Zdalne zarządzanie zespołem

O programie Zdalnego Zarządzania Zespołem

Poniższa propozycja rozwojowa powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie menedżerów zarządzających zespołami rozproszonymi. Celem programu jest rozwinięcie umiejętności sprawnego zarządzania zespołem pracującym zdalnie.

W dobie wybuchu pandemii praca zdalna osiągnęła punkt krytyczny. Coraz więcej organizacji wprowadza rozproszony i hybrydowy model pracy, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz umożliwić ciągłość prowadzenia działalności. Transformacja modelu pracy w ogromnym stopniu dotyczy menedżerów postawionych przed zadaniem przejścia na zdalne zarządzanie pracą w wirtualnym zespole.

Dla kogo jest to szkolenie?

Program został stworzony z myślą o liderach mających doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, chcących rozwinąć kompetencje zdalnego zarządzania zespołem.

Szkolenia mogą zostać zrealizowane w języku polskim oraz angielskim. Czas trwania i zakres tematyczny modułów jest dostosowywany do potrzeb Zamawiającego.

blank
przycisk - skontaktuj się

Metody pracy

Zajęcia prowadzone będą w formule spotkań online przez platformę Zoom lub inną ustaloną z Klientem. Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do Internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

W trakcie szkolenia prowadzący będzie wykorzystywał dyskusję, prezentację, interaktywne metody pracy z grupą, w tym wykłady uwzględniające rozwiązania angażujące uczestników (ankiety online, brainwriting, quizy); ćwiczenia w podziale na mniejsze grupy, case study.

Tematy szkoleń w programie

 • Expose lidera
 • Wizja wspólnej pracy
 • Delegowanie i monitorowanie
 • Prowadzenie spotkań online
 • Efektywność osobista
 • Emocje w centrum uwagi

 

Korzyści z udziału dla liderów

 • Holistyczne podejście do uczenia. Program obejmuje komplementarny rozwój kompetencji przywódczych, osobistych, społecznych oraz cyfrowych przydatnych liderom w zdalnym zarządzaniu zespołem;
 • Ćwiczenie umiejętności w środowisku zdalnym. Metodyka pracy zakłada aktywną pracę uczestników i trening umiejętności w trakcie modułów.
 • Wdrożenie umiejętności. Skondensowana forma zajęć i atrakcyjność podania stawia priorytet na szybką aplikację rozwiązań do własnej praktyki zawodowej liderów.
 • Narzędzia online do zarządzania zespołem. Uczestnicy poznają liczne narzędzia i programy do pracy w środowisku online.
 • Materiały online. Materiały dla uczestników udostępnianie są w wersji elektronicznej.
 • Indywidualne konsultacje. Liderzy mają opcję skorzystania z indywidualnych konsultacji telefonicznych lub mailowych z prowadzącym do 14 dni od zakończenia modułu.
 • Sprawdzone programy. Programy są poparte doświadczeniem ich realizacji przez Wszechnicę UJ w firmach produkcyjnych oraz w branży IT.
 • Program skrojony na miarę. Program jest dostosowywany do specyfiki potrzeb danej grupy po dokonaniu pogłębionej analizy potrzeb w formie wywiadów indywidualnych.

Opinie uczestników zrealizowanych szkoleń

blank

„Doceniam bardzo podtrzymywanie kontaktu z uczestnikami i włączanie w szkolenie mimo zdalnej formy spotkania”.

„Bardzo dobre szkolenie z bardzo dobrym trenerem”.

„Znakomite (uważne, angażujące, merytoryczne w dobrej atmosferze) prowadzenie Pana Prowadzącego – Artura.”

„Zwięzłe i zrozumiałe przedstawienie bardzo złożonego tematu. Brawo!”

„Dobre przygotowanie prowadzącego. Pokazał jak można angażować uczestników do dyskusji bez zbytniej presji. Dużo narzędzi software zastosowane, do wykorzystania w mojej codziennej pracy”.

„Pokazanie narzędzi i realne ich wykorzystanie – super i jednocześnie więcej proszę.”

„Dobre przykłady stosowania nowych narzędzi. Szkolenie ciekawe i dynamiczne.”

 

Szkolenie szyte na miarę oraz w wersji otwartej

Wybrane moduły przedstawione w ofercie są realizowane przez nas w formule otwartej w ramach cyklicznego wydarzenia Team Leader’s Week. Poznaj aktualny program szkoleń otwartych dla liderów.

Prowadzący

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Jestem kierownikiem merytorycznym  Szkoły Trenerów Wszechnicy UJ.

Paweł Grzesik

Zakres prowadzonych przez niego szkoleń obejmuje m. in. szkolenia menedżerskie technikami teatralnymi, wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, komunikacja, kreatywność w biznesie, improwizacja, kreowanie wizerunku. Pogranicze teatru i biznesu ciągle inspiruje go do poszukiwań innowacyjnych metod trenerskich. Doświadczenia trenerskie zdobywał w sektorze stowarzyszeń pozarządowych równolegle z doświadczeniem tworzenia kilkunastu projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Warsztat menedżerski miał okazję sprawdzić jako General Manager klubu Pure Health & Fitness, gdzie jego głównymi zadaniami był coaching i zarządzanie zespołami. Doświadczenia menedżerskie z biznesu wykorzystał również w prowadzeniu teatrów (jako szef Teatru Wspólny, a wcześniej dyrektor Teatru 1eden – w sumie 5 lat).

Opracował autorską metodę szkoleń technikami teatralnymi Re-Aktor, którą wzbogacił po odbytym kursie teatralnym na Middlesex University w Londynie.

Artur Krupa

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Maciej Kocurek

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Pracując z menedżerami koncentruję się na zagadnieniach definiujących tę rolę oraz przygotowuję menedżerów do wdrażania zmian w zespołach. W obszarze HR specjalizuję się w prowadzeniu procesu diagnozy potrzeb rozwojowych, narzędzi w tym obszarze, a także budowaniu pozycji HR w organizacji, w szczególności wobec różnorodnych interesariuszy projektów rozwojowych.

Maciej Świeży

Jestem doktorem psychologii; moja praca naukowa dotyczyła uczenia się umiejętności. Ukończyłem kilka kursów trenerskich i coachingowych; uzyskałem certyfikat Professional Certified Coach przyznawany przez International Coach Federation.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching.

Wskazuję praktyczne zastosowania wiedzy psychologicznej w wielu dziedzinach życia – m.in. w zarządzaniu, szkoleniach, coachingu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Prowadzę krótkie, inspirujące wystąpienia dotyczące tych obszarów. Pracuję w Polsce i za granicą: jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International, a także jednym z instruktorów programu School of Thinking prowadzonej przez Vrije Universiteit Brussel.

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning & Development Management oraz w Szkole Trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience  nowo zatrudnionych pracowników.

Program

Pre-work

EXPOSE LIDERA

 • Praca samodzielna przed szkoleniem

Zadaniem każdego z uczestników będzie przygotowanie 5-minutowego nagrania, w którym zaprezentuje on swojemu zespołowi wizję wspólnej pracy w warunkach zdalnych. W zadaniu pomoże uczestnikom specjalny formularz. Pre-work stawia  również na rozwój umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacyjnych, adekwatnych do warunków zdalnych.

Moduł 1

Wizja wspólnej pracy

 • 3 x 90 minut

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • poznają, zrozumieją i poddadzą jakościowej analizie potrzeby członków swoich zespołów oraz oczekiwania organizacji wobec nich w warunkach pracy zdalnej;
 • poznają strategie budowy autorytetu w roli menedżera i będą potrafiły wybrać te, które są adekwatne dla kontekstu pracy zdalnej w ich zespole;
 • będą świadome kluczowych wyzwań w funkcjonowaniu zespołów podczas pracy zdalnej oraz poznają sposoby na radzenie sobie z nimi;
 • będą potrafiły stworzyć wizję funkcjonowania własnego zespołu
  w warunkach pracy zdalnej oraz zakomunikować ją swoim pracownikom

Moduł 2

Delegowanie i monitorowanie

 • 3 x 90 minut

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • poznają schemat prowadzenia rozmowy delegującej i monitorującej i rozwój umiejętności prowadzenia takich rozmów;
 • poszerzą świadomość zależności pomiędzy kompetencjami pracownika a sposobem prowadzenia rozmowy delegującej;
 • poznają narzędzia wspierające proces monitorowania pracy zespołu
  w warunkach zdalnych.

Moduł 3

Prowadzenie spotkań online

 • 2 x 120 minut

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • rozszerzą repertuar narzędzi i technik użytecznych w prowadzeniu spotkań zdalnych;
 • nauczą się dopasowywać je do celu spotkania i oczekiwanego zaangażowania uczestników;
 • zidentyfikują własne nawyki i strategie, które przestały być użyteczne  w kontekście spotkań zdalnych, a następnie poznają odpowiednie do nich alternatywy.

Moduł 4

Efektywność osobista

 • 2 x 90 minut

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • będą bardziej świadome aktualnych warunków pracy zdalnej i ich wpływu na osiągane wyniki;
 • dostrzegą związki między sposobem zarządzana uwagą i jakością wykonywanej pracy;
 • poznają zestaw strategii i wskazówek służących efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy zdalnej;
 • zaplanują konkretne działania zmierzające do kształtowania nawyków sprzyjających produktywności.

Moduł 5

Emocje w centrum uwagi

 • 3 x 90 minut

Osoby, które ukończą szkolenie:

 • nauczą się tworzyć przestrzeń do rozmowy o emocjach w środowisku zdalnym;
 • poznają metody radzenia sobie z emocjami pracowników;
 • wezmą udział w wymianie dobrych praktyk i wypracują własne rozwiązania pozwalające na radzenie sobie z własnym stresem i negatywnymi emocjami – Emocjonalne BHP.

Dodatkowe rozwiązania

Program rozwoju kompetencji może zostać wzmocniony przez  realizację sesji facylitacyjnych dla zespołu liderów lub dla lidera i członków jego zespołu. W ramach wsparcia Wszechnicy UJ oferujemy również indywidualne konsultacje doradcze dla menedżerów.

1. Osobista odporność liderów i odnalezienie się w zmianie – sesja facylitacyjna dla zespołu liderów

Jako pierwszy krok programu proponujemy zaproszenie liderów do udziału w warsztacie, który ma na celu:

 • dać przestrzeń dla kontenerowania emocji towarzyszących zmianie;
 • pogłębić rozumienie oczekiwań interesariuszy (zarządu/pracowników];
 • porządkować złożoność – liderzy nabierają dystansu do rzeczywistości oraz definiują wyzwania do zajęcia się
  w pierwszej kolejności;
 • otworzyć sesję namysłu i wypracować dobre praktyki w zarządzaniu zespołem w sytuacji napięcia i niepokoju;
 • zdefiniować aspekty przywództwa, które są kluczowe dla organizacji w sytuacjach nowych i nieprzewidywalnych.

Warsztat może stanowić pogłębioną diagnozę potrzeb w obszarze kompetencji ludzi i rozwiązań organizacyjnych

2. Tworzenie bezpiecznych i wspierających struktur do pracy zespołu (kontrakt z zespołem) – sesja facylitacyjna dla członków zespołu

Celem opcjonalnej sesji warsztatowej dla lidera oraz członków jego zespołu jest wypracowanie zasad pracy zdalnej:

 • zebranie reakcji ludzi i emocjonalnego aspektu pracy w zespole w czasie kryzysu i epidemii;.
 • wzmocnienie transparentności reguł działania zespołu – jawne zaadresowanie wyzwań, wykluczeń i napięć
  w zespole;
 • uzgodnienie sposobu monitoringu i kontroli wykonywania zadań pomiędzy członkami zespołu;
 • kontrakt zespołu w zakresie rozwiązań sprzyjających współpracy.

 

Informacje organizacyjne

Usługa obejmuje:

 • opracowanie programu szkoleń i jego modyfikacje na podstawie wyników analizy potrzeb (rozmowa z zamawiającym, wywiady indywidualne z reprezentantami uczestników)
 • przygotowanie i realizację szkoleń online,
 • materiały szkoleniowe dla uczestników w wersji elektronicznej,
 • zaświadczenia dla uczestników szkolenia w wersji elektronicznej,
 • raport ewaluacyjny na podstawie ankiet ewaluacyjnych  (zgodnych ze wzorem przygotowanym przez Wszechnicę UJ) i obserwacji trenera,
 • telefoniczne lub mailowe konsultacje z prowadzącym szkolenie do 14 dniu od zakończenia szkolenia (max. 30 minut/os.)
 • Kierownictwo merytoryczne nad programem.

 

Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

 

Opcjonalnie:

 • Sesję facylitacyjną dla liderów rozpoczynającą program
 • Sesję facylitacyjną dla członków zespołu
 • Indywidualne wsparcie w postaci sesji coachingowych lub sesji doradczych

 

 

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Sprawdź program szkoleń otwartych dla liderów w ramach Team Leaders’ Week Online.

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami