Wyzwania związane z różnorodnością

IV konferencja Ucząca się Organizacja

Konferencja

Konferencja Ucząca się Organizacja jest corocznym wydarzeniem Wszechnicy UJ organizowanym, aby promować wartościowe metody pracy i dobre praktyki służące budowaniu uczącej się organizacji.

Konferencja tworzy przestrzeń do dialogu na temat kwestii ważnych dla funkcjonowania współczesnych firm. Wspólnie z ekspertami oraz praktykami odpowiadającymi za politykę w organizacjach rozmawiamy o wyzwaniach, z jakimi mierzą się, pokazujemy sprawdzone rozwiązania, dyskutujemy o najciekawszych praktykach. W programie konferencji przewidziane są wystąpienia ekspertów polskich i międzynarodowych, case study, dyskusje z praktykami HR.

Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom kadry menedżerskiej, członków zarządu oraz działów personalnych.

Dlaczego warto?

prelekcje międzynarodowych ekspertów

wartościowe metody pracy

wymiana doświadczeń

sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki

zaproszenie do pogłębionej refleksji na tematy ważne dla funkcjonowania współczesnych organizacji

rzetelna wiedza merytoryczna i biznesowe zastosowania nauk społecznych

wystąpienia praktyków odpowiedzialnych za politykę firm

IV edycja

Różnorodność w organizacji jest jej potencjałem, na którym można budować przewagę konkurencyjną, jednak stanowi również wyzwanie wymagające aktywnego działania.

Podczas IV konferencji Ucząca się Organizacja – wyzwania związane z różnorodnością zaprosimy Państwa do wspólnego myślenia na temat różnorodności, wykraczając poza potoczne, powierzchowne rozumienie różnic.

W części pierwszej polscy i zagraniczni eksperci przybliżą mechanizmy opisujące sposób, w jaki reagujemy na inność. Przyjrzymy się zjawiskom, takim jak wykluczenie, przekraczanie granic, nietolerancja czy dyskryminacja, które nas niepokoją w tym kontekście. Przybliżymy też perspektywę systemową zastanawiając się nad procesami, jakie zachodzą w organizacjach w obliczu różnorodności. Zaprosimy uczestników do podjęcia próby zrozumienia podskórnych przyczyn problemów towarzyszących różnorodności, ich nazwania, lepszego zdefiniowania oraz oparcia działań interwencyjnych na tak pogłębionym zrozumieniu.

W drugiej części konferencji skoncentrujemy się na strategicznym wymiarze różnorodności w organizacjach i jej znaczeniu dla efektywności organizacji. Zaproszeni praktycy z firm podzielą się swoimi doświadczeniami w pracy z różnorodnością. Wskażą dylematy, jakie udało im się pokonać, jak również te, które wciąż są aktualne. Zaprezentują przykłady projektów realizowanych w tym obszarze oraz sprawdzone rozwiązania wdrożeniowe.

Pośród zaproszonych gości m.in.:

 • prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska – profesor psychologii religii i psychologii kulturowej, Uniwersytet Jagielloński;
 • Richard Morgan-Jones – Dyrektor Work Force Health, konsultant organizacyjny, autor The Body of the Organisation and its Health;
 • Agnieszka Miśkowicz – HR Director, IKEA Industry;
 • Aleksandra Schaefer– HR Business Partner, ABB;
 • Agnieszka Żmuda-Kleśta – Talent Management Director, Kompania Piwowarska;
 • Bogusława Kotowska – HR Business Partner, Agora SA.

Program

PSYCHOSPOŁECZNE MECHANIZMY WOKÓŁ INNOŚCI W GRUPACH I ORGANIZACJACH
09:00 - 10:00

REJESTRACJA

10:00 - 10:20

Kim jest inny? Wprowadzenie.

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

10:20 - 11:00

Dlaczego nie jesteśmy stworzeni do różnorodności?

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

11:00 - 11:40

Zdrowa różnorodność:
prawdziwy autorytet w zespołach wewnątrz organizacji
(wystąpienie tłumaczone symultanicznie na jezyk polski)

11:40 - 12:00

Przerwa na kawę

12:00 - 12:50

Wyzwania związane z różnorodnością. Sesja w podgrupach.

12:50 - 13:50

Lunch

APLIKACJE W ORGANIZACJACH
13:50 - 14:10

Strategiczny wymiar różnorodności w organizacjach.

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

14:10 - 14:45

Od różnorodności do integracji czy na odwrót? Budowa kultury
organizacyjnej na przykładzie IKEA Industry Oddział w Lubawie.

Agnieszka Miśkowicz Dyrektor ds. personalnych w IKEA Industry Poland Oddział w Lubawie

14:45 - 15:20

Różnorodność w organizacji a KPI:
liczenie ludzi czy liczący się ludzie?

Aleksandra Schaefer HR Business Partner, ABB

15:20 - 15:35

Przerwa na kawę

15:35 - 16:10

Różnorodność w organizacji – wartość dla firmy czy wyzwanie?

Bogusława Kotowska HR Biznes Partner w gazecie.pl (Agora S.A.)

16:10 - 16:45

Dlaczego nie możemy istnieć bez różnorodności?
Tożsamość kulturowa gazety.pl

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

16:45 - 17:00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

5 czerwca 2018

10:00 - 16:30


Projekcja i wykluczenie w organizacjach – analiza przypadków.


Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

7 czerwca 2018

10:00 - 16:30


„Jak zarządzać różnorodnością pokoleniową? Przywództwo w praktyce”. Innowacyjne wykorzystanie teatralnej metody szkoleń menedżerskich Re-Aktor.


Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

5 czerwca 2018

10:00 - 15:30


Optymalnie różnorodna organizacja. Jak korzystać z różnorodności nie tracąc tożsamości?


Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

Szczegóły

Dlaczego nie jesteśmy stworzeni do różnorodności?

Analizy mechanizmów prowadzących do tworzenia uprzedzeń i stereotypów opierały się najczęściej do tej pory na koncepcji „skąpca poznawczego”. Najkrócej można ją opisać jako przekonanie, że starając się optymalizować konieczność reagowania na wielką ilość informacji napływającą do nas z otaczającego świata, angażujemy tylko część dostępnych zasobów poznawczych, chroniąc się w ten sposób przed przeciążeniem.

Prowadzone aktualnie badania psychologiczne wskazują, że w reakcji na napływ informacji człowiek zachowuje się raczej jak „wyrachowany taktyk” zaspokajający swoje ważne potrzeby, na czele których stoi potrzeba jednoznaczności. Wystąpienie będzie poświęcone temu, w jaki sposób można oddziaływać na stereotypy, a jednocześnie zaspokajać tą potrzebę.

Prelegent:

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

Dlaczego nie jesteśmy stworzeni do różnorodności?

Od różnorodności do integracji czy na odwrót? Budowa kultury organizacyjnej na przykładzie IKEA Industry Oddział w Lubawie

W trakcie wystąpienia podzielę się doświadczeniem realizacji w naszej organizacji jednego z projektów zmiany kulturowej.

W jaki sposób budować kulturę organizacyjną, która nawiązuje do wartości firmy i porusza drugą z dźwigni strategii „diversity and inclusion” („różnorodność i integracja”)?

Jak kształtować model przywództwa, który wspierałby realizację wspomnianej strategii?

Podczas prezentacji postaram się odpowiedzieć na owe pytania, jak również wskażę ścieżkę pracy obranej przez nas w celu zidentyfikowania czynników blokujących rozwój kultury „integracji”, przedstawię podjęte rozwiązania oraz ich efekty.

Prelegent:

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

Od różnorodności do integracji czy na odwrót? Budowa kultury organizacyjnej na przykładzie IKEA Industry Oddział w Lubawie

Różnorodność w organizacji – wartość dla firmy czy wyzwanie?

Różnorodność to wszystkie aspekty, w których ludzie się różnią. Najczęściej wymieniane to płeć, wiek, rasa. A przecież różnorodność to również odmienne doświadczenia, style zarządzania, podejmowanie decyzji czy komunikacja. Zarządzanie różnorodnością polega na identyfikacji i docenieniu różnic między pracownikami oraz czerpaniu korzyści z faktu, że w naszej firmie zatrudnieni są ludzie z różnych pokoleń, mający zróżnicowane doświadczenia i różne potrzeby.

Będę chciała przybliżyć rozwiązania z obszaru różnorodności wprowadzone w Kompanii Piwowarskiej, co działa, a nad czym musimy pracować intensywniej.

Jednak nawet najlepsze procedury nie zapewnią różnorodności, wszystko zależy od ludzi i ich postaw – czy są pełni szacunku do innych, otwarci i nie kierują się stereotypami. Dlatego zaczęliśmy pracować również nad zrozumieniem przez współpracowników odmiennych od własnego stylów funkcjonowania, budowania relacji, działania biznesowego, a przede wszystkim zróżnicowanych sposobów komunikacji.

Prelegenci:

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

Różnorodność w organizacji – wartość dla firmy czy wyzwanie?

Dlaczego nie możemy istnieć bez różnorodności? Tożsamość kulturowa gazety.pl

Naszą największą wartością są ludzie – to oni tworzą portal gazeta.pl.

Różnorodność jest wpisana w nasze DNA. Bez ścierania się poglądów, różnych sposób działania, poszukiwania unikalnych kompetencji, nowej wiedzy, odmiennych perspektyw, eksperymentowania, podejmowania wyzwań – nie bylibyśmy sobą.

W prezentacji chciałabym opowiedzieć o tym co sprawia, że mamy ciekawe i niezwykle angażujące ludzi miejsce pracy, jak staramy się różnorodność świadomie wzmacniać, ale też z jakimi wyzwaniami i trudnościami mierzymy się w codziennej pracy w środowisku pełnym indywidualności.

Prelegent:

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska - Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

Dlaczego nie możemy istnieć bez różnorodności? Tożsamość kulturowa gazety.pl

Prelegenci

Prof. Halina Grzymała-Moszczyńska

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński

blank

Specjalizuje się w psychologii kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji kulturowej migrantów przymusowych i dobrowolnych do Polski oraz polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Od 2012 roku prowadzi badania nad migracjami powrotnymi do Polski ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tego zjawiska na dzieci w rodzinach powracających.

Agnieszka Żmuda-Kleśta

Talent Management Director, Kompania Piwowarska

blank

Od początku kariery zawodowej jestem związana z obszarem HR. Początkowo w sektorze budowlanym i inwestycyjnym, następnie finansowym. Ścieżkę zawodową w Kompanii Piwowarskiej rozpoczynałam na stanowisku HR Business Partnera w części sprzedażowej, kolejno obejmując pozycję Comp&Ben managera, Senior HR Business Partnera.

Aleksandra Schaefer

HR Business Partner, ABB

blank

Aleksandra Schaefer swoją przygodę z HR zaczęła zaraz po studiach, zbierając doświadczenia w obszarach związanych z zarządzaniem kompetencjami, szkoleniami i rekrutacją. Wdrażała i rozwijała systemy oceny i motywacyjne. Od 2008 roku w firmie ABB w roli HR Business Partner wspiera transformację organizacji.

Agnieszka Miśkowicz

Dyrektor ds. personalnych w IKEA Industry Poland Oddział w Lubawie

blank

Absolwentka psychologii UJ i zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada 17-letnie doświadczenie pracy w działach personalnych firm i w konsultingu. Jest trenerem i coachem ICC.
Od ponad trzech lat odpowiada za politykę personalną w jednym z oddziałów IKEA Industry w Polsce.

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

blank

Od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

blank

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Partnerzy

Instytucje

Sponsorzy

Termin i miejsce

Konferencja odbyła się
6 czerwca 2018 w Krakowie
w Międzynarodowym Centrum Kultury
przy Rynku Glównym 25.Parking

Najbliższe miejsca parkingowe:

 • przy ul. Karmelickiej
 • u Franciszkanów
 • przy Galerii Krakowskiej
  (obok Dworca Głownego)

Dojazd komunikacją miejską

 • Do Międzynarodowego Centrum Kultury można z łatwością dostać się komunikacją miejską (przystanki: Plac Wszystkich Świętych, Filharmoni lub Teatr Bagatela).
 • Z Dworca Głównego dojechać można tramwajem nr 20 (przystanek Plac Wszystkich Świętych) lub 14, 2, 24 (przystanek Teatr Bagatela)
 • a także pieszo (będzie to około 15-20 minutowy spacer).

Pozostałe edycje

Konferencja Zdrowa organizacja w nowym świecie

Czytaj więcej

Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach

Czytaj więcej

Dylematy autentycznego przywództwa i zaangażowania

Czytaj więcej