facebook
Wydarzenia rozwojowe

Well-being - Naprawdę czy na niby?

25 maja 2023, godzina 10:00-12:00.
Online: platforma Zoom

Prowadzący: Monika Gąsienica, Maciej Kocurek

Pandemia wprowadziła troskę o well-being i zdrowie psychiczne pracowników do kanonu działań podejmowanych przez działy HR. Obszary te przestały być jedną z opcji szerokiego menu benefitów pracowniczych, która jest wartością dodaną i podnosi atrakcyjność pracodawcy. 

Program spotkania

Pandemia wprowadziła troskę o well-being i zdrowie psychiczne pracowników do kanonu działań podejmowanych przez działy HR. Obszary te przestały być jedną z opcji szerokiego menu benefitów pracowniczych, która jest wartością dodaną i podnosi atrakcyjność pracodawcy. Stały się standardem. Firmy podejmują te działania, ponieważ dynamika i intensywność zmian, związane z nimi poczucie zagrożenia oraz indywidualizacja procesu pracy i towarzyszące jej osamotnienie powodują realne kłopoty z równowagą psychiczną pracowników. To z kolei wpływa na ich efektywność, motywację, zaangażowanie, a czasem wręcz na zdolność do pracy.

Są to jednak zagadnienia ciągle nowe i wymagające złożonych kompetencji od działów HR, tym bardziej że rola obszaru HR nie ogranicza się tylko do zorganizowania zewnętrznych dostawców. Pracownicy HR pozostają na pierwszej linii kontaktu z pracownikami przeżywającymi trudności psychiczne, a także często sami są zaangażowani w udzielanie wsparcia w tym obszarze w ustrukturyzowanej formie. Także oni mają najwięcej wiedzy dotyczącej potrzeb organizacji w tym obszarze, aby kreować ogólną politykę w zakresie zarządzania sferą psychiczną pracowników.

Udział w spotkaniu pozwoli:

 • uzyskać całościowy obraz działań podejmowanych do tej pory przez firmy w obszarze troski o well-being i zdrowie psychiczne pracowników,
 • złapać dystans do bieżących inicjatyw w tym obszarze,
 • świadomie kształtować politykę w zakresie zarządzania sferą psychiczną pracowników, uwzględniając specyficzne potrzeby, kontekst oraz cele organizacji.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy:

 • Poznają mapę kluczowych pojęć związanych z zarządzaniem sferą psychiczną pracowników w organizacjach (dobrostan, stres, odporność psychiczna, wypalenie zawodowe, mental health).
 • Zobaczą jak różnice pomiędzy tymi pojęciami wpływają na cele i formy wsparcia organizacyjnego dla pracowników.
 • Gaszenie pożarów, zapobieganie kryzysom, czy budowa kultury opartej na równowadze? – Poznają trzy podejścia do zarządzania sferą psychiczną pracowników w organizacjach.
 • Dowiedzą się jakie kompetencje rozwijać wśród pracowników, aby samodzielnie mogli radzić sobie ze swoimi emocjami, napięciem i stresem.
 • Poznają kluczowe kontrowersje i dylematy związane z zarządzaniem sferą psychiczną pracowników:
  • Działania w obszarze well-being jako listek figowy dla kultury przeciążenia.
  • Czego oczekujemy od menedżerów w obszarze troski o zdrowie psychiczne pracowników?
  • Gdzie jest granica ingerowania mojego pracodawcy w mój dobrostan?
  • Czy liczyć ROI z działań w obszarze Metal Health – czy firmy liczą ROI z posiadania apteczek pierwszej pomocy?

Na spotkanie zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne w organizacjach za dbanie o dobrostan psychiczny pracowników, a w szczególności: menedżerów, HR Business Partnerów, specjalistów obszaru People & Culture, pracowników działów HR, specjalistów Learning & Development, osoby dbające o poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz tych, którzy zajmują się kształtowaniem kultury organizacyjnej i stylu przywództwa.

 

Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023r., w godz. 10:00-12:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Prowadzący

Rejestracja

25 maja 2023, godzina 10:00-12:00.
Online: platforma Zoom

Prowadzący: Monika Gąsienica, Maciej Kocurek

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia.

2. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

3. Ilość miejsc jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na spotkaniu przedstawiciel Wszechnicy UJ poinformuje Uczestnika o tym fakcie drogą poczty e-mail.

4. Dwa dni przed planowanym wydarzeniem zakwalifikowani Uczestnicy otrzymają drogą poczty e-mail link kwalifikujący do uczestnictwa w spotkaniu.

5. Warunki realizacji spotkania: a) Wydarzenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników. b) Do udziału w spotkaniu zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją spotkania. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., podwykonawcom odpowiadającym za udostępnienie platformy online, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. Wyślij zgłoszenie

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.