Efektywny Lider Online. Szkoła umiejętności facylitacyjnych

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Nauczysz się prowadzić angażujące spotkania online, wykorzystując partycypacyjne podejście do zarządzania.
 • Zwiększysz efektywność spotkań, które prowadzisz, dzięki dostosowaniu struktury spotkania oraz narzędzi do celu i potrzeb grupy.
 • Zwiększysz świadomość czynników wpływających na dynamikę pracy w środowisku zdalnym, w oparciu o własne doświadczenie i praktyczne ćwiczenia.
 • Zwiększysz swoją gotowość do oddawania części odpowiedzialności zespołowi, dzięki znajomości technik i metod pozwalających prowadzić wspólne spotkanie w sposób konstruktywny i bezpieczny.

Kompetencje rozwijane w Szkole umiejętności facylitacyjnych

blank

Do kogo skierowana jest Szkoła umiejętności facylitacyjnych?

liderów zespołów rozproszonych,

którzy chcą podnieść efektywność prowadzonych przez siebie spotkań online;

członków wyższej kadry zarządzającej,

zainteresowanych wprowadzaniem partycypacyjnego stylu zarządzania.

kierowników projektów

zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas spotkań prowadzonych w środowisku zdalnym;

menedżerów międzynarodowych zespołów,

chcących zwiększyć zaangażowanie członków swoich zespołów, współpracujących zdalnie;

Kompetencje uzyskane w Szkole umiejętności facylitacyjnych są pomocne w: 

 • angażowaniu ludzi w projekty i przedsięwzięcia;
 • budowaniu w zespole poczucia współodpowiedzialności za efekty wspólnej pracy;
 • uruchamianiu kreatywności zespołu;
 • korzystaniu z różnorodnych doświadczeń i pomysłów osób z zespołu w procesie rozwiązywania problemów czy tworzenia usprawnień;
 • prowadzeniu spotkań w tematach wywołujących emocje i spory;
 • osiąganiu konsensusu;
 • wprowadzaniu kultury otwartej komunikacji i pracy zespołowej

i to wszystko w warunkach pracy zdalnej.

Co nas wyróżnia?

blank

Zespół trenerski stanowią praktycy, członkowie IAF, w tym certyfikowani facylitatorzy.

blank

Ścisła współpraca z polskim oddziałem International Association of Facilitators.

blank

Merytoryczny kanał Stacja Facylitacja na YouTube.

Kompleksowy program rozwoju umiejętności facylitowania spotkań online.

Program zbudowany wokół kluczowych wyzwań menedżerów w prowadzeniu spotkań online.

W programie dominują zadania praktyczne z wykorzystaniem aplikacji popularnych w środowisku biznesowym.

Indywidualny feedback po realizacji treningu zadaniowego.

56

godzin szkolenia

5

lat doświadczenia w kształceniu facylitatorów

250

Absolwentów szkoleń z zakresu facylitacji

Trenerzy

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

 • blank

Monika Gąsienica

Przygotowuję i prowadzę kompleksowe projekty szkoleniowe; uczestniczę w projektach doradczych dotyczących przywództwa i zarządzania kompetencjami. Jestem konsultantką kluczowych klientów – zapewniam spójność realizowanych dla nich usług z długofalową strategią rozwoju organizacji.

Obszary mojej specjalizacji szkoleniowej to kompetencje trenerskie, zarządzanie procesami rozwoju pracowników i kierowanie ludźmi – w szczególności budowanie i organizacja pracy zespołu. Prowadzę również szkolenia z zakresu negocjacji i obsługi klienta. Jako konsultantka mam doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu kompetencyjnych systemów oceny pracy, profili kompetencyjnych i metodologii badania kompetencji do celów rekrutacji i rozwoju. Mam doświadczenie w pełnieniu roli asesora w diagnozie AC/DC.

 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Tomasz Cichocki

Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów. Tematy, którymi tam się zajmuję to facylitowanie planowania, podejmowania decyzji i wymiany wiedzy. Dzielę się także doświadczeniem w prowadzeniu facylitacji online oraz prowadzeniem szkoleń online. Pomagam zespołom funkcjonującym w sposób rozproszony uzgodnić zasady i kanały komunikacji.

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Program

Moduł 1

Fundamenty facylitacji w środowisku zdalnym

 • 2 dni | 12 godzin

Dzień 1:

 • psychologiczne aspekty pracy grupowej w środowisku zdalnym;
 • przegląd sytuacji organizacyjnych wymagających pracy grupowej – kulturowe uwarunkowania partycypacji;
 • budowanie środowiska pracy facylitacyjnej – jak tworzyć poczucie wspólnoty kiedy się nie widzimy;
 • kiedy stosować facylitację a kiedy niekoniecznie – wady i zalety podejścia facylitacyjnego;

Dzień 2:

 • model planowania spotkań online – uniwersalna krzywa pracy grupy;
 • użyteczne zasady w pracy online – czyli umów się zanim będziesz oczekiwać;
 • skupianie uwagi, mobilizowanie energii do wspólnej pracy;
 • przegląd podstawowych metod i narzędzi w pracy online: zoom, wirtualne tablice, dokumenty google.

Moduł 2

Struktury i techniki facylitacyjne

 • 2 x 2 dni | 24 godziny

Dzień 1:

 • projektowanie sesji wymiany wiedzy i dzielenia się informacjami;
 • podejście reflective practice;
 • podtrzymywanie ciekawości i uwagi uczestników;
 • radzenie sobie z napięciem i rywalizacją, kontenerowanie emocji;

Dzień 2:

 • projektowanie sesji generowania pomysłów i rozwiązywania problemów;
 • kwestionowanie własnych założeń;
 • reguły heurystyczne w działaniu: rozgrzewki kreatywne;
 • dyscyplina pracy intelektualnej;

Dzień 3:

 • projektowanie sesji służących podejmowaniu decyzji;
 • autoryzacja i inne wyzwania związane z procesem podejmowania decyzji;
 • metody wspierające podejmowanie decyzji;
 • uzyskiwanie konsensusu w grupie;

Dzień 4:

 • projektowanie sesji służących planowaniu i dzieleniu się odpowiedzialnością;
 • analiza zasobów i planowanie działań;
 • wyzwania związane z identyfikacją z wypracowanym planem;
 • podejmowanie odpowiedzialności i monitorowanie postępów.

Moduł 3

Narzędzia facylitatora online

 • 2 dni | 12 godzin

Dzień 1:

 • platformy do spotkań wideo i ich narzędzia wspierające facylitację;
 • przegląd narzędzi stosowanych podczas Szkoły;
 • narzędzia wspierające pracę online – sposoby realizacji burzy mózgów, kategoryzacji, podejmowania decyzji;
 • realizacja wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia;
 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • prowadzenie rozgrzewek grupowych i ćwiczeń teambuildingowych;

Dzień 2:

 • tworzenie planów, ankiet, ewaluacji;
 • narzędzia dedykowane wybranym metodykom (np. scrum);
 • projektowanie wybranych struktur facylitacyjnych w oparciu o poznane narzędzia;
 • ćwiczenia prowadzone przez uczestników;
 • fizyczny warsztat facylitatora online;
 • rozwijanie rezultatów pomiędzy sesjami;
 • strony internetowe/grupy gdzie szukać inspiracji;
 • rozwój w roli facylitatora online.

Praca indywidualna

Trening zadaniowy + sesja feedback

 • 2 godziny + 1 godzina
 • Celem treningu zadaniowego jest zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim środowisku;
 • Trening zadaniowy polega na przygotowaniu i facylitowaniu min. 2-godzinnego spotkania online;
 • Trening zadaniowy jest organizowany przez uczestników we własnym zakresie;
 • Trening zadaniowy podlega ocenie podczas indywidualnej sesji feedbacku.

Szczegóły programu:

Pobierz szczegółową ofertę

Terminy i ceny

Edycja 1 Rekrutacja trwa

Moduł I

17 - 18 marca 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł II

21 - 22 kwietnia 2022

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II

16 i 19 maja 2022

Artur Krupa

Trener, coach, konsultant, facylitator

Moduł III

9 - 10 czerwca 2022

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

4 900 PLN + 23% VAT

(6 027 PLN brutto) Płatność do 2 marca 2022

Cena standardowa

4 400 PLN + 23% VAT

(5 412 PLN brutto) Płatność do 15 lutego 2022

Rabat 500 PLN

3 x 1 700 PLN + 23% VAT

(2 091 PLN brutto) Płatność do 2 marca 2022

Cena standardowa

* W przypadku płatności ratalnej każda rata powinna zostać wniesiona na 15 dni przed rozpoczęciem danego modułu.

Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Cena obejmuje:

 • 48 godzin szkolenia (8 spotkań x 6 godzin szkoleniowych)
 • Indywidualną sesję feedback (60 minut)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Skontaktuj się z nami

Karolina Chmiel

Konsultantka ds. projektów rozwojowych, coach

519 516 493
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami