Facylitacja spotkań online

O kursie

Kiedy mówimy o facylitacji, zazwyczaj mamy na myśli spotkanie grupy osób czy zespołu, podczas którego prowadzący wspiera grupę w osiąganiu zamierzonych celów. Facylitator planuje proces, proponuje kolejne aktywności, pomaga grupie wypracowywać rozwiązania czy podejmować decyzje. Zwykle korzysta z flipcharta, kolorowych kartek, czasem klocków czy formularzy.

Tymczasem współczesne tempo i sposób pracy coraz częściej wymaga prowadzenia takich spotkań on-line. Dotyczy to udziału w międzynarodowych projektach, działania w zespołach rozproszonych lub też popularnego trybu pracy w domu.

To, że spotkania online są wymagające, wiedzą wszyscy, którzy w nich uczestniczyli. Pojawiają się problemy techniczne, budowanie relacji utrudnia brak fizycznego kontaktu, czasem trudno ocenić poziom skupienia uczestników spotkania, utrudnione jest podejmowanie decyzji.

Pojawia się więc praktyczne pytanie – czy można facylitować pracę grupy spotykającej się online?

Okazuje się, że tak! Jak to robić, dowiesz się podczas naszego intensywnego kursu. Dowiesz się, jak przygotować i prowadzić facylitację online. Jak przeprowadzić typowe ćwiczenia facylitacyjne w wirtualnym środowisku. Jak zwiększyć efektywność i atrakcyjność spotkań online oraz podnieść zaangażowanie ich uczestników.

Szkolenie adresowane jest do osób, które rozumieją podejście facylitacyjne, znają podstawowe założenia tego sposobu pracy i podstawowe narzędzia. Przede wszystkim zapraszamy praktykujących facylitatorów, którzy chcą rozwinąć umiejętność prowadzenia sesji facylitacyjnych online.

Trener

Tomasz Cichocki

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. W kursie Facylitacja spotkań online pełnię rolę kierownika merytorycznego. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Program

Spotkanie 1

 • 90 minut
 • wprowadzenie do kursu;
 • facylitacja online a facylitacja tradycyjna;
 • kluczowe wyzwania związane ze spotkaniami online;
 • przygotowanie efektywnego spotkania online:
  • kwestie organizacyjne;
  • kwestie techniczne;
 • budowanie więzi między uczestnikami spotkania online i podtrzymywanie zaangażowania;
 • praca w podgrupach podczas spotkania online;

Spotkanie 2

 • 90 minut
 • rola facylitatora w spotkaniu online;
 • typowe techniki facylitacji w wersji online:
  • planowanie;
  • generowanie pomysłów;
  • klastrowanie/grupowanie;
  • głosowanie/wybór/podejmowanie decyzji;
 • praktyczne ćwiczenia prowadzone przez uczestników;

Spotkanie 3

 • 90 minut
 • przegląd programów i systemów wspierających pracę online:
  • pakiety biurowe działające w chmurze;
  • rozwiązania dedykowane;
 • praktyczne ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • podsumowanie kursu;

Zadania indywidualne

 • do wykonania między zajęciami
 • pomiędzy spotkaniami 1 i 2: przygotowanie własnego ćwiczenia online;
 • pomiędzy spotkaniami 2 i 3: przygotowanie własnej mini sesji facylitowanej online;

Efekty

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

poznają wybrane, powszechnie dostępne narzędzia wspomagające spotkania online;

doświadczą wybranych technik facylitacyjnych zrealizowanych w trybie online;

zdobędą doświadczenie w radzeniu sobie z problemami organizacyjnymi i technicznymi;

zaprojektują i przeprowadzą własne ćwiczenia podczas wirtualnego spotkania;

poznają dobre praktyki w planowaniu i prowadzeniu facylitacji online;

Jestem dyplomowaną, doświadczoną trenerką oraz coachem. Posiadam 18-letnie doświadczenie pracy w dużych międzynarodowych firmach, poznałam również specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzę firmę szkoleniową zajmującą się motywacją, przywództwem oraz budowaniem zaangażowania.

Na kurs trafiłam krótko po lock-down w czasie pandemii COVID-19. Jako trenerowi, który głównie pracował na żywo, wszystko się zmieniło. Kurs ośmielił mnie do używania technologii oraz pokazał jak można angażować uczestników, pomimo że siedzą przed ekranami komputerów. Uczestniczę w wielu spotkaniach on-line i uważam, że Wszechnica UJ jest zdecydowanym liderem również w tej dziedzinie.


Żaneta Lipiec-Goj

Manager | Facyliator | Trener | Coach

508 902 926 https://www.linkedin.com/in/żaneta-lipiec-goj

Jestem coachem, facylitatorem, trenerem i entuzjastką komunikacji empatycznej. Mam 8-letnie doświadczenie managerskie, dzięki czemu posiadam szerokie kompetencje w motywowaniu i rozwijaniu ludzi. Pasjonują mnie zwinne techniki pracy z zespołami. Swoją pracę opieram na NVC. Prowadzę autorskie warsztaty rozwojowe w obszarze poszukiwania siebie i dobrostanu. Wspieram kobiety i mamy na drodze zmiany.

Facylitacja spotkań online to bardzo praktyczny kurs, dzięki któremu można przestać mieć obiekcje do prowadzenia spotkań w wirtualnym świecie. Kurs pokazuje zastosowanie działań i ćwiczeń z sali szkoleniowej z przełożeniem na pracę online. Jest bogaty w narzędzia i wskazówki, które przydadzą się w trakcie tworzenia programów na własną rękę. Prowadzący w bardzo przystępny i pozytywny sposób zaraża pasją do tworzenia tego typu spotkań. Dzięki FSO bardzo polubiłam tę formę pracy i widzę w niej ogromny potencjał :)


Terminy i ceny

Moduł I

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł II

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł III

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

590 PLN + 23% VAT

(725,70 PLN brutto) Płatność na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena regularna

450 PLN + 23% VAT

(553,50 PLN brutto) Płatność na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Absolwent*

* Cena dla Absolwentów Szkoły Facylitatorów Wszechnicy UJ

Informacje dodatkowe:

W jednej edycji kursu może wziąć udział jedna osoba z danej organizacji.

 

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

 

W trakcie kursu uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie własnego ćwiczenia/mini sesji facylitacji online.

 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w trzech spotkaniach. W przypadku jednej nieobecności obowiązkowe jest przeprowadzenie dodatkowego ćwiczenia podczas wybranych zajęć.

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Konsultantka ds. projektów rozwojowych, coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami