Organizacja w okresie dojrzewania – raport

Pracując doradczo z organizacjami i menedżerami obserwujemy zmiany postaw oraz oczekiwań pracowników wobec organizacji, w których pracują. Zaciekawieni zaobserwowanymi zjawiskami, zorganizowaliśmy ogólnopolską debatę, która umożliwiła nam jakościowe zbadanie trendów. Uczestnikami debat byli menedżerowie operacyjni, menedżerowie HR oraz konsultanci.

Na użytek badania wykorzystaliśmy elementy metody Future Search, zaadaptowanej do potrzeb tematu. Uczestnicy analizowali swoje oczekiwania wobec kultur organizacyjnych w kontekście przeszłych znaczących doświadczeń, aktualnie obserwowanych zjawisk oraz wyobrażenia organizacji przyszłości.

Wyniki debat przeprowadzonych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi posłużyły nam do przygotowania raportu Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?

Czego dowiesz się z raportu?

Dzięki lekturze poznasz:

  • wizję organizacji przyszłości, która jest w stanie odpowiedzieć na oczekiwania pracowników;
  • kluczowe zjawiska kształtujące kulturę współczesnych organizacji;
  • zachowania organizacji i przejawy jej kultury, które wywierają znaczący wpływ na stosunek pracowników do organizacji;
  • opinie ekspertów na temat opisanych zjawisk, ich genezy oraz przewidywań na przyszłość.

Lektura raportu umożliwi refleksję i analizę kultury organizacji, którą współtworzysz. Wskaże możliwe kierunki zmian, które przyczynią się do znalezienia odpowiedzi na oczekiwania pracowników wobec organizacji przyszłości.

Raport dostępny jest bezpłatnie.

Autor

Monika Gąsienica

Trener, facylitator, coach

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Konsultant ds. projektów rozwojowych, menedżer procesu sprzedaży

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami