Jak facylitacja pomaga osiągać rezultaty?

Program spotkania

Dlaczego facylitacja wciąż zyskuje na znaczeniu? Jak ta forma pracy sprawdza się w aktualnych realiach? W jaki sposób przekłada się na rezultaty, ale także na tworzenie warunków pracy sprzyjających dbaniu o siebie, organizację i otoczenie? Dlaczego uważamy, że obecnie podejście facylitacyjne to nie tylko kwestia „warto”, ale już „koniecznie trzeba”?

Adresaci spotkania:

  • Osoby odpowiedzialne za kształtowanie kultury organizacyjnej.
  • Osoby zainteresowane wykorzystywaniem narzędzi facylitacyjnych w swojej pracy – menedżerowie, kierownicy projektów, trenerzy, HRBP, Scrum Masterzy, Agile Coachowie.
  • Osoby zainteresowane rozwojem w roli facylitatora.

Dzięki udziałowi w spotkaniu Uczestnicy:

  • Dowiedzą się jakich rezultatów można spodziewać się po facylitacji.
  • Poszerzą rozumienie założeń facylitacji jako metody pracy.
  • Poznają przykłady i będą mogli zastanowić się nad możliwościami wykorzystania facylitacji w pełnionych przez siebie rolach w organizacji.
  • Poznają cele i główne założenia programów rozwoju kompetencji facylitacyjnych proponowanych przez Wszechnicę UJ.

Prowadzący

Monika Gąsienica

Konsultant organizacyjny, trener, facylitator, Wszechnica UJ

blank

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Informacje organizacyjne

blank20 czerwca 2022, godzina 18:00 – 19:00. 

 

blank

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery
i mikrofonu.

blankSpotkanie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych wykorzystywaniem narzędzi facylitacyjnych w swojej pracy – menedżerów, kierowników projektów, trenerów, HRBP, Scrum Masterów, Agile Coachów.

Ponadto webinarium skierowane jest do osób, które są odpowiedzialne za kształtowanie kultury organizacyjnej lub są zainteresowane rozwojem w roli facylitatora.

Inne wydarzenia

Trudne sytuacje w pracy Haerowca

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Łukasz Baran

Project Manager of Professional Development

517 704 514
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami