facebook
pexels-kaique-rocha-379964-scaled

Przemysł 4.0 – zmiany skoncentrowane na człowieku

Przemysł 4.0 to rewolucja w sposobie, w jaki firmy produkcyjne odpowiadają na potrzeby klientów. Dostęp do zaawansowanej analizy danych oraz technologii intensyfikujących: rozwiązań chmurowych, internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, robotyzacji, rozproszonych baz danych, przekładają się na większą efektywność i optymalizację działań produkcyjnych. Fabryka przyszłości to jednak coś więcej, niż inwestycja w postępowe technologie. To początek w zmianie myślenia o sposobie działania biznesu i ludzi w biznesie.
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 3 min

W tym artykule znajdziesz:

Dlaczego Przemysł 4.0 koncentruje się na człowieku?

Czwarta rewolucja przemysłowa odróżnia się tym od poprzednich, że w swojej istocie obejmuje zmiany wykraczające poza wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych. Korzystanie z innowacji prowokuje do przemyślenia i wdrażania zupełnie nowych modeli biznesowych, tym samym prowadzi nas o krok dalej niż optymalizacja i bezdyskusyjnie wywołuje konsekwencje dla ról, jakie pełnią pracownicy. Przedsiębiorstwa i ludzie w niej pracujący działają nie tylko efektywniej, ale też inaczej.

Jednakowo to ludzie są zasobem, który sprawia, że zmiany stają się w organizacji rzeczywistością. Wypracowanie nowatorskiego sposobu działania oraz adaptacja nowego modelu nie powiedzie się bez uwzględniania pożądanych zmian w kulturze organizacyjnej i w kompetencjach pracowników.

Inspiracji w zakresie strategii rozwoju załogi dostarczają liderzy transformacji 4.0., „Global Lighthouse Network”[i] – sieć 69 przedsiębiorstw z całego świata zrzeszona pod patronatem Światowego Forum Ekonomicznego. W opublikowanym raporcie opisano akcje w obszarze HR wdrożone przez te przodujące w czwartej rewolucji przemysłowej przedsiębiorstwa. Oto 5 zjawisk, z którymi warto się zapoznać.

Pięć trendów w zarządzaniu załogą w przedsiębiorstwach przodujących w czwartej rewolucji przemysłowej

1. Wzrost znaczenia pracowników pierwszej linii

Coraz większy udział w procesie wdrażania zmian zyskują pracownicy pierwszej linii, którzy są włączani w dialog o wprowadzaniu innowacji dzięki rozwoju technologii i analizie danych w ich miejscu pracy. Nowe rozwiązania nie są wymyślane przez „górę”, a członkowie załogi stają się właścicielami procesu generowania innowacji. Organizacje nastawione na rozwój przemysłu 4.0 kształtują kulturę angażowania pracownika na każdym szczeblu organizacji.

2. Balans między rozwojem umiejętności technicznych i miękkich

Liderzy transformacji 4.0 proaktywnie wzmacniają zdolności zarówno techniczne, jak i miękkie u pracowników i w tych obydwóch obszarach zarządzają rozwojem talentów, uwzględniając  najniższe szczeble organizacji. W dotychczasowym modelu operatorzy zwykle uczyli się wyłącznie podstawowych umiejętności bezpośrednio związanych z ich pracą i mieli ograniczone możliwości rozwijania innych umiejętności, kończąc rozwój na on-the job training. Prekursorskie organizacje 4.0 zamierzają tworzyć spersonalizowane programy przekwalifikujące pracowników – poszerzające ich zestaw kompetencji m.in. o kompetencje cyfrowe oraz związane ze współpracą i rozwiązywaniem problemów.

3. Interdyscyplinarne zespoły w poprzek struktury

Czwarta rewolucja przemysłowa pociąga za sobą dostosowanie struktury organizacyjnej i ról pracowników do nowego sposobu pracy. Równolegle do starych koncepcji strukturalnych, które niejednokrotnie prowadziły do ​​podziałów między funkcjami i operacjami IT, pojawiają się nowe, wielofunkcyjne zespoły skupiające się na wdrożeniach cyfrowych. Projekty pilotażowe ad hoc prowadzone przez zespoły centralne z niewielkim zaangażowaniem pracowników na hali produkcyjnej są zastępowane modelem, w którym naukowcy i inżynierowie danych ściśle współpracują z pracownikami pierwszej linii.

4. Transparentna komunikacja oraz podejście Agile

Wdrażanie metodologii agile w fabrykach uwzględnia perspektywę ludzi na wszystkich szczeblach firmy zaproszonych do doskonalenia rozwiązań organizacyjnych. Przynosi to nowy,  wyższy poziom transparentności i komunikacji oraz pogłębioną świadomość i odpowiedzialność pracowników. Po zidentyfikowaniu problemu praca opiera się na regularnych spotkaniach poświęconych poszukiwaniu rozwiązywań i wdrażaniu ich w formie sprintów. Dodatkowo organizacje coraz liczniej wykorzystują nowoczesne aplikacje z powiadomieniami produkcyjnymi, przyspieszającymi komunikację pomiędzy pracownikami. Nowe sposoby zdobywania danych i komunikowania się pozwalają przełożonym spędzać więcej czasu na bezpośrednim rozwiązywaniu problemów ze swoimi zespołami.

5. Kompetencje związane z myśleniem wysuwają się na pierwszy plan

Dzięki automatyzacji i rozwojowi technologii codzienne zadania montażowe i operacyjne pracowników są ograniczone na rzecz pracy nad jakością, rozwiązywaniem problemów. Funkcje administracyjne, generowanie danych i tworzenie dokumentacji są zapewniane przez maszyny. Podobne zjawisko jest widoczne u przełożonych – dzięki centralnemu systemowi zbierania danych, więcej czasu przeznaczają swoim ludziom ludzi na hali produkcyjnej, aby wspólnie rozwiązywać problemy.  Automatyzacja i robotyzacja, AI wzmacniają kierunek, w którym człowiek podejmuje zadania niemożliwe do zastąpienia przez maszyny. Coraz większego znaczenia nabierają takie kompetencje jak analiza danych, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca i wszystko to, co służy podejmowaniu trafnych decyzji.

Zmiany w Global Lightouse Network są zalążkiem trendów, które będą coraz bardziej wpływać na przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce. Z fascynacją obserwować można zmiany zachodzące w przemyśle, tym bardziej że każdy z nas jako konsument jest jednym z elementów systemu i rozpędzającej się rewolucji 4.0. Z perspektywy organizacji rozwijającej kompetencje pracowników i wspierającej firmy w podążaniu za ideą zdrowej organizacji, zwracamy uwagę  na istotę i rolę ludzkiego komponentu w transformacji ku Przemysłowi 4.0, tak aby zmiany zmierzały do powstania bardziej dojrzałych, odpowiedzialnych i zrównoważonych organizacji.

 

[i] www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Lighthouse_Network.pdf

Może Cię jeszcze zainteresować:

Wspieranie ekspertów w rozwoju

W artykule omawiamy różnice w funkcjonowaniu poznawczym ekspertów
i nowicjuszy, pokazując, jak wiedza i doświadczenie wpływają na efektywność rozwiązywania problemów. Zwracamy uwagę, jak trenerzy

więcej »
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

  • sesje strategiczne,
  • sesje kreatywne,
  • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

  • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
  • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
  • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
  • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.