Myślenia i rozwiązywania problemów,
 • Współpracy w zespołach interdyscyplinarnych.

Może Cię również zainteresować:

Prowadzimy pojedyncze sesje facylitowane dla grup i zespołów, jak również złożone procesy, składające się z cyklu sesji. Doskonalimy umiejętności facylitacyjne menedżerów, liderów projektów, scrum masterów oraz osób prowadzących spotkania.

Myślenie i generowanie rozwiązań - kurs online

 • Wypracuj dobre nawyki radzenia sobie z przeciążeniem informacyjnym.
 • Podejmuj efektywniejsze decyzje.
 • Rozwiązuj problemy w sposób bardziej systematyczny.

Transformacja kultury organizacyjnej

Przeprowadzamy diagnozę kultury organizacji, definiujemy kierunki jej zmiany oraz projektujemy działania, które pozwalają świadomie kształtować ją w zgodzie z potrzebami i oczekiwaniami.

Inspiracje:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.