Pomagamy budować zdrowe organizacje

Zdrowa organizacja wnosi wartość zachowując równowagę w wymianie z otoczeniem. Dostarcza ludziom wsparcia i ​
autorytetu, dostrzega i reaguje na zmiany zachodzące w ​
środowisku oraz potrafi przygotować się na przyszłość.

Wydarzenia rozwojowe

Nasza oferta obejmuje zarówno indywidualne programy
rozwojowe jak i szkolenia skrojone dla biznesu.

Artykuły i narzędzia

Poszerz horyzonty i zainspiruj się. Zapoznaj się z aktualną wiedzą dotyczącą zarządzania, komunikacji, facylitacji i coachingu.

Rozwój organizacji

Buty i kapelusze – o zmianie perspektywy

Ostatnio pracowałem dla dużej firmy produkcyjnej. Zarząd dostrzegł, że obecny podział na działy-silosy źle odbija się na wielu obszarach działalności, od jakości produkcji po zaangażowanie

Czytaj >>

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego