Jaka jest różnica między facylitatorem a team coachem?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie wchodzimy w świat niuansów.

 

Zacznijmy od podobieństw: obydwaj pracują na „materiale własnym” grupy. Obydwaj stosują podobne narzędzia pracy.

Różnice dotyczą celu. Facylitator zazwyczaj pomaga grupie wypracować pewien „produkt” (rozwiązanie, decyzję, rekomendację, plan). Proces współpracy grupy jest bardzo ważnym elementem, środowiskiem, w którym cała praca się odbywa, jednak niekoniecznie pierwszoplanowym tematem. Coach zespołowy natomiast najczęściej pomaga zespołowi w osiągnięciu lepszej jakości funkcjonowania „jako zespół”: tu sposób współpracy zespołu jest tematem do przepracowania.

Facylitator kieruje spotkaniem w odpowiedzi na pytanie „jak w konkretnej sytuacji powinniśmy pracować nad decyzją, by była ona najtrafniejsza”, a team coach: „jak my zazwyczaj podejmujemy decyzje i czy to jest korzystny sposób”. Proces pracy grupy jest obszarem pracy obydwu, i facylitatora i team coacha, ale w różny sposób. Gdyby proces pracy był glebą, na której wyrastają efekty pracy grupy, to facylitator podlewałby, użyźniał i spulchniał tę glebę, a team coach zaprosiłby zespół do analizy składu gleby i zaplanowania, w jaki sposób ją odżywiać.

Facylitator pracuje czasem z grupami, które na co dzień nie są zespołem, lecz gromadzą się na wspólnym spotkaniu w imię pracy nad jakimś tematem. Facylitacja może składać się z kilku spotkań, ale czasem ogranicza się też do jednego spotkania – jeśli to wystarczy do osiągnięcia rezultatu. Team coaching to proces dla zespołu na stałe współpracującego, zazwyczaj obejmuje minimum kilka spotkań.

Aby nie było tak łatwo: facylitatorzy często zachęcają grupy pod koniec spotkania do refleksji nad ich przebiegiem i wniosków jak można by uczynić kolejne spotkanie jeszcze lepszym. To rozsądne wykorzystanie szansy na uczenie się z doświadczenia. Czasami też proszeni są o facylitowanie rozmów po prostu  dotyczących obszarów funkcjonowania zespołu (np. poszukiwania rozwiązań w konflikcie). Coachowie natomiast w procesie coachingu zespołowego pomagają czasem zespołowi wypracować np. rozwiązanie merytorycznego problemu.

blank
Autor

Monika Gąsienica

Consultant of Organizational Development, Trainer, Coach, Facilitator

Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator, Coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami