Facylitacja pracy grupy zadaniowej

Co nas wyróżnia?

Prowadzimy facylitację dla znanych marek w Polsce
i za granicą

Trenerzy posiadają międzynarodowy certyfikat IAF – International Association of Facilitators

Program realizowany
w firmach usługowych, produkcyjnych, IT oraz instytucjach publicznych

Prowadzimy jedną
z pierwszych Szkół Facylitatorów w Polsce

Posiadamy znak jakości usług doradczo
– szkoleniowych MSUES

 

Adresaci

Szkolenie zaprojektowano z myślą o trenerach wewnętrznych, menedżerach i liderach zespołów projektowych, scrum masterach, którzy wspierają zespoły w rozwiązywaniu problemów lub tworzeniu nowych produktów, procedur i planów działania.

Zdobywane w jego trakcie kompetencje mogą posłużyć osobom podejmującym się roli wewnętrznego facylitatora, wspierającego różne zespoły wewnątrz organizacji, odpowiednio do zgłaszanych przez nie potrzeb.

 

Zastosowania facylitacji

Zespołowa praca nad problemem to doskonała okazja, by skorzystać z różnorodności, kreatywności i energii, jaką zapewnia praca w grupie. Można wykorzystać ją m.in. do:

 • zaplanowania strategii działania;
 • udoskonalenia procesu;
 • stworzenia oferty dla kluczowego klienta;
 • albo znalezienia rozwiązania kryzysowej sytuacji.

Wykorzystanie tego potencjału nie jest jednak łatwe – różnorodność przekonań, stylów pracy i interesów; konieczność koordynacji wysiłków, zmieniające się nastroje i poziom koncentracji stanowią poważne wyzwanie dla niedoświadczonych prowadzących.

Szkolenie Facylitacja pracy grupy zadaniowej pomaga uczestnikom podjąć to wyzwanie. Uczy osiągania możliwie najlepszych rezultatów spotkań poprzez tworzenie odpowiednich warunków dla zaangażowania, współodpowiedzialności i efektywności biorących w nich osób.

Efekty szkolenia

blankOsoby które ukończą szkolenie:

 • będą rozumiały najważniejsze zasady pracy facylitacyjnej i zadania facylitatora;
 • będą potrafiły zaplanować zespołowe spotkanie w sposób sprzyjający efektywnej organizacji pracy i efektywnemu poszukiwaniu rozwiązań;
 • wzmocnią wybrane kompetencje komunikacyjne związane z kierowaniem grupową dyskusją;
 • rozszerzą repertuar narzędzi i technik sprzyjających pogłębionej analizie problemu, generowaniu twórczych rozwiązań oraz ich selekcji i ocenie;
 • wzmocnią poczucie wpływu na efekty spotkania i pewność siebie w roli facylitatora.

Program

Dzień 1

Moduł I

 • Rola i zadania facylitatora
 • Wprowadzenie;
 • Warunki efektywności zespołowej pracy nad problemem;
 • Rola facylitatora w przezwyciężaniu wyzwań;
 • Postawa i neutralność facylitatora

Dzień 1

Moduł II

 • Umiejętności komunikacyjne
 • Narzędzia komunikacyjne w pracy facylitatora:
  • pytania uruchamiające myślenie, parafraza, podsumowanie, odzwierciedlanie, łagodzenie;
 • Struktury porządkujące dyskusję (ORID, cykl pytań);
 • Ćwiczenie prowadzenia dyskusji; pogłębienie rozumienia roli facylitatora

Dzień 1

Moduł III

 • Koncentracja na rezultacie
 • Od moderatora do facylitatora: koncentrowanie uwagi grupy na wypracowaniu rezultatu spotkania;
 • Kontraktowanie efektów pracy z zespołem zadaniowym;
 • Model GROW w zastosowaniu do pracy facylitacyjnej

Dzień 1

Moduł IV

 • Trening umiejętności
 • Sesje problemowe współprowadzone przez uczestników;
 • Wzajemna informacja zwrotna

Dzień 2

Moduł I

 • Metody i techniki pracy z problemem
 • Przegląd technik użytecznych na każdym etapie rozwiązywania problemów:
  • dostrzeganie i formułowanie problemu;
  • pogłębianie rozumienia problemu;
  • generowanie rozwiązań
 • Ćwiczenie stosowania poznanych technik w odniesieniu do rzeczywistych problemów z otoczenia zawodowego uczestników

Dzień 2

Moduł II

 • Selekcja rozwiązań i planowanie
 • Kontynuacja przeglądu technik – końcowy etap pracy z problemem
  • selekcja rozwiązań;
  • planowanie dalszych kroków i podsumowanie spotkania
 • Podejście Creative Problem Solving – schemat rozwiązywania problemów

Dzień 2

Moduł III

 • Projektowanie procesu facylitacji
 • Kluczowe elementy procesu;
 • Określenie roli uczestników, kontraktu, sposobu wykorzystania efektów pracy;
 • Ćwiczenie procesu planowania facylitacji

Dzień 2

Moduł IV

 • Zastosowania w organizacji
 • Obszary stosowania facylitacji w organizacji;
 • Korzyści i ograniczenia stosowania facylitacji;
 • Menedżer w roli facylitatora

Trening zadaniowy i konsultacje zdalne

 • Czas trwania: 1-2 miesiące

Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Trening zadaniowy polega na facylitowaniu spotkań. Jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie, w trakcie ok. 1-2 miesięcznej przerwy pomiędzy szkoleniami.

 

Proponujemy zdalne konsultacje indywidualne
z prowadzącym szkolenie

(max. 0,5 h/os.)

Dzień 3

Follow up

 • Czas trwania: 1 dzień
 • Umiejętności stosowane podczas treningu zadaniowego:
  • analiza pozytywnych doświadczeń;
  • określenie swojego wpływu na uzyskane rezultaty;
  • zebranie dobrych praktyk.
 • Dylematy i wyzwania podczas treningu zadaniowego
  • wypracowanie rozwiązań i sformułowanie wniosków na przyszłość
 • Co dalej – rozmowa o wykorzystywaniu umiejętności i dalszym ich rozwijaniu
 • Podsumowanie cyklu

Metody pracy

blankProgram szkolenia realizowany jest przez:

 • doświadczenie metod facylitacji – facylitowane sesje pracy grupy;
 • praktykowanie – prowadzenie facylitowanych sesji pracy grupy przez uczestników;
 • różnorodne metody szkoleniowe, m.in. dyskusje, pracę indywidualną oraz w małych grupach, kwestionariusze, miniwykłady, itp.

Ponadto uczestnicy mają możliwość skorzystania po szkoleniu z konsultacji indywidualnych z trenerami (telefoniczne, online) przy przygotowaniu i projektowaniu spotkania facylitacyjnego.

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb;
 • przygotowanie i realizację szkolenia;
 • dojazd trenera do miejsca szkolenia;
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej z opisem narzędzi facylitacyjnych do zastosowania przez uczestników;
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia;
 • foto raport dla uczestników;
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenerów;
 • zdalne konsultacje indywidualne w ramach przygotowania treningu zadaniowego (0,5 h dla każdego uczestnika)

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami