Barbara Chruślicka

Barbara Chruślicka

Trainer, Consultant, Supervisor

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, superwizorką psychologicznego treningu grupowego rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz superwizorką Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. Przez 15 lat byłam kierowniczką merytoryczną Podyplomowego Studium Treningu Kreatywności i Arteterapii Uniwersytetu Warszawskiego.

barbara.chruslicka@gmail.com

Obszary specjalizacji:

Prowadzę zajęcia wspierające rozwój osób, grup i organizacji. Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to: szkolenia i superwizje trenerskie, umiejętności interpersonalne, szczególnie efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów, szkolenia liderskie nastawione na rozumienie mechanizmów pracy zespołu. Prowadzę coaching zespołowy i spotkania interwencyjne nastawione na czyszczenie relacji i rozwój współpracy oraz pracuję nad postawami w obszarze psychologii BHP. W pracy używam często niekonwencjonalnych metod (jestem absolwentką między innymi Europejskiego Instytutu Psychodramy J.L. Moreno). Tworzę i realizuję złożone projekty szkoleniowo-doradcze. Od lat współpracuję z uczelniami, służbami publicznymi i organizacjami biznesowymi.

Prowadzone szkolenia:

Trening interpersonalny to sytuacja edukacyjna, czyli proces uczenia się w oparciu o doświadczenia interpersonalne uczestników, uzyskiwane i analizowane w czasie jego trwania. 

Inspiracje:

Zarządzanie emocjami, rezyliencja i „pozytywne myślenie”

Czy zdarzyło ci się usłyszeć w trudnych chwilach: rozczarowania, złości, smutku – radę „musisz myśleć pozytywnie”, albo „po prostu musisz przestać o tym myśleć”, albo „zobaczysz, będzie dobrze”? Wiemy wszyscy, że te porady nie działają. Wiemy, że ci, którzy je wypowiadają, chcieliby nam ulżyć w trudnościach. Nie wiedzą jednak jak i robią to głupio. A przeżywając trudności, potrzebujemy narzędzi, by ukoić siebie samych, by dodać sobie siły i dźwignąć się znów. Jak więc to zrobić mądrze?

Czytaj więcej »