HR gotowy na zmiany technologiczne

Program spotkania

 

blankW stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym organizacje poszukują skutecznych narzędzi prognozowania przyszłości. Ich wykorzystywanie umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych oraz ułatwia projektowanie kierunków rozwoju biznesu. Jednym z istotnych wyzwań dzisiejszych organizacji jest efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wprowadzanie zmian inspirowanych ciągłym rozwojem technologii dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania biznesu, w tym HR.

W jakim zakresie we wdrażaniu tych zmian powinni uczestniczyć pracownicy HR?

Czy ich zaangażowanie wymaga identyfikacji nowych funkcji w kontekście zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich organizacji?

Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się tym zagadnieniom podczas warsztatu inspirowanego metodą planowania scenariuszowego. W trakcie spotkania wykorzystamy scenariusze przyszłości opracowane na bazie wyników projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Zapraszamy osoby pracujące w roli HR, L&D i TA menedżerów, a także osoby doświadczające skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania organizacji.

W trakcie spotkania będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytania:

  • Jakich funkcji HR-owych będzie w przyszłości potrzebował biznes?
  • Jakiej wartości biznesowej może dostarczyć organizacji HR w warunkach zmiany technologicznej?
  • Które obszary działania transformującej się organizacji wymagają wzmocnionej uważności ze strony HR?
  • W jaki sposób metoda planowania scenariuszowego może posłużyć do projektowania zmiany organizacyjnej?

 

blank

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym i medialnym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Spotkanie odbywa się w ramach stałego cyklu Wszechnicy UJ Know How Bites oraz projektu badawczo-rozwojowego Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Prowadzący

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Rafał Stożek

Head of Think Tank, facilitator, researcher  

blank

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 29 lipca 2021r., w godzinach 9:00-12:30

 

blankSpotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli działów HR, L&D i TA managerów a także osób doświadczających skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania                          organizacji.

blank Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Inne wydarzenia

Pracownik przychodzi po wsparcie do HR’a

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Joanna Kargol

Project manager of Professional Development

512 083 717
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami