Zdalne zarządzanie zespołem

Kontekst i cele szkolenia

Organizacje stanęły w obliczu sytuacji nadzwyczajnej. Wiele osób doświadcza całkowitej zmiany modelu pracy; pracownikom towarzyszy uczucie niepewności, niepokoju, potęgowane przez izolację oraz doniesienia medialne.

Poniższa propozycja rozwojowa powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie menedżerów zarządzających zespołami rozproszonymi. Celem programu jest rozwinięcie umiejętności sprawnego zarządzania zespołem pracującym zdalnie.

 

Program szkolenia obejmuje dwa webinary, a ich cele szczegółowe to:

 • Poszerzenie wiedzy na temat uwarunkowań pracy zdalnej;
 • Pogłębienie świadomości nt. szans i zagrożeń pracy zdalnej związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną;
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego delegowania w warunkach pracy zdalnej;
 • Wzmocnienie motywacji do zarządzania zespołem pracującym zdalnie;
 • Budowanie gotowości do aktywnego rozwiązywania problemów w zdalnej pracy zespołowej i indywidualnej;
 • Pogłębienie świadomości emocji towarzyszących zmianie i rozwiązania wpływające na lepsze komunikowanie się.

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formule dwóch 90. minutowych spotkań online przez platformę Zoom. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, jak Skype czy Zoom, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

Udział w szkoleniu jest możliwy również na smartfonie po zainstalowaniu aplikacji i wpisaniu meeting ID lub poprzez zdzwonienie się na numer telekonferencyjny (wiąże się to z brakiem dostępu do video oraz chatu).

W trakcie szkolenia prowadzący będzie wykorzystywał mini wykłady, dyskusję, prezentację. Uczestnicy będą korzystać z dyskusji na forum oraz w podpokojach. Dodatkowym narzędziem do komunikacji dla uczestników i prowadzącego jest chat.

Prowadzący

Paweł Grzesik

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń obejmuje m. in. szkolenia menedżerskie technikami teatralnymi, wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, komunikacja, kreatywność w biznesie, improwizacja, kreowanie wizerunku. Pogranicze teatru i biznesu ciągle inspiruje go do poszukiwań innowacyjnych metod trenerskich. Doświadczenia trenerskie zdobywał w sektorze stowarzyszeń pozarządowych równolegle z doświadczeniem tworzenia kilkunastu projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Warsztat menedżerski miał okazję sprawdzić jako General Manager klubu Pure Health & Fitness, gdzie jego głównymi zadaniami był coaching i zarządzanie zespołami. Doświadczenia menedżerskie z biznesu wykorzystał również w prowadzeniu teatrów (jako szef Teatru Wspólny, a wcześniej dyrektor Teatru 1eden – w sumie 5 lat).

Opracował autorską metodę szkoleń technikami teatralnymi Re-Aktor, którą wzbogacił po odbytym kursie teatralnym na Middlesex University w Londynie.

Artur Krupa

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

Program

Moduł 1

Fundamenty zarządzania zespołem pracującym zdalnie

 • 90 minut
 • Wstęp, określenie celów i ram szkolenia
 • Nowe warunki pracy związane z sytuacją epidemiologiczną. Poziom faktów i poziom emocji.
 • Szanse i zagrożenia pracy zdalnej w nowej sytuacji.
 • Sposób formułowania celów w pracy zdalnej
 • Model pracy zdalnej dostosowany do specyfiki branży i kultury organizacyjnej firmy
 • Narzędzia i dobre praktyki skutecznie wspierające delegowanie, monitorowanie i egzekwowanie zadań
 • Pytania i informacja zwrotna

Moduł 2

Jak połączyć się ze sobą online?

 • 90 minut
 • Wprowadzenie do webinaru, kontrakt z uczestnikami
 • Emocje pojawiające się w zmianie
 • Stworzenie bezpiecznego środowiska
  w sytuacji pracy zdalnej
 • Na co mam wpływ, na co nie mam – poczucie braku kontroli w sytuacji pracy zdalnej
 • Jak emocje wpływają na naszą komunikację – jak wspierać wymianę informacji między sobą w sytuacji pracy zdalnej
 • Pytania i informacja zwrotna

Rekomendacja dalszych działań

 • Konsultacje indywidualne

Rekomendujemy zaproponowanie menedżerom wzięcia udziału w indywidualnych konsultacjach, które pozwolą odnieść się do indywidualnych sytuacji z praktyki zawodowej.

Informacje organizacyjne

Usługa obejmuje:

 • diagnozę potrzeb Zamawiającego – wywiady telefoniczne z min. 3 uczestnikami webinaru
 • zaprojektowanie i realizację 2 zdalnych szkoleń online, trwających 90 min. każde,
 • materiały po szkoleniu w postaci prezentacji.

 

Rekomendujemy włączenie indywidualnej konsultacji zdalnej jako follow up prowadzonych webinarów.

 

 

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami