Webinar pt. Kultura uczenia się – omówienie rezultatów badania

O webinarze

logo funduszy EEA grants

Czy Twoja organizacja stwarza sprzyjające warunki dla uczenia się i rozwoju ludzi? Pytania tego typu stają się coraz bardziej palące w świecie, w którym sprawność dopasowania się do nowych realiów coraz częściej decyduje o sukcesie – a nawet o przetrwaniu firmy.

Na przełomie 2022/2023 wraz z Polską Izbą Firm Szkoleniowych i International Development Norway, zrealizowaliśmy pilotażowe badanie „Kultura uczenia się” w ramach projektu „Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji”. Celem badania było wypracowanie narzędzia do szybkiej, wstępnej oceny kultury uczenia się w organizacji. Mówiąc o uczeniu, mamy na myśli jego szeroką definicję, zgodnie z którą uczyć mogą się nie tylko ludzie, ale także tworzone przez nich systemy.

Narzędzie docelowo skupia się na tych wymiarach kultury, które wiążą się z uczeniem, rozwojem i dopasowaniem do otoczenia. Zależy nam aby narzędzie pozwalało w łatwy sposób identyfikować mocne strony i obszary wymagając większej uwagi w budowaniu dobrych warunków do uczenia się w organizacji.

Podczas webinaru omówimy rezultaty badania pt. Kultura uczenia się oraz najważniejsze wymiary środowiska sprzyjającego uczeniu się w organizacjach. 

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, podczas którego:

  • zapoznasz się z wnioskami z badania pt. Kultura uczenia się,
  • omówimy najważniejsze wymiary środowiska sprzyjającego uczeniu się w organizacjach
  • opowiemy o znaczeniu uczenia się w organizacjach,
  • zaprezentujemy narzędzie

Warsztat przeznaczony jest dla:

  • pracowników działów HR;
  • HR Business Partnerów;
  • specjalistów Learning & Development;
  • menedżerów, liderów;
  • osób zajmujących się kształtowaniem kultury organizacyjnej oraz dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie pracowników;
  • edukatorów lub zawodowo zajmujących się rozwojem zespołów, grup i organizacji.

Projekt realizowany jest wspólnie z Polską Izbą Firm Szkoleniowych i International Development Norway. 

logo Wszechnicy UJ PIFS IDN

 

W badaniu wzięło udział 188 osób, próba nie była reprezentatywna dla polskich firm, a wyniki są oparte na subiektywnej ocenie osób uczestniczących w badaniu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 20 230,50 euro.

Prowadzący

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju Wszechnicy UJ, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

blank

Od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

blank

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Informacje organizacyjne

blank31 marca 2023, godzina 14:00 – 15:00 

 

blank

Warsztat przeznaczony jest dla pracowników działów HR, HR Business Partnerów, specjalistów Learning & Development, menedżerów, liderów, edukatorów, branży rozwojowej osób zajmujących się kształtowaniem kultury organizacyjnej oraz dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie pracowników.

blank

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do internetu oraz kamery i mikrofonu.

Skontaktuj się z nami

Łukasz Baran

Project Manager of Professional Development

517 704 514
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami