Transformacja w kryzysie. Co dalej z Industry 4.0?

Czy w tych czasach możliwe jest myślenie transformacyjne?

O spotkaniu

blank Mimo pandemii i trudności w otoczeniu gospodarczym i społecznym firmy produkcyjne funkcjonują, na różne sposoby, osiągają i utrzymują wyniki. Jednocześnie wysyłane są sygnały, że kuszące jest skupienie się na redukcji kosztów, podtrzymywaniu ciągłości działania na poziomie gwarantującym przetrwanie firmy aż do stabilnych czasów. Taką strategię można obrać pod warunkiem, że spełni się założenie powrotu do przewidywalnego rozwoju branży produkcyjnej. Tak prawdopodobnie nie będzie.  

Dziś nikt nie łudzi się, że pandemia i jej skutki gospodarcze przeminą w bliskiej przyszłości. Przeobrażeniu ulegają uwarunkowania rynkowe i cywilizacyjne, technologia wstępuje na nowy poziom zaawansowania. Rośnie potrzeba wdrażania nowych sposobów działania oraz zrewidowania dotychczasowych modeli biznesowych. 

Czy w tych czasach możliwe jest myślenie transformacyjne?  

Zapraszamy do udziału w sesji seminarium, podczas którego wspólnie podejmiemy dyskusję o aktualnych wyzwaniach branży produkcyjnej: 

  • Na ile możliwe jest proaktywne działanie w obliczu zmieniających się wymagań pracowników i rynku? 
  • Czy transformacja technologiczna może zostać zaprzęgnięta do radzenia sobie z kryzysem?  
  • Jak pracować z postawami pracowników, by byli gotowi podejmować wyzwania przemysłu przyszłości?  
  • Jak wypracowywać bardziej zrównoważone i „zdrowsze” rozwiązania organizacyjne dla branży produkcyjnej, które bardziej uwzględnią aktualne wyzwania cywilizacyjne? 

 

Spotkanie odbywa się w ramach projektu badawczo-rozwojowego Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

Program spotkania

  • Wprowadzenie:

– Przyszłość przemysłu. Transformacja modelu myślenia.

– Aktualne wyzwania przemysłu.

  • Inspiracje International Development Norway: Przykłady wdrożeń technologicznych wspierających transformację w momentach kryzysu. 
  • Sesja wspólnego myślenia: Co dalej z Industry 4.0? Transformacja przemysł ku przyszłości i wspólne myślenie w kryzysie.
  • Rozwiązania wspierające myślenie i współpracę w branży produkcyjnej. Prezentacja rozwiązań powstałych w projekcie “Rozwój kompetencji Przemysłu 4.0”

Prowadzący

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

blank

Od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Łukasz Sęczkowski

Konsultant Wszechnicy UJ ds. przemysłu

blank

Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na kierunku mechatronika oraz Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen oraz doktorantem na Akademii Górniczo-Hutniczej.
W pracy zajmuje się optymalizacją systemów produkcyjnych oraz wdrażaniem rozwiązań zmieniających oraz usprawniających procesy produkcyjne.

Rafał Stożek

Head of Think Tank, facilitator, researcher  

blank

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 15 lutego 2022, w godzinach 9:00-12:30

 

blankSpotkanie kierowane jest do dyrektorów, menedżerów produkcji, działów R&D, inżynierów produkcji, liderów zmian i HR managerów firm produkcyjnych.

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Skontaktuj się z nami

Joanna Kargol

Project manager of Professional Development

512 083 717
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami