facebook

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 2021

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji to coroczna, ogólnoświatowa inicjatywa International Association of Facilitators (IAF). Jej celem jest promowanie idei, zastosowań i efektów jakie daje facylitacja. W tym roku Tydzień Facylitacji odbędzie się na całym świecie w dniach: 18-24 października 2021.

 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Program spotkania

WARSZTATY ABSOLWENTÓW WSZECHNICY UJ

Każda organizacja to żywy organizm, który na co dzień potrzebuje wsparcia. Jednym z  najważniejszych fundamentów zdrowej organizacji są ludzie i ich relacje. Wiele firm już to sobie uświadomiło i poszukuje możliwych do wdrożenia sposobów lepszego kontaktu z pracownikami. Niezbędnym elementem w tym obszarze jest wzajemne traktowanie się z szacunkiem i uznaniem przełożonego i pracownika, dlatego do utrzymania dobrostanu w firmie jest potrzebna konstruktywna rozmowa.

W trakcie spotkania będziemy zastanawiać się:

 • czym jest konstruktywna rozmowa,
 • jakie cechy powinna posiadać,
 • jak z niej dobrze korzystać,
 • w jaki sposób może pomagać w funkcjonowaniu organizacji.

By jak najefektywniej podjąć powyższy temat, spotkanie będzie mieć charakter 3 godzinnej sesji facylitowanej.

 Adresaci

Dla menadżerów, pracowników HR pracujących z zespołami, którzy poszukują nowych form wsparcia ich pracowników, oraz do wszystkich osób, które są zainteresowane tematem.

 Korzyści

 • Poznanie wybranych metod facylitacyjnych oraz ich zastosowania w pracy z zespołami,
 • Wymiana doświadczeń z menadżerami i pracownikami działu HR,
 • Doświadczenie na własnej skórze metod facylitacyjnych, ich działania i zaobserwowanie jak działają w wirtualnym świecie,
 • Inspiracje do pracy z zespołami,
 • Wypracowanie głównych cech konstruktywnej rozmowy, wspierających pracowników i ich organizację.
 • Pomysły na zastosowanie konstruktywnej rozmowy w swojej organizacji.

 Prowadząca

Żaneta Lipiec-Goj – jestem coachem, facylitatorem, trenerem komunikacji empatycznej. Wspieram w budowaniu satysfakcjonującego życia i dobrych relacji, prywatnych i zawodowych. Inspiruję do bycia w zgodzie ze sobą oraz otwartości na perspektywę innych osób.  Mam wieloletnie doświadczenie menadżerskie, dzięki czemu posiadam szerokie kompetencje w motywowaniu i rozwijaniu ludzi. Pasjonuje mnie praca z grupą i wydobywanie z niej potencjału. Prowadzę warsztaty rozwojowe w oparciu o filozofię NVC . Wierzę w siłę zespołu i potęgę „ Głaskologii” Miłosza Brzezińskiego.

Użyta w tytule metafora nawiązuje do potrzeby przynależności, która po podstawowych potrzebach ludzkich, czyli fizjologicznych czy bezpieczeństwa, jest kolejną ważną do zaspokojenia.
Tę kolejność zaspakajania potrzeb obserwowaliśmy i obserwujemy w czasie pandemii. Kiedy zamknęliśmy się w domach i odizolowaliśmy od innych, szukając bezpieczeństwa, okazało się, że brakuje nam przynależności.
Być może wcześniej ją realizowaliśmy w pracy, a być może nie.
Przecież potrzebę przynależności można realizować nie tylko w pracy, a media społecznościowe i łączenie się na nich w rozmaite grupy, podgrupy jest na to znakomitym dowodem. Każdy z nas chce mieć swoje plemię.
Plemię potrzebuje swojej, wyraźnej zaznaczonej, przestrzeni i wspólnego kodeksu zachowań, który go wyróżnia od innych.
Przed pandemią tę rolę pełniły miejsca pracy, w których wspólnie się spotykaliśmy i kształtowaliśmy naszą odrębność i wyjątkowość.
W świecie on-line te granice się rozmyły, miejsce pracy dla każdego wygląda inaczej, w zależności od jego warunków życiowych.
Jak zatem budować przynależność do grupy w której pracujemy – oto pytanie osób dbających o relację, atmosferę, ale i efektywność w organizacjach.
Jak sprawić, żeby pracownicy wciąż czuli się częścią organizacji, nie tylko wykonawcami zleceń?

Podczas warsztatu przyjrzymy się sposobom budowania przynależności, a także temu, do czego jest ona potrzebna. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: po co pracownikowi utożsamianie się z firmą – czy nadal ma to znaczenie, czy jest jakąś mrzonką ze starych czasów?

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na następujące pytania:

 • W jakiej ławicy płyniesz?
 • Jak sprawić, aby ludzie czuli się przynależni do naszej ławicy?
 • Jak nawiązywać relacje personalne pomiędzy działami?
 • Jak dbać o przynależność nowych pracowników w oceanie on-line?

 Adresaci

 • HR biznes partnerzy, HR specjaliści
 • kierownicy zespołów
 • kierownicy projektów

 Korzyści

 • zidentyfikujesz super-glue jaki działa lub może działać w Twojej firmie
 • poznasz sposoby budowania przynależności
 • poznasz doświadczenia innych uczestników związane z rozluźnianiem  się więzów w pracy
 • zbierzesz inspiracje na budowanie przynależności w organizacji

 Prowadzące

Joanna Gawlik-Dziadoń – coach indywidualny i zespołowy, z akredytacją ICC, trener, facylitator, mentor Fundacji Firm Rodzinnych. Wspieram organizacje w stawaniu się lepszym miejscem do rozwoju dla tworzących je ludzi; zespoły w uzyskiwaniu efektu synergii: liderów w podnoszeniu swoich umiejętności zarządzania i tworzenia takich warunków pracy dla swoich ludzi, które wydobędą cały ich potencjał.

Aldona Kłobska – obecnie pracuję zdalnie jako HRbusiness Partner na region Bliskiego Wschodu. Jestem Coachem, Trenerem, a także Facylitatorem – nauki tych 3 ról pobierałam we Wszechnicy UJ. W swojej pracy chcę przekonać pracowników, aby polubili poniedziałki. Uważam się również za społecznika – współtworzę Festiwal filmów odpowiedzialnych 17celów www.17celow.pl Prowadzę firmę Lokomotywacja www.lokomotywacja.pl oraz współprowadzę Pracownię Rozwoju i terapii Proarche www.proarche.pl

WARSZTATY EKSPERTÓW WSZECHNICY UJ

Mam radzić sobie z zarządzaniem ludźmi w zupełnie nowym środowisku. Dowozić wynik pomimo zmiennych warunków i ciągle modyfikowanych celów. Nadążać za oczekiwaniami klientów, które kreuje nowa rzeczywistość. Przy tym wszystkim rotuje mi zespół i nie mam kim pracować, a moi ludzie oczekują ode mnie sporych pokładów empatii i zrozumienia tego, że trudno im się zaadoptować do pracy w nowych warunkach. Bo mnie jest łatwo…. Gdzie się nie obejrzę, z każdej strony jestem w… kłopocie.

Jeżeli masz podobne doświadczenia zapraszamy na spotkanie facylitowane poświęcone analizie trudnych sytuacji w pracy menedżera. Prawdopodobnie nie dowiesz się na nim, że świat jest piękny, a wyzwania, z którymi sobie radzisz są proste do rozwiązania. Przekonasz się jednak, że nie tylko Ty się z nimi mierzysz; wymienisz się doświadczeniami, obawami, ryzkami, a także konkretnymi, prostymi do wdrożenia rekomendacjami.

Spotkanie poświęcone będzie analizie case study uczestników, dlatego przyjdź na nie z własnym „kejsem” – trudną sytuacją menedżerską dotyczącą zarządzania zespołem. Rekomendacje i myśli wokół niej odbiją wszyscy uczestnicy spotkania.

Warsztat można traktować jako przykład narzędzia do inspirowania procesów wymiany wiedzy i wewnętrznego uczenia się od siebie nawzajem w organizacjach.

 Adresaci

Warsztat przeznaczony jest dla menedżerów, team leaderów, kierowników projektów – wszystkich osób, zarządzających zespołami, które gotowe są podzielić się własnym case study oraz wymieniać się rekomendacjami i doświadczeniami.

 Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:

 • stworzą mapę trudnych sytuacji w pracy menedżera
 • dokonają szczegółowej analizy dwóch spośród przedstawionych przez siebie studiów przypadku
 • doświadczą jednej z metod pracy nad problemem o charakterze interwizyjnym, która wykorzystuje potencjał całej grupy

 Prowadzący

Maciej Kocurek – Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Można mnie spotkać na warsztatach Wszechnicy UJ z cyklu Know How Bites, na które zapraszam. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

To, że żyjemy w czasach niezwykle intensywnych zmian, za którymi nadążają tylko najbardziej zwinne i elastyczne organizacje, wiemy już od dawna. Ostatnie miesiące dodatkowo pokazały, jak ważne jest przemyślenie na nowo modeli biznesowych, by w zaskakujących warunkach być gotowym na sprawne przekierowanie działań na nowe tory, pozwalające nie tylko przetrwać ale również z większym spokojem patrzeć w przyszłość. Tempo zmian, niezbędna szybkość reakcji, koncentracja na walce tu i teraz często odbierają możliwość systematycznej i wnikliwej refleksji nad tym, w jakim kierunku zmierzamy w dłuższej perspektywie. Jakie ponosimy koszty a jakie zyski czerpiemy z podążania w określonym kierunku? Czy wszystkie nasze działania są świadome i oparte na przemyślanych decyzjach? Spotkanie, które proponujemy będzie okazją do refleksji nad tym dokąd zmierzamy i jak możemy wpływać na kształt naszych organizacji, dbając o to, co najbardziej fundamentalne – zdrowie.

 Adresaci

Zapraszamy przedstawicieli działów HR, menedżerów i liderów oraz osoby odpowiedzialne w swoich organizacjach za kształtowanie kultury organizacyjnej.

 Korzyści

 • zidentyfikowanie trendów wpływających na kształt organizacji i ich konsekwencji w dłuższej perspektywie
 • pogłębienie rozumienia, czym charakteryzuje się zdrowa organizacja
 • stworzenie listy działań wspierających budowanie zdrowych organizacji w odniesieniu do aktualnych realiów
 • uruchomienie krytycznego myślenia wobec zmian, które nas otaczają, by świadomie podejmować decyzje o wyborze działań korzystnych dla zdrowia ludzi, organizacji i otoczenia
 • doświadczenie udziału w sesji facylitacyjnej

 Prowadzące

Magdalena Pęcak – We Wszechnicy UJ wspieram klientów indywidualnych, głównie trenerów, facylitatorów i menedżerów, w wyborze programów szkoleniowych adekwatnych do pełnionych ról zawodowych. Odpowiadam również za kontakt i budowanie relacji z organizacjami oraz przygotowywanie ofert programów rozwojowych. Prowadzę szkolenia, sesje facylitacyjne i coachingowe.

Aneta Marek – Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów. Pracuję z klientami w roli konsultanta, trenera oraz facylitatora.

WEBINAR

Dlaczego facylitacja wciąż zyskuje na znaczeniu? Jak ta forma pracy sprawdza się w aktualnych realiach? Ostatnie miesiące pokazały, jak istotny jest dialog w organizacji, zespołowe rozwiązywanie pojawiających się problemów, wspólne podejmowanie wyzwań i tworzenie warunków pracy sprzyjających dbaniu o siebie, organizację i otoczenie. Facylitacja z powodzenie może wspierać ten dialog.

 Adresaci

 • Osoby odpowiedzialne za kształtowanie kultury organizacyjnej
 • Osoby zainteresowane wykorzystywaniem narzędzi facylitacyjnych w swojej pracy – menedżerowie, kierownicy projektów, trenerzy, HRBP, Scrum Masterzy, Agile Coachowie
 • Osoby zainteresowane rozwojem w roli facylitatora

 Korzyści

Dzięki udziałowi w warsztacie uczestnicy:

 • Dowiedzą się czym jest facylitacja i jak zmienia organizacje, które sięgają po ten sposób pracy
 • Poznają jak mogą wykorzystać facylitację w pełnionych przez siebie rolach, na rzecz budowania zdrowych organizacji
 • Dowiedzą się w jaki sposób stawiać granice pomiędzy współdecydowaniem z pracownikami a decyzjami podejmowanymi samodzielnie w roli menedżera
 • Poznają cele i główne założenia programów rozwoju kompetencji facylitacyjnych proponowanych przez Wszechnicę UJ

 Prowadząca

Monika Gąsienica – przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji. Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to facylitacja, kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu.

Wydarzenia odbędą się w dniach 18-22 października 2021.

Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach i webinarze.

Jedna osoba może wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach i webinarze.

Spotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.