facebook

HR gotowy na zmiany technologiczne

blank

Program spotkania

blankW stale zmieniającym się otoczeniu biznesowym organizacje poszukują skutecznych narzędzi prognozowania przyszłości. Ich wykorzystywanie umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji strategicznych oraz ułatwia projektowanie kierunków rozwoju biznesu. Jednym z istotnych wyzwań dzisiejszych organizacji jest efektywne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Wprowadzanie zmian inspirowanych ciągłym rozwojem technologii dotyczy wszystkich obszarów funkcjonowania biznesu, w tym HR.

W jakim zakresie we wdrażaniu tych zmian powinni uczestniczyć pracownicy HR?

Czy ich zaangażowanie wymaga identyfikacji nowych funkcji w kontekście zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich organizacji?

Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się tym zagadnieniom podczas warsztatu inspirowanego metodą planowania scenariuszowego. W trakcie spotkania wykorzystamy scenariusze przyszłości opracowane na bazie wyników projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Zapraszamy osoby pracujące w roli HR, L&D i TA menedżerów, a także osoby doświadczające skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania organizacji.

W trakcie spotkania będziemy poszukiwali odpowiedzi na pytania:

 • Jakich funkcji HR-owych będzie w przyszłości potrzebował biznes?
 • Jakiej wartości biznesowej może dostarczyć organizacji HR w warunkach zmiany technologicznej?
 • Które obszary działania transformującej się organizacji wymagają wzmocnionej uważności ze strony HR?
 • W jaki sposób metoda planowania scenariuszowego może posłużyć do projektowania zmiany organizacyjnej?

 

blank

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym i medialnym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

Spotkanie odbywa się w ramach stałego cyklu Wszechnicy UJ Know How Bites oraz projektu badawczo-rozwojowego Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
blank

Spotkanie odbędzie się 29 lipca 2021r., w godzinach 9:00-12:30

blank

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

blank

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli działów HR, L&D i TA managerów a także osób doświadczających skutków postępującej algorytmizacji pracy oraz rozwoju AI w innych obszarach funkcjonowania organizacji.

blank

Spotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Prowadzący

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

blank

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.