Facylitacja spotkań online

O kursie

Kiedy mówimy o facylitacji, zazwyczaj mamy na myśli spotkanie grupy osób czy zespołu, podczas którego prowadzący wspiera grupę w osiąganiu zamierzonych celów. Facylitator planuje proces, proponuje kolejne aktywności, pomaga grupie wypracowywać rozwiązania czy podejmować decyzje. Zwykle korzysta z flipcharta, kolorowych kartek, czasem klocków czy formularzy.

Tymczasem współczesne tempo i sposób pracy coraz częściej wymaga prowadzenia takich spotkań on-line. Dotyczy to udziału w międzynarodowych projektach, działania w zespołach rozproszonych lub też popularnego trybu pracy w domu.

To, że spotkania online są wymagające, wiedzą wszyscy, którzy w nich uczestniczyli. Pojawiają się problemy techniczne, budowanie relacji utrudnia brak fizycznego kontaktu, czasem trudno ocenić poziom skupienia uczestników spotkania, utrudnione jest podejmowanie decyzji.

Pojawia się więc praktyczne pytanie – czy można facylitować pracę grupy spotykającej się online?

Okazuje się, że tak! Jak to robić, dowiesz się podczas naszego intensywnego kursu. Dowiesz się, jak przygotować i prowadzić facylitację online. Jak przeprowadzić typowe ćwiczenia facylitacyjne w wirtualnym środowisku. Jak zwiększyć efektywność i atrakcyjność spotkań online oraz podnieść zaangażowanie ich uczestników.

Szkolenie adresowane jest do osób, które rozumieją podejście facylitacyjne, znają podstawowe założenia tego sposobu pracy i podstawowe narzędzia. Przede wszystkim zapraszamy praktykujących facylitatorów, którzy chcą rozwinąć umiejętność prowadzenia sesji facylitacyjnych online.

Trener

Tomasz Cichocki

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. W kursie Facylitacja spotkań online pełnię rolę kierownika merytorycznego. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Program

Spotkanie 1

 • 90 minut
 • wprowadzenie do kursu;
 • facylitacja online a facylitacja tradycyjna;
 • kluczowe wyzwania związane ze spotkaniami online;
 • przygotowanie efektywnego spotkania online:
  • kwestie organizacyjne;
  • kwestie techniczne;
 • budowanie więzi między uczestnikami spotkania online i podtrzymywanie zaangażowania;
 • praca w podgrupach podczas spotkania online;

Spotkanie 2

 • 90 minut
 • rola facylitatora w spotkaniu online;
 • typowe techniki facylitacji w wersji online:
  • planowanie;
  • generowanie pomysłów;
  • klastrowanie/grupowanie;
  • głosowanie/wybór/podejmowanie decyzji;
 • praktyczne ćwiczenia prowadzone przez uczestników;

Spotkanie 3

 • 90 minut
 • przegląd programów i systemów wspierających pracę online:
  • pakiety biurowe działające w chmurze;
  • rozwiązania dedykowane;
 • praktyczne ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • podsumowanie kursu;

Zadania indywidualne

 • do wykonania między zajęciami
 • pomiędzy spotkaniami 1 i 2: przygotowanie własnego ćwiczenia online;
 • pomiędzy spotkaniami 2 i 3: przygotowanie własnej mini sesji facylitowanej online;

Efekty

Osoby, które wezmą udział w szkoleniu:

poznają wybrane, powszechnie dostępne narzędzia wspomagające spotkania online;

doświadczą wybranych technik facylitacyjnych zrealizowanych w trybie online;

zdobędą doświadczenie w radzeniu sobie z problemami organizacyjnymi i technicznymi;

zaprojektują i przeprowadzą własne ćwiczenia podczas wirtualnego spotkania;

poznają dobre praktyki w planowaniu i prowadzeniu facylitacji online;

Jestem dyplomowaną, doświadczoną trenerką oraz coachem. Posiadam 18-letnie doświadczenie pracy w dużych międzynarodowych firmach, poznałam również specyfikę małych i średnich przedsiębiorstw. Prowadzę firmę szkoleniową zajmującą się motywacją, przywództwem oraz budowaniem zaangażowania.

Na kurs trafiłam krótko po lock-down w czasie pandemii COVID-19. Jako trenerowi, który głównie pracował na żywo, wszystko się zmieniło. Kurs ośmielił mnie do używania technologii oraz pokazał jak można angażować uczestników, pomimo że siedzą przed ekranami komputerów. Uczestniczę w wielu spotkaniach on-line i uważam, że Wszechnica UJ jest zdecydowanym liderem również w tej dziedzinie.


Żaneta Lipiec-Goj

Manager | Facyliator | Trener | Coach

508 902 926 https://www.linkedin.com/in/żaneta-lipiec-goj

Jestem coachem, facylitatorem, trenerem i entuzjastką komunikacji empatycznej. Mam 8-letnie doświadczenie managerskie, dzięki czemu posiadam szerokie kompetencje w motywowaniu i rozwijaniu ludzi. Pasjonują mnie zwinne techniki pracy z zespołami. Swoją pracę opieram na NVC. Prowadzę autorskie warsztaty rozwojowe w obszarze poszukiwania siebie i dobrostanu. Wspieram kobiety i mamy na drodze zmiany.

Facylitacja spotkań online to bardzo praktyczny kurs, dzięki któremu można przestać mieć obiekcje do prowadzenia spotkań w wirtualnym świecie. Kurs pokazuje zastosowanie działań i ćwiczeń z sali szkoleniowej z przełożeniem na pracę online. Jest bogaty w narzędzia i wskazówki, które przydadzą się w trakcie tworzenia programów na własną rękę. Prowadzący w bardzo przystępny i pozytywny sposób zaraża pasją do tworzenia tego typu spotkań. Dzięki FSO bardzo polubiłam tę formę pracy i widzę w niej ogromny potencjał :)


Terminy i ceny

Moduł I

Tomasz Cichocki

Trainer, Consultant of Organizational Development, Coach, Facilitator

Moduł II

Tomasz Cichocki

Trainer, Consultant of Organizational Development, Coach, Facilitator

Moduł III

Tomasz Cichocki

Trainer, Consultant of Organizational Development, Coach, Facilitator

590 PLN + 23% VAT

(725,70 PLN brutto) Płatność na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena regularna

450 PLN + 23% VAT

(553,50 PLN brutto) Płatność na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Absolwent*

* Cena dla Absolwentów Szkoły Facylitatorów Wszechnicy UJ

Informacje dodatkowe:

W jednej edycji kursu może wziąć udział jedna osoba z danej organizacji.

 

Do uczestnictwa w zajęciach niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, umożliwiający wykorzystanie typowych rozwiązań do telekonferencji, wyposażony w kamerę, mikrofon oraz słuchawki.

 

W trakcie kursu uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie własnego ćwiczenia/mini sesji facylitacji online.

 

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w trzech spotkaniach. W przypadku jednej nieobecności obowiązkowe jest przeprowadzenie dodatkowego ćwiczenia podczas wybranych zajęć.

Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Consultant of Professional Development, Coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami