II edycja Team Leaders’ Week

Przywództwo, które robi różnicę

Team Leaders' Week

II edycja tygodnia dla menedżerów i team lederów odbyła się w dniach 18-23 marca 2019.

Dziś, menedżerowie, tak jak organizacje, muszą opanować umiejętność przystosowywania się do nieustającej zmiany. Chcąc odnosić sukcesy oraz rozwijać się w satysfakcjonujący sposób, menedżerowie muszą sami kierować swoją ścieżką  i nauczyć się dbać o poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Stwarza to potrzebę nieustającego, samodzielnego poszukiwania sposobności do rozwoju – poprzez doświadczenie, budowanie inspirujących relacji lub naukę.

blankTeam Leaders’ Week  jest wydarzeniem, które wspiera zmianę stylu przywództwa w kierunku większej otwartości na autonomię, inicjatywę i zaangażowanie pracowników. Cykl składa się z sześciu warsztatów – na każdym z nich przepracowujemy kompetencje ważne w pracy lidera. Wydarzenie to sprzyja refleksji nad aktualnym stylem zarządzania, pomaga przechodzić od dyrektywności i drobiazgowego egzekwowania do budowania relacji opartych na zaufaniu i wspierania pracowników w podejmowaniu większej odpowiedzialności. Team Leaders’ Week to możliwość sprawdzenia, w jakim miejscu się znajdujesz, dokąd chcesz zmierzać i co możesz udoskonalić, by się tam znaleźć.

blank Adresaci

Wydarzenie, które skierowane jest do liderów i wszystkich tych, którzy poszukują inspiracji, motywacji, informacji jak stać się świadomym liderem lub jak rozwijać swoje przywództwo. To przestrzeń do wymiany doświadczeń, poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Wydarzenie to jest okazją do rozwoju dla liderów, bez względu na kontekst, w jakim funkcjonują. Pokazuje również czym jest i poprzez jakie kompetencje możemy rozwijać swój własny styl przywództwa.

Program

KRAKÓW
Poniedziałek | 18 marca 2019

Jak pracować z rotującym zespołem? – Zarządzanie wiedzą i rozwojem w zespołach o wysokiej rotacji.

Maciej Kocurek Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

Wtorek | 19 marca 2019

Odpowiedzialny feedback – jak go wykorzystać w zarządzaniu zespołem?

Małgorzata Gwóźdź-Brzegowska Trener, coach, konsultant

Magdalena Pęcak Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

Środa | 20 marca 2019

Odkryj potencjał twórczości w Twoim zespole – jak zarządzać zespołem, aby pobudzać jego kreatywność?

Aneta Marek Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator, Wszechnica UJ

Katarzyna Gacek Konsultant organizacyjny, trener, Wszechnica UJ

Czwartek | 21 marca 2019

Coachingowy styl zarządzania, czyli jak wykorzystać coaching w zarządzaniu zespołem?

dr Maciej Świeży Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

Izabela Górska Konsultant ds. projektów rozwojowych, psycholog, coach, trener

Piątek | 22 marca 2019

Kiedy różnica staje się sumą? – Rozwijanie umiejętności zarządzania konfliktem.

Artur Krupa Konsultant organizacyjny, trener, facylitator, coach PCC, Wszechnica UJ

Izabela Górska Konsultant ds. projektów rozwojowych, psycholog, coach, trener

Sobota | 23 marca 2019

Symulacje trudnych rozmów z pracownikami i zespołem – Re-Aktor.

Paweł Grzesik Trener, aktor, coach, Wszechnica UJ

Prowadzący

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy Wszechnicy UJ, trener, coach

blank

Pracuję z zespołami liderów, zapraszając ich do rozmowy o przyszłości organizacji, którą kierują i pomagając we wspólnym kształtowaniu jej kultury. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Artur Krupa

Konsultant organizacyjny, trener, facylitator, coach PCC

blank

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie.

Maciej Kocurek

Prezes Zarządu Wszechnicy UJ, trener, konsultant, facylitator

blank

Prowadzę szkolenia i procesy mentoringowe dla menedżerów. Szkolę i doradzam HR w obszarze diagnozy potrzeb i projektowania programów rozwojowych. Jestem konsultantem projektów wdrażających zmianę organizacyjną. Prowadzę także sesje facylitacyjne i jestem Prezesem Zarządu Wszechnicy UJ.

Izabela Górska

Konsultant ds. projektów rozwojowych, psycholog, coach, trener

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za otwartą ofertę szkoleniową: rozwój coachów, menedżerów i liderów. Tworzę programy rozwojowe skierowane do kadry menadżerskiej. Odpowiadam również za diagnozę potrzeb organizacji i wsparcie w projektowaniu usług rozwojowych.

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży, trener, facylitator

blank

Odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi Wszechnicy UJ. Projektuję i wspieram firmy w wyborze programów rozwojowych najlepiej dopasowanych do ich potrzeb. Zarządzam portfelem projektów szkoleniowo-doradczych i zaangażowaniem projektowym członków zespołu konsultantów.

Katarzyna Gacek

Konsultant organizacyjny, trener, Wszechnica UJ

blank

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning and Development Management oraz w Szkole trenerów.

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

blank

We Wszechnicy UJ odpowiadam za kontakt i budowanie relacji z klientami organizacyjnymi, przeprowadzanie diagnozy potrzeb rozwojowych i projektowanie programów rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) dla organizacji.

Małgorzata Gwóźdź-Brzegowska

Trener, coach, konsultant

blank

Specjalizuje się w szkoleniach rozwijających umiejętności osobiste, interpersonalne, coachingowe oraz menedżerskie w zakresie zarządzania zespołem w oparciu o coachingowy styl zarządzania. Prowadząc szkolenia odwołuje się do swojego zawodowego doświadczenia menedżerskiego oraz coachingowego.

Miejsce

Warsztaty odbyły się
18-23 marca 2019
w w siedzibie Wszechnicy UJ
przy ul. Sławkowskiej 10Kolejne edycje

VI edycja Team Leaders’ Week Online

Czytaj więcej

IV edycja Team Leaders’ Week

Czytaj więcej

III edycja Team Leaders’ Week

Czytaj więcej

I edycja Team Leaders’ Week

Czytaj więcej