Rozwój kompetencji Przemysłu 4.0

O projekcie

 

 

 

 

Wdrażanie zaawansowanych technologii przetwarzania i wymiany danych, automatyzacji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości czy zaawansowanych interfejsów człowiek-maszyna, stwarzają nowe wyzwania w obszarze rozwoju kompetencji pracowników. Dotychczasowe rewolucje technologiczne z jednej strony odsyłały do lamusa część zadań realizowanych przez organizacje, z drugiej zaś prowadziły do powstania nowych obszarów specjalizacji, ról czy stanowisk.

Jak organizacje mogą efektywnie adaptować się do warunków stwarzanych przez nieustanny rozwój technologii Przemysłu 4.0? Pierwszym krokiem wydaje się zidentyfikowanie tych kompetencji przyszłości, które organizacja powinna rozwijać u swoich pracowników. Dzięki temu zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej nie będą wyłącznie zagrożeniem dla funkcjonowania jej dotychczasowego systemu, a szansą dla twórczego rozwoju i adaptacji. Istotnym aspektem wdrażania rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0 będzie również zmiana postaw pracowników, w tym ich nastawienia do idei uczenia się przez całe życie. Budowanie takiego podejścia nie tylko wspiera ich rozwój, lecz także przyczynia się do zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa na rynku pracy przyszłości. Zmiany w obszarach działalności organizacji wytworzą zapewne szereg nowych zadań. Ich efektywna realizacja zależała będzie w dużej mierze od kompetencji pracowników.

Wraz z International Development Norway, Politechniką Rzeszowską i Pratt&Whitney tworzymy ofertę szkoleniową, która umożliwi organizacjom i ich pracownikom odnalezienie się w takim scenariuszu przyszłości. Projekt oparty jest na idei kształcenia dualnego, która zakłada współpracę instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców w procesie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników.

Projekt Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 finansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, w ramach Programu Edukacja.

 

                               

 

                                   

 

 

Kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych

szukająca efektywności ekonomicznej, przewagi konkurencyjnej wynikającej z wdrażania nowych technologii, a także big picture procesu przemian

 

HR Business partners, Specjaliści HR

zainteresowani rozwojem kompetencji przyszłości w organizacjach;

 

Specjaliści i menedżerowie Learning & Development; Talent menedżerowie

projektujący działania rozwojowe w organizacji, wspierający pracowników w rozwoju;

 

Menedżerowie i liderzy

poszukujących sposobów budowania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników w warunkach szybko zmieniających się technologii

 

Trenerzy, facylitatorzy, coachowie

wspierający pracę organizacji i jej zespołów w procesie nabywania kompetencji przyszłości, w kształtowaniu odpowiedniej struktury, czy rozwoju kompetencji liderów Przemysłu 4.0

 

Korzyści i rezultaty

Adresaci projektu uzyskają dostęp do innowacyjnej oferty doradczo-szkoleniowej uwzględniającej kontekst wdrażania technologii Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, ich efektywność biznesową oraz potrzebę rozwoju kompetencji przyszłości u pracowników.

Planowane rezultaty projektu:

Program szkoleniowy rozwijający kompetencje kluczowe w kontekście Przemysłu 4.0

Gra szkoleniowa Plantacja wspierająca rozwój interdyscyplinarnych zespołów

Kurs obsługi stacji zrobotyzowanych w virtual reality (liderem produktu jest Politechnika Rzeszowska)

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów. Pracuję z klientami w roli konsultanta, trenera oraz facylitatora.


Rafał Stożek

Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

517 704 514

We Wszechnicy UJ odpowiadam za przygotowanie i prawidłową realizację projektów ze środków zewnętrznych oraz współpracę z partnerami zagranicznymi. Wspólnie z kierownikami merytorycznymi tworzę koncepcję realizacji projektu oraz zapewniam jego obsługę administracyjną, prawną oraz finansową.

Doświadczenie projektowe zdobywałem w sektorze pozarządowym jako wolontariusz, współpracownik oraz członek zarządu organizacji non-profit.


dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

506 006 099

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej.


Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

510 008 561

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator
Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.


Skontaktuj się z nami

Rafał Stożek

Specjalista ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej

517 704 514
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami