facebook

ROZWÓJ KOMPETENCJI
PRZEMYSŁU 4.0

Rozwój kompetencji przemysłu 4.0

Grantodawcy

Logo EEA grants

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZEMYSŁU 4.0

Wdrażanie zaawansowanych technologii przetwarzania i wymiany danych, automatyzacji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości czy zaawansowanych interfejsów człowiek-maszyna, stwarzają nowe wyzwania w obszarze rozwoju kompetencji pracowników. Dotychczasowe rewolucje technologiczne z jednej strony odsyłały do lamusa część zadań realizowanych przez organizacje, z drugiej zaś prowadziły do powstania nowych obszarów specjalizacji, ról czy stanowisk.
Jak organizacje mogą efektywnie adaptować się do warunków stwarzanych przez nieustanny rozwój technologii Przemysłu 4.0? Pierwszym krokiem wydaje się zidentyfikowanie tych kompetencji przyszłości, które organizacja powinna rozwijać u swoich pracowników. Dzięki temu zmiany zachodzące w rzeczywistości społecznej nie będą wyłącznie zagrożeniem dla funkcjonowania jej dotychczasowego systemu, a szansą dla twórczego rozwoju i adaptacji. Istotnym aspektem wdrażania rozwiązań technologicznych Przemysłu 4.0 będzie również zmiana postaw pracowników, w tym ich nastawienia do idei uczenia się przez całe życie. Budowanie takiego podejścia nie tylko wspiera ich rozwój, lecz także przyczynia się do zwiększenia mobilności i bezpieczeństwa na rynku pracy przyszłości. Zmiany w obszarach działalności organizacji wytworzą zapewne szereg nowych zadań. Ich efektywna realizacja zależała będzie w dużej mierze od kompetencji pracowników.

Wraz z International Development Norway, Politechniką Rzeszowską i Pratt&Whitney tworzymy ofertę szkoleniową, która umożliwi organizacjom i ich pracownikom odnalezienie się w takim scenariuszu przyszłości. Projekt oparty jest na idei kształcenia dualnego, która zakłada współpracę instytucji edukacyjnych i przedsiębiorców w procesie projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w obszarze rozwoju pracowników.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Projekt Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 korzysta z dofinansowania o wartości 182 078,50 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Projekt Kształcenie dualne w kontekście wyzwań Przemysłu 4.0 korzysta z dofinansowania z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącego 15% wartości dofinansowania tj. 32 131,50 euro.

Rezultaty projektu

Zapraszamy do skorzystania z innowacyjnej oferty doradczo-szkoleniowej uwzględniającej kontekst wdrażania technologii Przemysłu 4.0 w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, ich efektywność biznesową oraz potrzebę rozwoju kompetencji przyszłości u pracowników.

Perspektywa makro

rozwijający kompetencje kluczowe w kontekście Przemysłu 4.0

Perspektywa Mezo

wspierająca rozwój interdyscyplinarnych zespołów

Perspektywa Mikro

Kurs obsługi stacji zrobotyzowanych w virtual reality

(liderem produktu jest Politechnika Rzeszowska)

Projekt
kierujemy do

Kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych

szukającej efektywności ekonomicznej, przewagi konkurencyjnej wynikającej z wdrażania nowych technologii, a także big picture procesu przemian;

HR Business partners, Specjalistów HR, Learning & Development

zainteresowanych rozwojem kompetencji przyszłości w organizacjach

Menedżerów i liderów

poszukujących sposobów budowania motywacji, samodzielności i odpowiedzialności pracowników w warunkach szybko zmieniających się technologii

Trenerów, facylitatorów, coachów

wspierających pracę organizacji i jej zespołów w procesie nabywania kompetencji przyszłości, w kształtowaniu odpowiedniej struktury, czy rozwoju kompetencji liderów Przemysłu 4.0

Cele projektu

nabycie wiedzy na temat technologicznych i szkoleniowych aspektów zmian związanych z wdrażaniem rozwiązań Przemysłu 4.0;

opracowanie we współpracy z partnerami produktów edukacyjnych oferowanych przez Wszechnicę UJ i Politechnikę Rzeszowską, bazujących na zasadach kształcenia dualnego;

rozwój i promocja sektora VET poprzez udostępnianie i upowszechnianie adekwatnej do potrzeb rynku pracy oferty edukacyjnej instytucji kształcenia ustawicznego;

transfer wiedzy na temat rozwiązań Przemysłu 4.0 między International Development Norway a Wszechnicą UJ, Pratt&Whitney i Politechniką Rzeszowską.

Trenerzy

Iwona Soltysinska

Iwona Sołtysińka

Development Director, Psychologist, Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Aneta Marek

Aneta Marek

President of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Maciej Świeży

Maciej Świeży

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach

Rafał Stożek

Rafał Stożek

Board Member, Strategy Director, Consultant, Facilitator

Nasi Partnerzy

IDN
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

  • sesje strategiczne,
  • sesje kreatywne,
  • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

  • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
  • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
  • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
  • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.