facebook
pexels-cottonbro-studio-4861342
, , ,

Ciągły rozwój: jak szkolenie coachingowe może zainspirować do uczenia się?

Ciągły rozwój, definiowany jako proces nieustannego doskonalenia i zwiększania potencjału, jest ważny zarówno dla osobistego sukcesu, jak i rozwoju organizacji. Szkolenia coachingowe, rozwijanie umiejętności pracowników, adaptowanie się do zmian technologicznych i społecznych – wszystko to wpisuje się w koncepcję ciągłego rozwoju.
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 4 min

Z tego artykułu dowiesz się:

Rozwój w kontekście organizacji i ludzi

Rozwój w kontekście organizacji lub przedsiębiorstw może obejmować ulepszanie procesów, wprowadzanie nowych technologii, doskonalenie umiejętności pracowników, rozwijanie produktów czy usług, a także adaptację do zmian rynkowych. Z kolei dla ludzi  oznacza poszerzanie wiedzy, rozwijanie umiejętności, doskonalenie zdolności interpersonalnych i dążenie do głębszego poznania i lepszego rozumienia otaczającego świata. Poszerzać wiedzę i rozwijać potencjał możemy w każdym momencie naszego życia. W zależności od oczekiwań i stawianych celów ścieżka ta może przyjąć różne formy.  

Najczęściej poznajemy świat czytając książki, rozmawiając z ciekawymi ludźmi czy podróżując. W lepszym rozumieniu złożoności pomaga też pewna świadomość jak my, ludzie, funkcjonujemy w społeczeństwie i w jaki sposób budujemy relacje. W życiu zawodowym to otwartość na uczenie się nowych rzeczy jest jedną z kluczowych kompetencji przyszłości. Gotowość do nabycia nowych wiedzy i umiejętności pomaga adaptować się do zmian i przygotować na nieznane. Wydaje się więc, że wypracowanie systemowego podejścia do uczenia, budowanie egalitarnej kultury uczenia się, która mobilizuje cały potencjał intelektualny, powinno być obowiązkiem organizacji. Firmy oferują swoim pracownikom różne formy szkoleń czy doskonalenia kompetencji. Często odpowiadają na pojawiającą się tu i teraz potrzebę, czasem zaś są wpisane w całościowe działania rozwojowe całej organizacji. Jedną z takich form jest szkolenie coachingowe, które przynosi ze sobą wielowymiarowe korzyści. 

Szkolenie coachingowe

Osoba, która uczestniczy w takim szkoleniu, nabywa kompetencje, które umożliwiają jej prowadzenie całościowych procesów i pojedynczych sesji coachingowych. Te umiejętności wykorzystuje w organizacji, pracując z innymi pracownikami. Pomaga im w formułowaniu celów, w znalezieniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z trudnościami, prowadzi przez czas zmian. Przez przyjęcie roli coacha decyduje się na ciągły rozwój, co jest wpisane w profil kompetencji opracowany przez International Coach Federation.  

Inne postaci w organizacji, które mogą korzystać z coachingu, to liderzy i menedżerowie. Wplatają oni postawę i narzędzia coachingowe do swojego sposobu zarządzania. Coaching jest metodą pracy, która bazuje na potencjale drugiej osoby, wspiera jej autonomiczność i odpowiedzialność za podejmowane działania. Skłania do autorefleksji i poszukiwania rozwiązań. To wartości, które są cenne w zdrowych organizacjach. W organizacjach, które przygotowują się na zmiany, pracują efektywnie, z poszanowaniem zasobów, którymi dysponują. 

Czym jest i jakie są efekty szkolenia coachingowego?

Szkolenie coachingowe jest praktycznym narzędziem, które przyczynia się do rozwoju osobistego i zawodowego. Pomaga nie tylko w rozwijaniu umiejętności wykorzystywanych w miejscu pracy, ale też w zrozumieniu siebie, swoich motywacji, wartości, celów popychających nas do działania. 

Co to jest coaching?

Coaching to proces, w którym coach wspiera klienta w osiągnięciu określonych celów poprzez planowanie działań, rozwijanie umiejętności, świadomości i potencjału. To forma współpracy, która skupia się na teraźniejszości i przyszłości, na poszukiwaniu rozwiązań.  

Coaching może obejmować różne obszary życia: zarządzanie karierą, rozwój osobisty, zdrowie, relacje czy przedsiębiorczość. To elastyczna metoda pracy, której istotą jest holistyczne podejście uwzględniające całą osobę, jej wartości, cele i kontekst życiowy czy motywacje do uczenia się. 

 

Kluczową cechą coachingu jest to, że to klient jest ekspertem swojego życia. Coach pełni rolę przewodnika, pomagając klientowi w realizacji celów i odkryciu lub nazwaniu jego zasobów. Buduje to w kliencie autonomię i poczucie sprawstwa, pracuje na rzecz długotrwałych zmian w jego postawie.

Jak wygląda coaching?

W trakcie sesji coachingowej coach wykorzystuje różnorodne techniki, pytania i ćwiczenia, aby pomóc klientowi w identyfikacji celów, rozwinięciu strategii działania oraz pokonaniu ewentualnych przeszkód. Z jakich narzędzi korzysta coach? Wśród najważniejszych można wymienić:  

 • do planowania: model SMART lub GROW,  
 • do generowania nowych perspektyw: pytania otwarte i coachingowe, Stół mentorów, 
 • do wglądów osobistych: pytania kartezjańskie lub piramidę Diltsa.  

 

Narzędzia te są dobierane w zależności od obszarów, z którymi chce pracować coachee. Coach uwzględnia także moment sesji, w którym znajduje się wraz z klientem. To, co warto zapamiętać, to fakt, że coach nie udziela gotowych rozwiązań. Wspiera klienta w procesie samodzielnego myślenia i z szacunkiem podchodzi do podejmowanych przez niego decyzji. Nigdy nie sugeruje rozwiązań. 

Wskazówki, w jaki sposób coaching wspiera ciągły rozwój

Sesje coachingowe koncentrują się na zadawaniu istotnych pytań i pomagają w pracy na rzecz długotrwałych efektów. Klient wyznacza swoje kamienie milowe, a poprzez techniki coachingu przybliża się do ich realizacji.   

Coaching wspiera ciągły rozwój osobisty i zawodowy, dając narzędzia do: 

 • nazwania celów, by wspierać w określeniu tego, co tak naprawdę chce się osiągnąć, 
 • rozwoju umiejętności, które są potrzebne do realizacji tych celów, 
 • odkrywania wiedzy o sobie i autorefleksji, 
 • opracowania strategii, które pomogą lepiej sobie radzić z codziennymi trudnościami i przeszkodami, 
 • radzenia sobie ze spadkiem motywacji i rozpoczęciem realizacji zadań, które mogą wydawać się trudne, 
 • przyjęcia odpowiedzialności za decyzje i wybory, które kształtują życie każdego z nas. 

Czy coaching wpływa na motywację do uczenia się?

Kiedy powinniśmy się zapoznać z nowym zagadnieniem, czasem zdarza się nam pomyśleć, że „to jest zbyt trudne”, „nie jestem wystarczająco dobry” lub „nie mam na to czasu”. Coach pomaga spojrzeć na takie myśli z innej perspektywy i przeformułować je, by były one wspierające. Wspólnie z klientem przygląda się towarzyszącym mu przekonaniom związanym z uczeniem się i przyswajaniem wiedzy. Pomaga w zaplanowaniu pierwszych kroków. 

Na sesjach coachingowych stawiane są pytania, które pomagają zidentyfikować, co dokładnie stanowi przeszkodę w procesie uczenia się. Klient określa realistyczne cele edukacyjne, dostosowane do jego umiejętności i możliwości. Otrzymuje wsparcie w opracowaniu konkretnych strategii, aby lepiej radzić sobie z trudnościami w nauce. Przygotowany plan działania sprawia, że stawianie czoła przeszkodom staje się bardziej wykonalne. 

 

Podsumowując, coaching nie tylko identyfikuje bariery w uczeniu się, ale także dostarcza konkretnych narzędzi i strategii, aby je przezwyciężyć.  

Jak w praktyce coaching wspiera rozwój i uczenie się?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik wyraził chęć awansu, ale równocześnie czuł się niepewny względem własnych umiejętności. Aby poradzić sobie z niewspierającym przekonaniem, jego organizacja zaproponowała mu udział w procesie coachingowym. Podczas sesji coach pomógł mu w nazwaniu jego mocnych stron, opracowaniu planu rozwoju umiejętności oraz we wzmocnieniu pewności siebie na tyle, by z większą gotowością przyjąć nową rolę. Dzięki temu, w czasie szybszym niż zakładany, pracownik awansował na nowe stanowisko. Zyskał nie tylko nowe obowiązki, ale także zwiększył pewność siebie względem nowych obowiązków. Jego działanie wpisuje się w ideę Lifelong learning, która szczególnie mocno akcentuje wagę własnego rozwoju osobistego oraz zawodowego.  

Dzięki szkoleniu coachingowemu organizacje zyskują nowych profesjonalistów do pracy z innymi. Świadomie eksplorują ścieżki rozwoju, pomagając pracownikom uzyskać jasność celów, do których dążą, oraz zbudować strategie ich osiągania. Takie procesy stanowią część kultury uczenia się w firmie, której celem jest przygotowanie się na zmiany zachodzące w otoczeniu, zwiększanie potencjału pracowników oraz wymiana wiedzy w organizacji. 

Może Cię jeszcze zainteresować:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

 • sesje strategiczne,
 • sesje kreatywne,
 • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

 • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
 • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
 • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
 • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.