Zespoły przyszłości

Know How Bites - dzielimy się wiedzą

Program spotkania

 

blankCo sprawia, że myśląc o przyszłości zastanawiamy się nad nowymi formami organizacji zespołów? Przede wszystkim wieloaspektowe i skomplikowane problemy, z którymi na co dzień mierzą się ich członkowie. Wypracowanie optymalnego rozwiązania często wymaga spojrzenia z różnych perspektyw czy wiedzy eksperckiej z kilku dziedzin. Praktyka biznesowa i akademicka wskazuje, że jedną z form organizacji zespołów przyszłości może być zespół interdyscyplinarny. Jego członkowie mają odmienne doświadczenia, umiejętności i wiedzę zawodową, dzięki czemu przy realizacji danego zadania grupa może korzystać z różnych perspektyw, a finalne rozwiązanie uczynić bardziej kompleksowym i lepiej dopasowanym do potrzeb klienta, organizacji i rynku.

Czym charakteryzują się dobrze funkcjonujące zespoły interdyscyplinarne? Jak tworzyć odpowiednie warunki i kulturę organizacyjną, która sprzyja rozwojowi tego typu zespołów? Jakie wyzwania stoją przed zespołami, których członkowie z założenia wnoszą różne spojrzenia oraz sposoby rozumienia danego problemu?

Zapraszamy do wspólnego namysłu nad korzyściami, wyzwaniami oraz poziomem gotowości organizacji do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu:

  • Pogłębisz rozumienie pojęcia interdyscyplinarność w kontekście formy organizacji zespołu przyszłości – czy interdyscyplinarność równa się różnorodność?
  • Zwiększysz świadomość korzyści, jakie interdyscyplinarne zespoły mogą przynosić całej organizacji.
  • Dowiesz się, jakie wyzwania stawiają zespoły interdyscyplinarne i jak facylitacja może wspierać budowanie tych zespołów.
  • Poznasz przykładowe rozwiązania szkoleniowe wspierające współpracę w zespołach interdyscyplinarnych, opracowane w ramach projektu Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0, dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

blank

 

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym i medialnym przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/

 

Spotkanie odbywa się w ramach stałego cyklu Wszechnicy UJ Know How Bites oraz projektu badawczo-rozwojowego Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 dofinansowanego w ramach funduszy EOG przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

 

Prowadzący

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi, przeprowadzanie diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowanie programów rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dla organizacji.

Rafał Stożek

Head of Think Tank, facilitator, researcher  

blank

We Wszechnicy UJ prowadzę pracę think tanku, który realizuje prace badawczo-rozwojowe oraz kształtuje strategiczne kierunki rozwoju organizacji. Wspólnie z klientem wewnętrznym tworzę koncepcję realizacji projektów B+R oraz facylituję pracę zespołu ekspertów przygotowujących ofertę programową Wszechnicy UJ.

Informacje organizacyjne

blankSpotkanie odbędzie się 20 lipca 2021 r. w godzinach 9:00-11:00.

 

blankSpotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli działów HR, managerów, liderów projektów, liderów zmian, scrum masterów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za budowanie i rozwój zespołów.

blankUdział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Na wydarzenie mogą zapisać się maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

 

blankSpotkanie realizowane zdalnie za pomocą platformy Zoom. Uczestnicy spotkania powinni być wyposażeni w komputer z dostępem do kamery, mikrofonu oraz Internetu.

Inne wydarzenia

Pracownik 4.0. Nowe technologie, role i kompetencje pracowników przemysłu.

Czytaj więcej

Metakompetencje XXI wieku a coaching

Czytaj więcej

HR gotowy na zmiany technologiczne

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami