Prowadzenie spotkań online

Adresaci i cele szkolenia

Program szkolenia został zaprojektowany uwzględniając potrzeby osób prowadzących spotkania zdalne: menedżerów, liderów zespołów projektowych, HR BP, które do tej pory nie uczestniczyły w kursie systematyzującym wiedzę na temat prowadzenia spotkań online. Dzięki udziałowi w szkoleniu, uczestnicy:

blankModuł 1 Przygotowanie do prowadzenia spotkań zdalnych

 • Rozwiną umiejętność wykorzystania dostępnej technologii do prowadzenia spotkań zdalnych;
 • Poznają zasady współpracy wspierające efektywną pracę zdalną;
 • Wymienią się dobrymi i złymi doświadczeniami w obszarze spotkań online.

Moduł 2 Planowanie i prowadzenie spotkań zdalnych

 • Rozwiną umiejętność efektywnego planowania, prowadzenia i podsumowywania spotkań zdalnych w zależności od celu spotkania;
 • Poznają sposoby radzenia sobie z problemami technicznymi podczas spotkań zdalnych;
 • Rozwiną umiejętność angażowania uczestników spotkania zdalnego.

Moduł 3 Praca grupowa podczas spotkania online

 • Poznają możliwe sposoby pracy grupowej podczas spotkania online;
 • Poznają struktury pracy wspierające budowanie relacji w grupie pracującej online;
 • Rozwiną umiejętność prowadzenia spotkań online.

Metody pracy

blankSzkolenie wykorzystuje zestaw różnorodnych, interaktywnych metod uwzględniających zastosowanie poznawanych narzędzi i metod w praktyce. W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie własnego ćwiczenia. Uzupełnieniem wspólnego treningu prowadzenia spotkań są demonstracje, dyskusje i mini wykłady.

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, jak Skype czy Zoom, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

Program może zostać dostosowany do specyfiki potrzeb danej organizacji.

Prowadzący

Tomasz Cichocki

Jego specjalnością są obszary związane z kompetencjami managerskimi, innowacyjnością, myśleniem systemowym i strategicznym, negocjacjami i wystąpieniami publicznymi. Prowadzi warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta.

Jest fanem wykorzystania technologii w kształceniu dorosłych. Prowadzi zajęcia w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ. Jest twórcą i prowadzącym interaktywnego kursu Facylitacja Spotkań Online.

 • blank

Program

Moduł 1

Przygotowanie do prowadzenia spotkań

 • 90 minut
 • Wprowadzenie do kursu
 • Technologia wykorzystywana
  w pracy online
 • Silne i słabe strony spotkań prowadzonych online
 • Przygotowanie uczestników spotkania online
 • Kluczowe zasady prowadzenia spotkania online
 • Pytania i odpowiedzi

Moduł 2

Planowanie i prowadzenie spotkań zdalnych

 • 90 minut
 • Cele spotkań online
 • Sposoby angażowania uczestników spotkań online
 • Planowanie spotkania zdalnego
 • Prowadzenie spotkania zdalnego
 • Wyzwania techniczne podczas spotkania online
 • Pytania i odpowiedzi

Moduł 3

Praca grupowa podczas spotkania online

 • 90 minut
 • Formy pracy grupowej podczas spotkania online
 • Udostępnianie uczestnikom spotkania narzędzi do pracy online
 • Budowanie relacji w grupie pracującej zdalnie
 • Podsumowanie kursu

Narzędzia:

W warstwie technologicznej używane będą narzędzia takie jak Zoom, Mural i Mentimeter oraz wybrane pakiety biurowe dostępne w chmurze. Materiały szkoleniowe – prezentacje, linki czy wypracowane efekty zajęć dostępne będą dla uczestników w wersji elektronicznej na wybranej platformie.


Informacje organizacyjne

Oferta obejmuje:

 • Prowadzenie diagnozy potrzeb;
 • Zaprojektowanie i realizację 3 modułów online;
 • Dostęp zdalny do wykorzystanych materiałów;
 • Raport podsumowujący ankietę ewaluacyjną zgodną ze wzorem Wszechnicy UJ;
 • Rekomendacje dalszych działań rozwojowych ze strony prowadzącego.

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami