Role consultancy – konsultacja roli

O Role Consultancy

blankKonsultacja roli (role consultancy) to propozycja dla menedżerów wyższego szczebla i kluczowych specjalistów. Jest alternatywą dla coachingu.

Jej istotą jest wsparcie klienta w rozpoznaniu sposobu, w jaki podejmuje rolę zawodową i reaguje na związane z nią naciski.

Dzięki wsparciu konsultanta Wszechnicy UJ możliwe jest uświadomienie sobie, w jaki sposób dotychczasowe doświadczenia klienta oraz napięcia wewnątrz całej organizacji łączą się, kształtując obecny sposób podejmowania roli zawodowej.

Zwiększona świadomość to punkt wyjścia do większej elastyczności. Rozpoznanie i zmiana wzorców, które nie zawsze prowadzą do optymalnych rezultatów może być drogą do:

  • rozwiązania powtarzającego się problemu;
  • wypracowania bardziej skutecznych zachowań;
  • przygotowania do awansu;
  • albo po prostu uwolnienia większej motywacji i satysfakcji z pracy

Adresaci

Konsultacja roli jest propozycją dla kluczowych pracowników, którzy stoją przed poważnym wyzwaniem lub zmianą zawodową, albo przygotowują się do objęcia bardziej odpowiedzialnego stanowiska. Może być odpowiedzią na pierwsze oznaki stresu i wypalenia zawodowego lub konfliktów z innymi pracownikami.

Konsultacja roli nie jest terapią – koncentruje się na dobrym funkcjonowaniu w kontekście zawodowym. Pracownicy doświadczający całościowych, nie ograniczających się do roli zawodowej, trudności psychologicznych powinni skorzystać z pomocy psychoterapeuty.

Sposób pracy

blankKonsultacja roli to forma pracy o długiej tradycji, opierająca się na połączeniu perspektywy psychodynamicznej i systemowej. Na polskim rynku pojawiła się dzięki współpracy Wszechnicy UJ z brytyjskimi konsultantami, zrzeszonymi wokół OPUS (Organisation for Promoting Understanding of Society) i Tavistock Clinic.

Jej przewagą jest unikalne połączenie perspektywy indywidualnej i grupowej: pozwala na pogłębioną analizę i wsparcie konkretnego pracownika, uczy go zrozumienia własnego miejsca w systemie organizacyjnym i dostrzegania związków pomiędzy własnymi reakcjami a napięciami i presją będącymi „własnością” innych. Dzięki temu możliwe jest rozwiązywanie problemów bez obarczania klienta całą odpowiedzialnością za ich powstawanie.

Konsultanci

Iwona Sołtysińska

Odpowiada za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzy standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzi indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu coachingu menedżerskiego, treningach kreatywności i metodyki pracy grup synektycznych oraz doskonaleniu kompetencji menedżerskich.

dr Maciej Świeży

Odpowiada za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowo-doradcze, służące kształtowaniu w organizacjach środowiska sprzyjającego uczeniu się. Projektuje narzędzia i standardy pracy w obszarach związanych z uczeniem się i zarządzaniem wiedzą.

Jako trener specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących psychologii uczenia się dorosłych, metod wspierania rozwoju, rozwiązywania problemów oraz dynamiki grupy. Pracuje w Polsce i za granicą, prowadząc akredytowany przez ICF program „The Art and Science of Coaching”. Prowadzi indywidualny i zespołowy coaching dla kadry menedżerskiej; pracuje jako konsultant dynamiki grupowej w organizowanych przez Wszechnicę UJ i OPUS warsztatach Group Relations.

Artur Krupa

Przygotowuje i prowadzi kompleksowe programy rozwojowe wykorzystujące doradztwo, szkolenia oraz indywidualny i grupowy coaching.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji trenerskich i coachingowych, a także związanych wykorzystywaniem wiedzy o dynamice funkcjonowania grup do zarządzania zespołem i organizacją. Prowadzi kurs „The Art and Science of Coaching”.

Posiada certyfikaty trenera zarządzania (Edexcel
i BTEC Professional Qualifications), certyfikat Terapeuty Psychodramy Polskiego Stowarzyszenia Psychodramy oraz certyfikat CPF International Association of Facilitators. Jako coach posiada certyfikaty PCC i ECPC.

Monika Gąsienica

Przygotowuje i prowadzi kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczy w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jest konsultantem kluczowych klientów – zapewnia spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Posiada międzynarodowy certyfikat kompetencji facylitacyjnych Certified Professional Facilitator. Jest członkiem International Association of Facilitators.

Obszary jej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzi również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultant ma doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Ma doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

Informacje organizacyjne

Usługa Role Consultancy obejmuje:

  • diagnozę potrzeb Zamawiającego i dostosowanie procesu do sytuacji i potrzeb pracownika;
  • 10 sesji Role Consultancy po 90 minut każda (w tym sesja kontraktowa i podsumowująca);
  • raport dla Zamawiającego, podsumowujący realizację usługi.

 

 

blank

Gwarancja jakości – procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami