Menedżer

Wspieramy w świadomym podejmowaniu nowych ról

Wybierz swoją ścieżkę:

Kim jest Menedżer?

Menedżer odpowiada za cel biznesowy, który ma zrealizować zarządzany przez niego zespół. Aktywność menedżera koncentruje się zatem wokół wyniku, ale nie pracuje na niego sam. Jego zadaniem jest organizowanie pracy ludzi w taki sposób, aby efektywnie realizowali powierzone im cele. Menedżer pracuje z całym zespołem i poszczególnymi jego członkami, w służbie realizacji wyniku.

 

Menedżer ciągle szuka równowagi pomiędzy stawianiem i egzekwowaniem wymagań, a wspieraniem autonomii i zaangażowania pracowników; potrzebami ludzi, a celami organizacji; dynamiką ciągłych zmian, a stabilnością wewnętrznych procesów. Ciągle szuka recepty na to jak być liderem, który pociąga za sobą innych i dzięki temu osiąga wymierne rezultaty.

 

Jednym z doświadczeń sprawiających ogromną satysfakcję w roli menedżera jest moment, w którym zespół staje się samodzielny i potrafi funkcjonować efektywnie, jak gdyby nie wymagając aktywności menedżera. Ogromnie cieszy także możliwość obserwacji, w jaki sposób ludzie dojrzewają, rozwijają swoje kompetencje, nabierają pewności siebie i w końcu otwierają się na podejmowanie nowych wyzwań i odpowiedzialności.

 

Szkolenia menedżerskie Wszechnicy UJ łączą koncentrację na praktycznych, biznesowych aspektach zarządzania ludźmi z rzetelną wiedzą i zaproszeniem do głębszej refleksji. Zapraszamy do udziału w otwartych szkoleniach menedżerskich oraz dedykowanych usługach i projektach szkoleniowych.

Inspiracje

Skontaktuj się z nami

Izabela Dołęgiewicz

Head of Professional Development, Consultant of Professional Development, Coach, Trainer, Facilitator

506 006 087
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami