ludzie w środowisku pracy
blank
blank
WEBINAR

Organizacja gotowa na przyszłość

kultura uczenia się w miejscu pracy

Jakie znaczenie ma kultura uczenia się dla przetrwania i konkurencyjności organizacji? Czy i w jaki sposób można aktywnie kształtować kulturę uczenia się w miejscu pracy?

Zapraszamy na bezpłatny webinar , który poprowadzi Iwona Sołtysińska i Rafał Stożek.

20 listopada  |  godz. 11:30-12:30 | ONLINE 

Zamysł spotkania

Odporność organizacji, która pomaga jej przetrwać w wymagających czasach, nie jest dziełem przypadku, lecz efektem konkretnych decyzji strategicznych i działań rozwojowych. Rozpoznanie właściwych kierunków interwencji wymaga jednak solidnej diagnozy kultury uczenia się organizacji, w których pracujemy. Kapitał intelektualny ludzi tworzących organizację ujawnia się w pełni jedynie wtedy, gdy sprzyja temu kultura organizacji.

Dzięki indywidualnym kompetencjom, współpracującym zespołom i wspierającej kulturze organizacyjnej można skutecznie przygotować organizację na przyszłość. Zapraszamy na webinar o kulturze uczenia się.

Adresaci

Wydarzenie adresowane jest do edukatorów, specjalistów i menedżerów HR oraz specjalistów L&D, wszystkich osób odpowiedzialnych za działania strategiczne, rozwój organizacji oraz kształtowanie kultury organizacyjnej. 

Uczestnicząc w webinarze:

 • Zrozumiesz lepiej strategiczne znaczenie kultury uczenia się dla rozwoju organizacji;
 • Poszerzysz rozumienie procesu uczenia się w miejscu pracy i jego miejsce w kulturze organizacji;
 • Poznasz możliwości diagnozowania kultury uczenia się w organizacji;
 • Dowiesz się, jakie znaczenie ma kultura uczenia się dla budowania odporności organizacji i możliwości; dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych.
 •  

Webinar jest wydarzeniem upowszechniającym rezultaty projektu „Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji”, realizowanego przez Wszechnicę UJ, Polską Izbę Firm Szkoleniowych i International Development Norway.

Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. 

Prowadzący

Rejestracja

Wypełnij krótki formularz rejestracyjny, aby wziąć udział w bezpłatnym webinarze. 

1. Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia.

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

3. Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na spotkaniu przedstawiciel Wszechnicy UJ poinformujemy o tym e-mailem.

4. Tydzień przed planowanym wydarzeniem prześlemy link i informacje organizacyjne.

5. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu Kultura uczenia się.

6. Wydarzenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników.

7. RODO: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją spotkania. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., podwykonawcom odpowiadającym za udostępnienie platformy online, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Grantodawcy

Partnerzy projektu

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

blank

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.