facebook
organizacja-z-char-min
, , ,

Organizacja z charakterem. Diagnoza i projektowanie kultury organizacyjnej

Praca nad kulturą organizacyjną jest szczególnym przedmiotem zainteresowania współczesnych organizacji zorientowanych na rozwój i doskonalenie firmy. Świadome zarządzanie kulturą organizacyjną rozpoczynamy od pytania: Jacy jesteśmy? Czym charakteryzuje się kultura organizacyjna naszej firmy? Druga kategoria pytań, na które odpowiedź wydaje się jeszcze bardziej intrygująca brzmią: Jacy chcemy być? Jakiej kultury organizacyjnej potrzebujemy? Po co nam taka kultura organizacyjna? Dlaczego taką właśnie chcemy mieć?
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 2 min

Z tego artykułu dowiesz się:

Czego oczekują pracownicy od swojego miejsca pracy?

We współczesnych realiach rynkowych dla coraz większej liczby pracowników w wyborze pracodawcy znaczenie ma to, czy kultura organizacyjna firmy będzie zgodna z ich wartościami. Jeden z tych wniosków został ujęty w raporcie Wszechnicy UJ, Organizacja w okresie dojrzewania: „(…) z opinii uczestników debaty wynika, że atrakcyjne dla pracowników stają się organizacje, które są „jakieś” – mają wyrazisty charakter i gromadzą wokół siebie ludzi, którzy nie tyle zaakceptowali warunki świadczenia pracy, co postanowili dołączyć do jakiejś społeczności.”

Jak dotrzeć od punktu A do B? Pomocną w przebyciu tej drogi może być metoda Future Search. Warsztat prowadzony tą metodą polega na jakościowej analizie kultury organizacyjnej i prowadzi do zdefiniowania kluczowych kierunków jej rozwoju. Uzyskany wkład jest krokiem milowym do tworzenia strategii pracy nad kulturą organizacyjną oraz do tego, by nasza firma stała się #OrganizacjaZCharakterem.

Na czym polega metoda Future Search?

Future Search to zaproszenie różnych interesariuszy organizacji do poszukiwania konsensu w rozumieniu i wyznaczaniu kierunku budowania kultury organizacyjnej. Doprowadza do zbudowania porozumienia i dialogu w organizacji wokół tematu kultury organizacyjnej. Wypracowana wizja łączy oczekiwania i pomysły z różnych perspektyw. Finałem jest spójny obraz kultury, który pozwala zebrać członków organizacji wokół jednej, dobrze rozumianej i nazwanej idei.

Warsztat prowadzony metodą Future Search oparty jest na fundamentach facylitacyjnych. Prowadzący pozostają neutralni i bezstronni wobec wypracowywanych treści, jednakże uwagę grupy przekierowują na osiągnięcie wyznaczonego celu. Metoda wspiera zaangażowanie wszystkich uczestników i pomaga korzystać z różnorodnych perspektyw, które są trzonem uzyskania optymalnego obrazu docelowej kultury organizacyjnej firmy.

Jakie są kluczowe etapy metody Future Search?

Jak Twoja firma doświadcza pracowników?

Osobisty stosunek pracowników do firmy, w której pracują został uformowany przez ich różne doświadczenia. W pierwszej kolejności metoda warsztatu rekomenduje wypracowanie konkretnej listy zachowań organizacji lub przejawów jej kultury, które wywarły silny wpływ na relację i postrzeganie firmy przez pracowników. Pod uwagę brane są zarówno doświadczenia pozytywne, wzmacniające przekonanie, że „to dobre miejsce dla mnie”, jak i negatywne, które to przekonanie znacząco naruszyły.

Co sprawia, że Twoja firma jest taka jaka jest?

Ten etap, pozwala określić najważniejsze czynniki, zjawiska i fakty mające w tym momencie największy wpływ na kulturę organizacyjną naszej firmy. Identyfikowane są trendy zarówno z zewnętrznej i wewnętrznej perspektywy.

W jakich kierunkach kształtować kulturę organizacyjną?

Finalnym punktem metody jest zdefiniowanie, najważniejszych dla firmy oraz adekwatnych dla jej potrzeb, jakościowych kierunków rozwoju jej pożądanej kultury organizacyjnej. Kierunki kształtowania kultury organizacyjnej polskich firm, opisane na podstawie zrealizowanego badania można zobaczyć w przywołanym już raporcie Wszechnicy UJ, Organizacja w okresie dojrzewania.

Jak wykorzystać wnioski z warsztatu?

Metoda Future Search zastosowana w obszarze kultury organizacyjnej daje szerokie spektrum możliwości. Rezultaty warsztatu mogą zostać wykorzystane w licznych inicjatywach w organizacji.

Będą z pewnością użyteczne jako wkład do:

 • projektowania adekwatnych rozwiązań zwiększających zaangażowanie pracowników,
 • projektowania profili kompetencyjnych kadry menedżerskiej oraz programów rozwojowych dla menedżerów,
 • pogłębienia diagnozy w procesie zmiany organizacyjnej, wskazującej na kulturowe aspekty jej wdrożenia – np. gotowość ludzi do zmiany, zaufanie wobec proponowanych rozwiązań,
 • świadomego tworzenia strategii i definiowania priorytetów firmy,
 • budowanie katalogu kluczowych dla firmy wartości
 • jako uzupełnienie i pogłębienie badań zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Może Cię jeszcze zainteresować:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.