facebook

Think Tank Zdrowa organizacja

Kultura Uczenia się

Jaki jest wpływ kultury organizacyjnej na jakość procesu uczenia się? W jaki sposób tworzyć sprzyjające warunki dla uczenia się wewnątrz organizacji?

Kultura uczenia się

Grantodawcy

Logo EEA grants
blank

Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się

W projekcie Kultura uczenia się stawiamy pytanie na ile organizacje rozpoznają potencjał tkwiący w uczeniu się osób dorosłych poprzez doświadczenie pracy zawodowej? Realizacja wymagającego zadania, udzielanie wsparcia współpracownikom, podejmowanie nowej roli zawodowej etc. mogą stanowić znaczący materiał w procesie uczenia się. Pełne skorzystanie z tych doświadczeń wymaga m.in. kultury organizacyjnej, która traktuje rozwój pracowników jako kluczowy obszar funkcjonowania organizacji, a nie jedynie zadanie pochłaniające ich “czas pracy”.

W ramach projektu postaramy się zbadać w jaki sposób przebiegają wewnętrzne procesy rozwoju pracowników w branży edukacyjnej i działach HR. Opracujemy również narzędzie, oferujące nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną. Doświadczenie pandemii pokazało, że wybór różnorodnych form uczenia się (np. formy asynchronicznej) uelastycznia całość procesu, ale również rodzi potrzebę uporządkowania i integracji jego poszczególnych elementów. 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

 
Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania o wartości 114 639,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest:
1. Nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, tworzenia zintegrowanego środowiska uczenia się oraz budowania kultury jakości w usługach edukacyjnych przez 10 przedstawicieli kadry zarządzającej instytucji partnerskich dzięki wizycie studyjnej w Oslo oraz wspólnemu opracowaniu produktów edukacyjnych opracowanie we współpracy z IDN i PIFS produktów skierowanych do edukatorów, wspierających rozwój kultury jakości oraz rozwój paradygmatu humanistycznego w uczeniu się.
2. Zacieśnienie współpracy z IDN i PIFS w celu tworzenia ekosystemu wsparcia organizacji sektora edukacji w zmianie kultury organizacyjnej, podejmowaniu nowego paradygmatu uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz integracji oferowanych usług realizowanych w różnych formach.

Projekt Kreowanie środowiska zorientowanego na uczącego się – rozwój kultury jakości w edukacji korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 20 230,50 euro.

Projekt
kierujemy do

blank

Edukatorów

którzy zajmują się na co dzień projektowaniem działań rozwojowych

blank

Przedstawicieli branży rozwojowej

realizujących działania rozwojowe w organizacji, wspierający pracowników w rozwoju

blank

HR Business partners

zajmujący się na co dzień projektowaniem działań rozwojowych

blank

Specjalistów HR

zajmujących się na co dzień wdrażaniem działań rozwojowych

Celem projektu jest

blank

Nabycie wiedzy na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, tworzenia zintegrowanego środowiska uczenia się.

blank

Opracowanie produktów edukacyjnych we współpracy z IDN i PIFS, wspierających rozwój kultury jakości oraz rozwój paradygmatu humanistycznego w uczeniu się.

blank

Zacieśnienie współpracy z IDN i PIFS w celu tworzenia ekosystemu wsparcia organizacji sektora edukacji oraz integracji oferowanych usług realizowanych w różnych formach.

Rezultaty projektu

Adresaci projektu uzyskają dostęp do raportu, narzędzia diagnozy organizacji oraz do innowacyjnej oferty kursu.

perspektywa makro – raport

Środowisko uczenia się w organizacjach

Badamy kulturę organizacyjną skupiając się na analizie środowiska uczenia się wewnątrz organizacji. Wzmacnianie tego środowiska jest kluczowe dla budowania kultury jakości. Raport będzie dostępny we wrześniu 2023.

perspektywa mezo – Narzędzie

Promujemy humanistyczny paradygmat uczenia się, który w centrum procesu uczenia się stawia potrzeby osoby uczącej się.

perspektywa mikro – KURS

Kurs Integracja i zarządzanie hybrydowymi procesami rozwojowymi

W jaki sposób efektywnie integrować poszczególne formy realizacji procesów rozwojowych? Kurs będzie dostępny bezpłatnie, pod koniec 2023r.

zespół projektu

Rafał Stożek

Rafał Stożek

Head of Think Tank, Facilitator, Researcher

Magdalena Pęcak

Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Iwona Soltysinska

Iwona Sołtysińka

Development Director, Psychologist, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Jakub Skrzypek

Jakub Skrzypek

Finance Manager

Maciej Świeży

Maciej Świeży

Programme Director, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Anna Pupek

Anna Pupek

PR | Promocja rezultatów projektu

Maciej Kocurek

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Nasi Partnerzy

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

blank

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

  • sesje strategiczne,
  • sesje kreatywne,
  • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

  • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
  • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
  • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
  • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.