Kultura uczenia się

O projekcie KULTURA UCZENIA SIĘ

blankblank

 

 

 

 


W projekcie Kultura uczenia się stawiamy pytanie na ile organizacje rozpoznają potencjału tkwiący w uczeniu się osób dorosłych poprzez doświadczenie pracy zawodowej? Realizacja wymagającego zadania, udzielanie wsparcia współpracownikom, podejmowanie nowej roli zawodowej etc. mogą stanowić znaczący materiał w procesie uczenia się. Pełne skorzystanie z tych doświadczeń wymaga m.in. kultury organizacyjnej, która traktuje rozwój pracowników jako kluczowy obszar funkcjonowania organizacji, a nie jedynie zadanie pochłaniające ich „czas pracy”.

W ramach projektu postaramy się zbadać w jaki sposób przebiegają wewnętrzne procesy rozwoju pracowników w branży edukacyjnej i działach HR. Opracujemy również narzędzie, oferujące nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną. Doświadczenie pandemii pokazało, że wybór różnorodnych form uczenia się (np. formy asynchronicznej) uelastycznia całość procesu, ale również rodzi potrzebę uporządkowania i integracji jego poszczególnych elementów.

Adresaci projektu uzyskają dostęp do raportu, narzędzia diagnozy organizacji oraz do innowacyjnej oferty kursu.

Planowane rezultaty projektu:

blank perspektywa makro – raport środowisko uczenia się

Badamy kulturę organizacyjną skupiając się na analizie środowiska uczenia się wewnątrz organizacji. Wzmacnianie tego środowiska jest kluczowe dla budowania kultury jakości.

blank perspektywa mezo – narzędzie diagnozy kultury uczenia się 

Promujemy humanistyczny paradygmat uczenia się, który w centrum procesu uczenia się stawia potrzeby  osoby uczącej się.

blank perspektywa mikro – kurs integracja i zarządzanie hybrydowymi procesami rozwojowymi.

Zastanawiamy się w jaki sposób efektywnie integrować poszczególne formy realizacji procesów rozwojowych?


Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest:

  1. Nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, tworzenia zintegrowanego środowiska uczenia się oraz budowania kultury jakości w usługach edukacyjnych przez 10 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji partnerskich dzięki wizycie studyjnej w Oslo oraz wspólnemu opracowaniu produktów edukacyjnych opracowanie we współpracy z IDN i PIFS produktów skierowanych do edukatorów, wspierających rozwój kultury jakości oraz rozwój paradygmatu humanistycznego w uczeniu się.
  2. Zacieśnienie współpracy z IDN i PIFS w celu tworzenia ekosystemu wsparcia organizacji sektora edukacji w zmianie kultury organizacyjnej, podejmowaniu nowego paradygmatu uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz integracji oferowanych usług realizowanych w różnych formach

Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 20 230,50 euro.

 


Rezultaty

 

blank


Partnerzy

 

                              logo IDN z polem ochronnym  PIFS

Adresaci projektu

Edukatorzy

osoby zajmujące się kształceniem osób dorosłych, szkolące innych w organizacjach.

HR Business partners, Specjaliści HR

zajmujący się na co dzień projektowaniem działań rozwojowych. 

Przedstawicieli branży rozwojowej

realizujących działania rozwojowe w organizacji, wspierający pracowników w rozwoju.

Iwona Sołtysińska

Development Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

510 008 561

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator
Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.


Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

517 496 840

We Wszechnicy UJ odpowiadam za przygotowanie i prawidłową realizację projektów ze środków zewnętrznych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi. Wspólnie z kierownikami merytorycznymi tworzę koncepcję realizacji projektu oraz zapewniam jego obsługę administracyjną, prawną oraz finansową.

Doświadczenie projektowe zdobywałem w sektorze pozarządowym jako wolontariusz, współpracownik oraz członek zarządu organizacji non-profit.


dr Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

506 006 099

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.


Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

506 006 066

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Można mnie spotkać na warsztatach Wszechnicy UJ z cyklu Know How Bites, na które zapraszam. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.


Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator, Coach

508 140 650

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Pracuję z klientami w roli konsultanta, trenera oraz facylitatora.


Jakub Skrzypek

Finance Manager

506 006 089

Odpowiadam za zarządzanie finansami, sprawy kadrowe, controling oraz za nadzór administracyjny nad firmą.

Monitoruję płatności, przygotowuje plany finansowe, opiekuję się infrastrukturą i sprzętem wykorzystywanym w realizacji szkoleń oraz odpowiadam za politykę ochrony danych osobowych.Odpowiadam za działania PR-owe projektu, wydarzenia promujące rezultaty oraz spójność komunikacji.


Skontaktuj się z nami

Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

517 496 840
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami