Jak korzystać z władzy w roli menedżera? Kluczowe dylematy

Badania oczekiwań wobec kultury organizacyjnej

Podczas Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji (15-21 października 2018 r.) przeprowadziliśmy w 5 miastach Polski jakościowe badanie, dotyczące oczekiwań współczesnych pracowników wobec kultury organizacyjnej firm, w których pracują. Miałem przyjemność współprowadzić warsztat na ten temat we Wrocławiu i Łodzi, byliśmy także w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Bardzo zależało nam na wyłonieniu z tej dyskusji bardziej precyzyjnej i jakościowej informacji – wiemy, że pracownicy oczekują więcej, ale czego tak naprawdę oczekują? Pewną próbkę odpowiedzi na to pytanie zawiera infografika poniżej. Osoby zainteresowane pełną treścią raportu z badania zapraszam do kontaktu.

blank

Rodzi się jednak pytanie, w jaki sposób osoby zarządzające zespołami mają odpowiadać na te oczekiwania? Jaki wpływ mają one na pozycję menedżera w zespole, jego styl zarządzania oraz sposób korzystania z jego uprawnień i formalnej władzy? Współcześni pracownicy, zwłaszcza w kontekście działania rynku pracownika, zdają się kontestować tradycyjny, oparty tylko na formalnej pozycji w strukturze organizacyjnej, sposób sprawowania władzy menedżera nad zespołem. Potrzebują, autonomii, samorealizacji, samodzielności. Z drugiej strony, szukają punktu odniesienia i inspirującego drogowskazu. Pragnienie niezależności łączy się u nich z pewną, specyficznie pojmowaną, zależnością.

Konferencja Ucząca się Organizacja

Temat władzy pojawia się tutaj nieprzypadkowo. W ostatnim tygodniu maja 2019 r. Wszechnica UJ organizuje piątą już edycję konferencji z cyklu Ucząca się Organizacja wraz z serią warsztatów towarzyszących. Tym razem tematem przewodnim będzie władza i autorytet. To informacja zupełnie przedpremierowa ponieważ ciągle jeszcze ustalamy szczegóły programu, który wkrótce pojawi się tutaj. Z pewnością jego elementem będzie krótki warsztat dotyczący możliwych sposobów korzystania przez menedżerów z ich formalnej władzy. Kluczowe dylematy w tym obszarze zamieściłem poniżej.

dyktatura vs. demokracja – jakie są możliwości zespołowego podejmowania decyzji?

transparentność vs. poufność – jakimi informacjami dostępnymi dla menedżera można podzielić się z zespołem?

szef vs. kumpel – jak wyznaczać granice w relacjach z pracownikami?

odpowiedzialność za wynik vs. święty spokój – kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie wyniku i czy można dzielić się tym z pracownikami?

blank
Autor

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami