Well-being – naprawdę czy na niby?

Jak radzimy sobie z emocjami w organizacjach.

O spotkaniu

Pandemia wprowadziła troskę o well-being i zdrowie psychiczne pracowników do kanonu działań podejmowanych przez działy HR. Obszary te przestały być jedną z opcji szerokiego menu benefitów pracowniczych, która jest wartością dodaną i podnosi atrakcyjność pracodawcy. Stały się standardem. Firmy podejmują te działania, ponieważ dynamika i intensywność zmian, związane z nimi poczucie zagrożenia oraz indywidualizacja procesu pracy i towarzyszące jej osamotnienie powodują realne kłopoty z równowagą psychiczną pracowników. To z kolei wpływa na ich efektywność, motywację, zaangażowanie, a czasem wręcz na zdolność do pracy.

Są to jednak zagadnienia ciągle nowe i wymagające złożonych kompetencji od działów HR, tym bardziej że rola obszaru HR nie ogranicza się tylko do zorganizowania zewnętrznych dostawców. Pracownicy HR pozostają na pierwszej linii kontaktu z pracownikami przeżywającymi trudności psychiczne, a także często sami są zaangażowani w udzielanie wsparcia w tym obszarze w ustrukturyzowanej formie. Także oni mają najwięcej wiedzy dotyczącej potrzeb organizacji w tym obszarze, aby kreować ogólną politykę w zakresie zarządzania sferą psychiczną pracowników.

Udział w spotkaniu pozwoli:

 • uzyskać całościowy obraz działań podejmowanych do tej pory przez firmy w obszarze troski o well-being i zdrowie psychiczne pracowników,
 • złapać dystans do bieżących inicjatyw w tym obszarze,
 • świadomie kształtować politykę w zakresie zarządzania sferą psychiczną pracowników, uwzględniając specyficzne potrzeby, kontekst oraz cele organizacji.

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy:

 • Poznają mapę kluczowych pojęć związanych z zarządzaniem sferą psychiczną pracowników w organizacjach (dobrostan, stres, odporność psychiczna, wypalenie zawodowe, mental health).
 • Zobaczą jak różnice pomiędzy tymi pojęciami wpływają na cele i formy wsparcia organizacyjnego dla pracowników.
 • Gaszenie pożarów, zapobieganie kryzysom, czy budowa kultury opartej na równowadze? – Poznają trzy podejścia do zarządzania sferą psychiczną pracowników w organizacjach.
 • Dowiedzą się jakie kompetencje rozwijać wśród pracowników, aby samodzielnie mogli radzić sobie ze swoimi emocjami, napięciem i stresem.
 • Poznają kluczowe kontrowersje i dylematy związane z zarządzaniem sferą psychiczną pracowników:
  • Działania w obszarze well-being jako listek figowy dla kultury przeciążenia.
  • Czego oczekujemy od menedżerów w obszarze troski o zdrowie psychiczne pracowników?
  • Gdzie jest granica ingerowania mojego pracodawcy w mój dobrostan?
  • Czy liczyć ROI z działań w obszarze Metal Health – czy firmy liczą ROI z posiadania apteczek pierwszej pomocy?

Na spotkanie zapraszamy:

Osoby odpowiedzialne w organizacjach za dbanie o dobrostan psychiczny pracowników, a w szczególności: menedżerów, HR Business Partnerów, specjalistów obszaru People & Culture, pracowników działów HR, specjalistów Learning & Development, osoby dbające o poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz tych, którzy zajmują się kształtowaniem kultury organizacyjnej i stylu przywództwa.

Prowadzący

Monika Gąsienica

Konsultant organizacyjny, trener, facylitator, Wszechnica UJ

blank

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantem kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blank      Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023r., w godz. 10:00-12:00

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Skontaktuj się z nami

Karolina Kłeczek

Head of Remote Learning, Senior Project Manager

507 006 636
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami