Pracownik przychodzi po wsparcie do HR’a

Analiza case study uczestników i rozwiązania organizacyjne.

Know How Bites

Know How Bites to cykl otwartych spotkań Wszechnicy UJ, podczas których:

  • dzielimy się wiedzą i doświadczeniem,
  • promujemy rzetelne teorie, narzędzia i metody pracy,
  • szerzymy informacje o nowych ideach i wynikach badań,
  • stwarzamy okazję do networkingu i wzajemnej inspiracji.

Podczas każdego warsztatu zachęcamy Was do aktywnego udziału: dyskusji, pracy w grupach, dzielenia się dobrymi praktykami z branży i poznawania nowych osób.

 

Jeżeli jesteś:

  • przedstawicielem HR,
  • menedżerem,
  • lub zawodowo zajmujesz się rozwojem zespołów, grup i organizacji,

zapraszamy do udziału w spotkaniach Know How Bites.

 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Aby w nim uczestniczyć należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej spotkania i uzyskać potwierdzenie możliwości udziału (liczba miejsc jest ograniczona).

Program spotkania

Specyfika roli pracowników HR polega na tym, że realizuje złożoną odpowiedzialność. Coraz większego znaczenia nabiera ich głos w tworzeniu strategii firmy z myślą o zdrowym środowisku pracy, a jednocześnie na ich barkach spoczywają indywidualne historie ludzi. W codziennej pracy przedstawiciel HR często staje się punktem oparcia, gdy pracownicy przytłoczeni trudnościami oczekują wysłuchania i indywidualnego wsparcia.

Przedmiotem naszego spotkania będzie rozmowa o dwóch powyższych okolicznościach:

– Korzystając z jakich rozwiązań dział HR może kompleksowo wspierać kondycję mentalną pracowników i z troską o ludzi budować zdrową organizację?

– W jaki sposób odpowiadać na indywidualne wyzwania pracowników w roli HR?

Zapraszamy Was do udziału w spotkaniu, które będzie opierać się na rozmowie, wymianie doświadczeń i odniesieniu się do rzeczywistych sytuacji, z którymi spotykacie się w Waszej pracy. Zachęcamy uczestników do przygotowania własnych historii – case study, gdy jako przedstawiciel HR stanęliście w obliczu problemu, z którym przyszedł do Was indywidualnie menedżer/ pracownik. Wspólnie wybierzemy dwie z nich – staną się przedmiotem naszej refleksji i pracy.

Spotkanie będzie uczące zarówno dla właścicieli historii, jak i osób biorących udział w warsztacie – aktywnie uczestniczących w próbie znalezienia pomysłów na działanie dla  przedstawionego studium przypadku.

Na zakończenie spotkania czeka Was przygotowany przez nas przegląd rozwiązań na poziomie organizacyjnym, które mogą być wdrożone przez firmy, by wspierać swoich pracowników w radzeniu sobie z wyzwaniami.

Prowadzący

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankLimit zgłoszeń został wyczerpany. Dziękujemy za zainteresowanie. Wydarzenie będzie realizowane cyklicznie. Prosimy o śledzenie nas w mediach społecznościowych.

 

blankSpotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli działów HR.

blank Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Inne wydarzenia

VII edycja Team Leaders’ Week Online

Czytaj więcej

O pozytywnych stronach negatywnych emocji

Czytaj więcej

2 Volty efektywności, czyli jak dbać o motywację i mobilizację pracowników w trudnych czasach

Czytaj więcej

Praktyka uważności – menedżerskie narzędzie nie tylko na trudne czasy

Czytaj więcej

Zdrowy manager, zdrowy zespół

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami