HR gotowy na zmiany technologiczne

Program spotkania

29 lipca 2021

3 miesiące
2 dni
16 godziny
31 minuty
3 sekundy

 

blankW stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym organizacje poszukują skutecznych narzędzi prognozowania przyszłości. Ich wykorzystywanie umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych oraz ułatwia projektowanie kierunków rozwoju biznesu. Jednym z istotnych wyzwań dzisiejszych organizacji jest efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wprowadzanie zmian inspirowanych ciągłym rozwojem technologii dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania biznesu, w tym HR.

W jakim zakresie we wdrażaniu tych zmian powinni uczestniczyć pracownicy HR?

Czy ich zaangażowanie wymaga identyfikacji nowych funkcji w kontekście zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich organizacji?

Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się tym zagadnieniom podczas warsztatu inspirowanego metodą planowania scenariuszowego. W trakcie spotkania wykorzystamy scenariusze przyszłości opracowane na bazie wyników projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Zapraszamy osoby pracujące w roli HR, L&D i TA menedżerów, a także osoby doświadczające skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania organizacji.

W trakcie spotkania będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Jakich funkcji HR-owych będzie w przyszłości potrzebował biznes?
  • Jakiej wartości biznesowej może dostarczyć organizacji HR w warunkach zmiany technologicznej?
  • Które obszary działania transformującej się organizacji wymagają wzmocnionej uważności ze strony HR?
  • W jaki sposób metoda planowania scenariuszowego może posłużyć do projektowania zmiany organizacyjnej?

 

blank

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym i medialnym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Spotkanie odbywa się w ramach stałego cyklu Wszechnicy UJ Know How Bites oraz projektu badawczo-rozwojowego Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Prowadzący

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Rafał Stożek

Head of Think Tank, facilitator, researcher  

blank

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 29 lipca 2021r., w godzinach 9:00-12:30

 

blankSpotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli działów HR, L&D i TA managerów a także osób doświadczających skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania                          organizacji.

blank Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Inne wydarzenia

Pracownik przychodzi po wsparcie do HR’a

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Joanna Kargol

Project manager of Professional Development

512 083 717
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami