Powrót do pracy stacjonarnej i hybrydowej

Koncepcja programu i cele

blank

Tak jak zmianą, było przejście na tryb pracy zdalnej, tak aktualnie powrót do biur i miejsc pracy jest zmianą, która wymaga uważnego przyglądania się – zauważania, tego co jest istotne w tym procesie i co sprawi, że zmiana będzie możliwa do przyjęcia przez pracowników.

Po długim czasie pracy w rozproszeniu pomocne będzie stworzenie zespołom okazji do rozmowy o powrocie – świadomego nazwania wyzwań, włączenia ich w zarządzanie nową sytuacją i określenia takich kroków i zasad, które wpłyną na płynniejszą adaptację do nowych warunków pracy.

Bazując na doświadczeniach pracy z zespołami w zmianie proponujemy zespołom warsztat, który wspiera ich w momencie przejścia z trybu pracy online do hybrydowej lub stacjonarnej.

Adresaci programu: członkowie zespołów powracających do pracy stacjonarnej lub hybrydowej.

Rezultaty programu:

 • Wzrost gotowości do powrotu do pracy stacjonarnej
 • Refleksja dotycząca wyzwań związanych z pracą stacjonarną po długiej nieobecności
 • Reintegracja/integracja zespołu

Prowadzący

Artur Krupa

Tworzę we Wszechnicy UJ programy rozwojowe, które odpowiadają na biznesowe wyzwania naszych klientów. Dokładam wszelkich starań, aby programy, które realizuję były dla uczestników angażującym przeżyciem w wymiarze osobistym i okazją do doświadczenia owocnej współpracy w grupie. Konsekwentnie od wielu lat wspieram w postępie zawodowym wszystkich, którzy przyczyniają się do rozwoju zespołów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów, liderów grup.

Konsultuję projekty rozwojowe klientów dopasowując optymalne formy pracy rozwojowej.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Jestem członkiem międzynarodowego zespołu trenerów Erickson Coaching International.

 • blank
 • blank
 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych.  Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Jako certyfikowany coach (PCC ICF), przeprowadziłam ponad 2500 godzin coachingu indywidualnego, głównie dla kadry menedżerskiej (w tym executive coaching) oraz kilkaset godzin coachingu zespołów na różnych poziomach organizacji. Od kilku lat pracuję jako mentor w procesie przygotowania do certyfikacji ICF.

Jestem wykładowcą w Postgraduate School of Thinking Uniwersytetu w Brukseli, której ambicją jest przygotowanie studentów do myślenia poza schematami, rozwiązywania złożonych problemów i przekraczania granic paradygmatów.

 • blank
 • blank

Paweł Grzesik

Łącząc doświadczenie trenerskie, aktorskie i menedżerskie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów technikami teatralnymi. Zakres prowadzonych przeze mnie szkoleń obejmuje także wystąpienia publiczne, zarządzanie, przywództwo, komunikacja, kreatywność w biznesie, improwizacja, kreowanie wizerunku.

Pogranicze teatru i biznesu ciągle inspiruje mnie do poszukiwań innowacyjnych metod trenerskich. Teatr w moim życiu był od zawsze: od prostych warsztatów dramy po zajęcia master class u takich mistrzów jak Atsushi Takenouchi. Doświadczenia trenerskie zdobywałem w sektorze stowarzyszeń pozarządowych równolegle z doświadczeniem tworzenia kilkunastu projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Warsztat menedżerski miałem okazję sprawdzić jako General Manager klubu Pure Health & Fitness oraz w prowadzeniu teatrów jako szef Teatru Wspólny, a wcześniej dyrektor Teatru 1eden – w sumie 5 lat.

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning and Development Management oraz w Szkole trenerów.

Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta. Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience nowo zatrudnionych pracowników.

Od 2004 roku projektuję i prowadzę różnorodne programy szkoleniowe. Jako psycholog z wykształcenia, zdecydowanie opowiadam się za indywidualnym podejściem do klientów. Przywiązuje dużą wagę do starannej analizy potrzeb szkoleniowych.

Posiadam bogate doświadczenie w obszarze oceny kompetencji pracowników wielokrotnie projektowałam sesje Assessment i Development Centre (AC/DC) oraz występowała w roli facylitatora sesji, asesora oraz osoby udzielającej feedbacku rozwojowego po sesji.

Kwestie związane z rozwojem pracowników poznałam przez ostatnie 16 lat z licznych perspektyw trenera prowadzącego szkolenie, osoby zarządzającej projektami szkoleniowymi od strony merytorycznej i logistycznej, koordynatora pracy zespołów trenerskich, trenera wewnętrznego i Project managera projektów rozwojowych w dziale Learning and Development międzynarodowej korporacji, ale także z perspektywy uczestnika szkoleń. Doświadczenie pracy w korporacji pomaga mi lepiej dostosować szkolenia do potrzeb tego środowiska.

Program

Warsztat

Powrót do pracy stacjonarnej

 • 4-6 godzin warsztatowych
 • Moje Biuro nawet nie wiesz co mi się przydarzyło kiedy mnie nie było – krótka relacja z czasu pracy online
 • Najbardziej mi brakowało…. – spotkanie z dawno Niewidzianymi
 • Czego nauczyliśmy się w czasie pracy online? Wywiad doceniający.
 • Nasze obawy  związane z powrotem – spojrzenie z perspektywy różnych interesariuszy
 • O co możemy zadbać przed powrotem, a o co w trakcie pracy w biurze?

W trakcie trwania programu i po programie:

Wsparcie zespołów może zostać rozszerzone o indywidualne konsultacje dla liderów zarządzających zespołami powracającymi do stacjonarnego lub przechodzącego na hybrydowy tryb pracy.

 

Przedmiot konsultacji stanowią codzienne wyzwania związane ze współpracą w zespole, motywacją i postawami pracowników oraz poszukiwanie możliwych sposobów reagowania w sytuacjach trudnych.


Informacje organizacyjne

Warsztat obejmuje:

 • pogłębioną diagnozę potrzeb
 • warsztat prowadzony dla grupy max. 14-osobowej
 • 4-6 godzin warsztatu
 • raport podsumowujący materiały wypracowane przez uczestników w wersji elektronicznej
 • raport ewaluacyjny
 • zaświadczenie o udziale w programie.

Opcjonalnie:

 • Indywidualne konsultacje dla menedżerów.

 

Sposób realizacji:

 • Warsztat może być realizowany online lub stacjonarnie.

 

blank

Procedura reklamacyjna WUJ

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami