Profesjonalne prowadzenie zdalnych spotkań

Efekty szkolenia

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy:

pogłębią świadomość obszarów, które trzeba zabezpieczyć przygotowując spotkanie zdalne

będą potrafili eliminować potencjalne ryzyka związane z organizacją spotkania

rozwiną umiejętność zarządzania przebiegiem spotkania

przećwiczą prowadzenie spotkania i zidentyfikują swoje mocne strony oraz ewentualne obszary rozwojowe.

Metody pracy

blankPodczas szkolenia wykorzystywane będą zestawy różnorodnych, interaktywnych metod umożliwiających uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczenia:

 • praca warsztatowa
 • praca indywidualna
 • dyskusja moderowana
 • case study
 • miniwykład.

Program

Profesjonalne prowadzenie zdalnych spotkań / calli - 5 h

Przyczyny nieudanych spotkań zdalnych

 • Moduł I
 • Wprowadzenie do tematu
 • Co może pójść „nie tak”? – wspólna analiza przyczyn nieudanych spotkań zdalnych – wykorzystanie metody diagramu Ishikawy
 • Zidentyfikowanie obszarów, na które mamy wpływ jako organizatorzy
 • Wypracowanie rozwiązań „zabezpieczających” potencjalne ryzyka niepowodzenia spotkania

Rola facylitatora spotkania zdalnego

 • Moduł II
 • Co różni spotkanie zdalne od spotkania na żywo?
 • Zadania facylitatora spotkania (Architekt, Pilot oraz Przewodnik) – o co zadbać i jak?
 • Podtrzymywanie zaangażowania uczestników – przegląd metod/przykładów/dobrych praktyk?

Symulacja calla

 • Moduł III
 • Ćwiczenia praktyczne z nagrywaniem, odsłuchiwaniem i omówieniem – feedback od trenera i uczestników szkolenia

Podsumowanie

 • Moduł IV
 • Opracowanie listy „Złotych zasad” organizatorów i prowadzących spotkania zdalne

Zakres usługi

Realizacja usługi obejmuje:

 • Opracowanie programu szkolenia i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb
 • Telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)
 • Przygotowanie i realizację szkolenia
 • Materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej
 • Zaświadczenia dla uczestników szkolenia
 • Raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera,
 • Dojazd trenera do miejsca realizacji usługi

 

Możliwość wykorzystania sali szkoleniowej Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w atrakcyjnej lokalizacji w centrum Krakowa, z zapewnieniem przerw kawowych dla uczestników. Salę zapewniamy w ramach dostępności terminowej.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami