facebook
dwie osoby nad arkuszem papieru
, ,

Jak tworzyć kulturę systemowego uczenia się w zespole?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zwiększyć efektywność i innowacyjność w swoim zespole? Organizacyjne, a więc również systemowe gromadzenie wiedzy o tym w jaki działa firma, sprzyja nie tylko efektywności, ale przede wszystkim buduje odporność biznesu.
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: 3 min

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego gromadzenie i dzielenie się wiedzą jest ważne dla organizacji?

Kultura otwartego dialogu tworzy przestrzeń, w której pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, pomysły, obawy i sugestie. To znacząco ułatwia komunikację na różnych poziomach w strukturze organizacji i wewnątrz zespołu. Wpływa to na zaangażowanie w życie organizacji oraz buduje poczucie przynależności. Poznaj najważniejsze korzyści świadomego tworzenia kultury uczenia się, by dzięki motywacji do nauki wpłynąć na rozwój zespołu.

Korzyści z wprowadzenia kultury uczenia się

Wprowadzenie kultury uczenia się w organizacji przynosi wiele korzyści. Systemowe gromadzenie wiedzy umożliwia wielokrotne korzystanie z informacji i doświadczeń, które stanowią cenne aktywa intelektualne firmy. Mobilizacja potencjału każdego pracownika, aktywne dzielenia się wiedzą, przyczynia się do budowania myślącego i współpracującego zespołu. Rola tak funkcjonującego zespołu w rozwoju firmy jest niebagatelna. 

Dzięki nastawieniu na naukę i dyskusję, pojawia się też krytyczny, bliższy realnego, ogląd otoczenia, dzięki któremu organizacja lepiej rozumie otaczający ją rynek, przewiduje zmiany i odpowiada na nie. Efektem tego jest większa efektywność i odporność na przyszłe wyzwania i kryzysy. Kultura uczenia się jest tym fundamentem organizacyjnym, który inspiruje do ciągłego rozwoju, innowacji i osiągania sukcesów na konkurencyjnym rynku.

Praktyczne kroki do wprowadzenia kultury ciągłego uczenia się

Pierwszym etapem może być zastosowanie narzędzi diagnozy, które pozwolą ocenić skuteczność obecnych praktyk oraz zidentyfikować obszary do rozwoju. Dla inspiracji warto sięgnąć po najlepsze praktyki z branży oraz przeanalizować sukcesy innych firm, które już wprowadziły kulturę uczenia się. Poniżej znajdziesz przykłady takich programów. 

Kluczowe jest również zastosowanie facylitacji, która będzie wspierać w budowaniu otwartego dialogu oraz poprowadzi do wykorzystania potencjału wszystkich członków grupy. 

Inny element, który warto wdrożyć, to biblioteka firmowa czy study lab’y. W tym miejscu pracownicy mogą znaleźć inspirujące materiały oraz przestrzeń do prowadzenia dyskusji i wymiany doświadczeń. 

Szkolenia i warsztaty

Szkolenia dla pracowników  są kluczowym narzędziem wspierającym kulturę uczenia się. Dają pracownikom możliwość poszerzania horyzontów, zapoznania się z najnowszymi trendami i technologiami w swojej dziedzinie. To z kolei przekłada się na rozwój zespołu i relacje między jego członkami, wzbogacenie zasobów wiedzy w organizacji oraz zwiększoną efektywność działań. Gdy pracownicy widzą, że organizacja inwestuje w ich rozwój i mogą wykorzystywać na bieżąco zdobytą wiedzę, wzrasta ich motywacja do nauki i dążenie do doskonalenia się. 

Jak stworzyć środowisko wspierające uczenie się w organizacji

Środowisko sprzyjające uczeniu się w organizacji składa się ono z kilku elementów, m.in. wspomnianych już bibliotek i study lab’ów, szkoleń i warsztatów. Ważną rolę odgrywają także platformy e-learningowe, grupy dyskusyjne online, seminaria czy konferencje. 

Kolejnym krokiem w tworzeniu sprzyjającego środowiska jest wspieranie wymiany myśli w zespołach i na poszczególnych szczeblach organizacji oraz implementacja proponowanych rozwiązań. W zależności od charakteru organizacji można rozważyć system nagród czy wskaźniki sukcesu, które pozwolą śledzić postępy. I najważniejsze – warto opracować długoterminową strategię, która będzie skoncentrowana na rozwoju pracowników i ciągłym doskonaleniu organizacji poprzez uczenie się. W ten sposób można wpisać naukę w szerszy kontekst funkcjonowania.

Poznaj firmy, które skutecznie wprowadziły kulturę uczenia się

Być może chcesz poznać przykłady firm, którym się to udało? Tak naprawdę dobrze je znasz. Możliwe, że znasz je  właśnie dlatego, że wprowadziły kulturę sprzyjającą rozwojowi i gromadzeniu wiedzy.

Google wdrożyło swój program „20% Time” jeszcze w 2004 roku! Pracownicy tej korporacji mogą poświęcić aż 20% swojego czasu pracy na projekty innowacyjne, które mogą być poza ich głównymi obowiązkami.  Czy uwierzysz, że dzięki wdrożeniu tego programu powstał Gmail?

Satya Nadella dyrektor generalny firmy Microsoft od 2014 roku bardzo zaakcentował współpracę między pracownikami i wymianę myśli. W swoich wywiadach podkreśla też, jak ważne jest szkolenie liderów, by umieli oni korzystać i doceniać różnorodną wiedzę swoich podwładnych. 

W szwedzkim serwisie strumieniowym Spotify funkcjonują zespoły robocze, które pozwalają na podzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach organizacji. Uczestnicząc w różnych projektach, pracownicy wymieniają się wiedzą, co wspiera kulturę uczenia się. Kluczem do sukcesu było aktywne zaangażowanie członków zespołu i liderów, wspieranie ich rozwoju i tworzenie otoczenia, które sprzyja ciągłemu doskonaleniu kompetencji.

Amazon stworzył program „Career Choice”, który oferuje pracownikom dofinansowanie nauki w ramach określonych branż, nawet jeśli nie są związane bezpośrednio z pracą w Amazonie. Firma również oferuje intensywne szkolenia i programy rozwoju dla swoich liderów.

Kultura otwartego dialogu i wymiana wiedzy sprzyja budowaniu zdrowych relacji w organizacji i rozwijaniu kompetencji pracowników. Umożliwia też efektywną komunikację oraz podejmowanie mądrzejszych decyzji. To kluczowy element budowania odporności organizacyjnej, która jest niezwykle istotna w zmiennym środowisku biznesowym. Przytoczone przykłady pokazują, że organizacje i firmy, które wspierają i motywują swoich pracowników do uczenia się i wymiany doświadczeń, są jednocześnie tymi, które wiodą prym na rynku. Czy chcesz do nich dołączyć?

Może Cię jeszcze zainteresować:

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.    Polityka prywatności   
Zgoda

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego

Projektujemy i realizujemy różnorodne sesje i warsztaty facylitowane dopasowane do potrzeb organizacji: 

  • sesje strategiczne,
  • sesje kreatywne,
  • sesje wymiany wiedzy i doświadczeń, 

Realizujemy szkolenia dla określonych przez organizację grup pracowników, głownie dla:

  • trenerów zainteresowanych poszerzeniem swoich kompetencji i rozwojem w roli wewnętrznych facylitatorów,
  • menedżerów chcących korzystać z umiejętności facylitacyjnych podczas prowadzenia spotkań ze swoimi zespołami,
  • koordynatorów projektów zainteresowanych usprawnieniem zespołowego planowania i podziału zadań podczas wspólnych spotkań,
  • scrum masterów, którzy szukają sposobów na zwiększenie zaangażowania członków zespołów w realizację zadań.
 
Pracujemy zarówno stacjonarnie, jak i online.