Konferencja Człowiek w organizacji przyszłości

VII konferencja Ucząca się Organizacja

Idea konferencji

blank

Wiele zmieniło się w krajobrazie współczesnych organizacji. Czas pandemii doświadczył nas wszystkich, wielu z nam przewartościowały się priorytety, a poczucie niepokoju wciąż nam towarzyszy. U niektórych można wyraźnie dostrzec chęć powrotu do „starej rzeczywistości” czegoś bezpiecznie znanego, inni chcą rozwiązań na miarę „nowych czasów.” Technologia umacnia swoją pozycję co daje nowe możliwości, ale i niesie wyzwania.

 

Czy organizacje mogą być takie jak dawniej, zwłaszcza że my ludzie jesteśmy teraz inni, w innej kondycji?

Wydaje się, że rola organizacji w dzisiejszym świecie zmienia się w szczególny sposób; próbują sprostać po-pandemicznej rzeczywistości, ale też dynamicznym zmianom społeczno-gospodarczym. Koncentracja na zysku i wzroście wydaje się reliktem przeszłości. Narasta potrzeba refleksji nad miejscem organizacji w otoczeniu, a społeczna odpowiedzialność biznesu w tym kontekście nabiera nowego znaczenia.

Czas pandemii skłonił do refleksji na temat tego jak działamy w świecie. Zmiana schematu, większy dystans do codzienności ujawnił wiele mankamentów. W kontekście wyzwań ekologicznych i społecznych pojawiła się silna potrzeba własnego działania, ale też uczestniczenia
w przedsięwzięciach, które mają znaczenie dla świata.

Jak organizacja mogłaby dać oparcie, pomieścić aktualną kondycję człowieka, a jednocześnie radzić sobie ze złożoną i zmienną rzeczywistością?

Wydaje się, że warto pomyśleć o organizacjach na nowo, skonfrontować różne punkty widzenia i zebrane doświadczenia. Chcieliśmy zaprosić do wspólnej refleksji, rozpoczynając od szerokiego spojrzenia na człowieka w erze antropocenu i jego potrzebach i wyzwaniach, z którymi się mierzy. Uwzględniając perspektywę organizacji, otoczenie zastanowić na tym jak budować relacje, które umożliwią skuteczne myślenie i działanie
w zmieniającym się świecie?

W trzech sesjach tematycznych zadamy sobie pytania o kondycje człowieka, o to jakie struktury organizacyjne mogą wspierać ludzi w realizacji nowych działa, jakie przywództwo jest potrzebne? Wreszcie zastanowimy się jakich organizacji potrzebuje dzisiejszy świat. Zakończymy dyskusją panelową integrującą poszczególne konteksty.


Konferencja jest częścią wydarzeń w ramach projektu: Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 i korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Wraz z International Development Norway, Politechniką Rzeszowską i Pratt&Whitney tworzymy ofertę szkoleniową, która umożliwi organizacjom i ich pracownikom odnalezienie się w takim scenariuszu przyszłości. Projekt oparty jest na idei kształcenia dualnego, która zakłada współpracę instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców w procesie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników.

Sesje tematyczne

Podczas Konferencji zapraszamy do udziału w trzech sesjach tematycznych:

Człowiek wobec technologii i wyzwań przyszłości:

Przyglądamy się w nowej rzeczywistościPlaneta, otoczenie i środowisko pracy zaczęły nas coraz bardziej zaskakiwać i niepokoić, czego żywym przykładem było uwspólnione doświadczenie pandemii. 

 • Jaka jest kondycja człowieka w dzisiejszym świecie?
 • Jak ludzie odnajdują otoczeniu pełnym galopujących zmian?

Rozwijanie kompetencji przyszłości:

Technologia umacnia swoją pozycję, zmieniając większość środowisk pracy.

 • Czego będziemy potrzebować, by działać w warunkach powszechnej automatyzacji? 
 • Jak kształtować ofertę edukacyjną i programy rozwojowe by je dostosować do potrzeb zmieniającego się otoczenia organizacyjnego? 

Przywództwo przyszłości:

Organizacje potrzebują nowej jakości przywództwanowej wizji, która mogłaby dać oparcie, pomieścić aktualną kondycję człowieka, a jednocześnie ułatwić radzenie sobie ze złożoną i zmienną rzeczywistością.

 • Jak być liderem w dzisiejszych czasach?
 • Jak budować relacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji w nowy jakościowo sposób?

Organizacja wobec przyszłości:

Jakie organizacje są nam potrzebne?

 • Jakie będą organizacje przyszłości? Co to są zdrowe organizacje?
 • Jak organizacje mogłyby myśleć co sobie same, by być zdrowym środowiskiem?
 • Próba znalezienia modelu, który pomieści te perspektywy i wskaże kierunek.

Dyskusja panelowa: 

Moderowana dyskusja panelowa. Próba integracji wątków poruszanych w poszczególnych sesjach tematycznych.

 • Co musiałoby się wydarzyć, żeby organizacje chciały być zdrowym środowiskiem pracy?
 • Próba znalezienia odpowiedzi na pytania z poszczególnych sesji w różnych kontekstach.

Program

Konferencja | 18 listopada 2021
8:30-9:00

REJESTRACJA. ZAPRASZAMY NA PORANNĄ KAWĘ.

9:00-9:15

Otwarcie i wprowadzenie do Konferencji.

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

9:15-10:30

Kondycja człowieka w zmieniającej się rzeczywistości.

Dyskusja i pytania do Gościa.

 

Tomasz Stawiszyński Filozof, eseista,

10:30-11:00

ZAPRASZAMY NA KAWĘ.

11:00-11:45

Kondycja pracownika w organizacji – kompetencje przyszłości.

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

11:45-13:00

New Leadership for new Times – wykład w języku angielskim.

Dyskusja i pytania do Gościa.

dr Simon Western Założyciel The Eco-Leadership Institute, Dyrektor Generalny Analytic-Network Coaching Sp. (A-Nc Ltd)

13:00-14:00

PRZERWA

14:00-14:45

Czy organizacje mogą być zdrowsze? Prezentacja koncepcji „zdrowej organizacji”.

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

15:00-17:00

Dyskusja panelowa.

Wojciech Pelowski Dziennikarz

Kamil Wyszkowski Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce

Tomasz Stawiszyński Filozof, eseista,

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

Warsztaty towarzyszące
15 listopada 2021 I 11:00 - 15:15

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Monika Gąsienica Konsultant organizacyjny, trener, facylitator, Wszechnica UJ

19 listopada 2021 | 9.00-12:00

Adam Jaworski Psycholog | Coach ACC ICF

22 listopada 2021 | 10:00 - 13:00

Paweł Grzesik Trener, aktor, coach, Wszechnica UJ

23 listopada

Iwona Sołtysińska Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

Warsztaty towarzyszące

Jakiej kultury potrzebują organizacje przyszłości?

Warsztat odbędzie się 15 listopada, godz. 11:00 – 15:15

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

 • Zdefiniują możliwe kierunki kształtowania kultury organizacyjnej, adekwatne do potrzeb i wyzwań dzisiejszych czasów;
 • Doświadczą pracy metodą Future Search, (facylitacyjna struktura pozwalająca na diagnozę i projektowanie istotnych elementów kultury organizacyjnej, w oparciu o doświadczenia z przeszłości, analizę aktualnych trendów i budowanie wizji przyszłości)
 • Poznają oczekiwania pracowników wobec kultury potencjalnego miejsca pracy oraz sześć różnych kierunków kształtowania kultury organizacyjnej według raportu „Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy”.
  Warsztat poprowadzą Maciej Kocurek i Monika Gąsienica.

zglos się

 

Zwinny lider dla samozarządzającego się zespołu? Przywództwo w dobie niepewności.

Warsztat odbędzie się 19 listopada, godz. 9:00 – 12:00

Warsztat poprowadzi Adam Jaworski.

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

 • Poznają zwinny model pracy nad innowacjami, produktami i usługami;
 • Odkryją sposób pracy z zespołem w sytuacjach #vuca: volatile (zmiennych), uncertain (niepewnych), complex (złożonych) i ambiguous (niejednoznacznych);
 • Odnajdą inny, nowy model swojego przywództwa w samoorganizującym się zespole.

zglos się

 

Blask pijaru, cień realu czyli o tym jak jest pokazywana i odbierana transformacja technologiczna.

Warsztat odbędzie się: 22 listopada, godz. 10:00 – 13:00

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

 • Przyjrzą się emocjom towarzyszącym zmianom technologicznym;
 • Zidentyfikują potrzeby i oczekiwania stojące za tymi emocjami;
 • Spróbują wytyczyć kierunki potencjalnych rozwiązań.

Warsztat poprowadzi Paweł Grzesik

zglos się

Możliwości zastosowania planowania scenariuszowego do zaangażowania organizacji w myślenie o przyszłości.

Warsztat odbędzie się: 23 listopada, 

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

 • Poznają podstawowe założenia metody wraz z przykładami;
 • Poznają praktyczne case’y pokazujące możliwości zastosowania.

Warsztat poprowadzą Iwona Sołtysińska i Maciej Świeży

 

Prelegenci

Kamil Wyszkowski

Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce

blank

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy

Tomasz Stawiszyński

Filozof, eseista,

blank

Ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Filozofii UW, autor bestsellerowej książki “Potyczki z Freudem. Mity, pokusy i pułapki psychoterapii” (2013) oraz dwóch zbiorów wierszy “Nie ma takiego imienia” (1999) i “Rzecz ciemna” (2002).
Od wielu lat zajmuje się problemami z pogranicza filozofii i psychoterapii.

dr Simon Western

Założyciel The Eco-Leadership Institute, Dyrektor Generalny Analytic-Network Coaching Sp. (A-Nc Ltd)

blank

Założyciel The Eco-Leadership Institute, Dyrektor Generalny Analytic-Network Coaching Sp. (A-Nc Ltd). Współpracuje strategicznie z organizacjami, od złożonych ekosystemów po globalne banki, firmy produkcyjne, w tym zaawansowane technologicznie. Uznanie międzynarodowe zyskał po publikacji pracy, w której prezentuje teoretyczne spostrzeżenia i praktyczną metodologię - jak adresować potrzeby organizacji XXI wieku.

Wojciech Pelowski

Dziennikarz

blank

Absolwent Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dziennikarz - pisał o Krakowie, o polskiej polityce, o gospodarce. I o kilku kontynentach. Współorganizował festiwale (m.in. kina Hong Kongu w Krakowie i Warszawie, festiwal kultury latynoamerykańskiej w Krakowie), konferencje (EUROLOG 2012, Pracownie Miast GW).

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

blank

Od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

blank

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Terminy i miejsce

Terminy:

VII konferencja Ucząca się Organizacja – Człowiek w organizacji przyszłości odbędzie się:

blank  18 listopada 2021 (9:00-17:30)

blankTeatr KTO, ul. Jana Zamoyskiego 50 30-519 Kraków

 

Informacje organizacyjne

blank  Konferencja będzie miała formę hybrydową.

Możecie spotkać się z nami w Krakowie lub uczestniczyć w wydarzeniu zdalnie.

Transmisja zdalna odbędzie się poprzez platformę Zoom.

Warsztaty towarzyszące odbędą się w całości online, poprzez platformę Zoom.

Poprzednie edycje

Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach

Czytaj więcej

Wyzwania związane z różnorodnością

Czytaj więcej

Dylematy autentycznego przywództwa i zaangażowania

Czytaj więcej

Cena

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja

500 PLN + 23% VAT

Warsztaty towarzyszące