Kwestionariusz predyspozycji trenerskich

Z myślą o osobach zainteresowanych podjęciem roli trenera stworzyliśmy kwestionariusz predyspozycji trenerskich. Jego wypełnienie pozwoli uzyskać rozeznanie we własnych umiejętnościach powiązanych z rolą trenera.

 Poniższy kwestionariusz nie zawiera pytań odnoszących się do kompetencji, jakie zdobyć można podczas szkolenia trenerskiego. Jego celem jest skłonienie do refleksji nad własnym zachowaniem w określonych sytuacjach. Pozwoli także zidentyfikować kompetencje osobiste będące mocnymi i słabymi stronami. Wiedza ta będzie przydatna w planowaniu ścieżki dalszego rozwoju. Analizując otrzymany wynik należy jednak pamiętać, że jest on rezultatem naszej samooceny. Świadczy on zarówno o indywidualnych predyspozycjach, jak również dozie samokrytycyzmu.

Aby przejść do strony zawierającej kwestionariusz predyspozycji trenerskich, prosimy kliknąć:

Kwestionariusz chwilowo niedostępny

blank
Autor

Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator, Coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami