Raport-Jakiej-kultury-organizacyjnej-oczekują-pracownicy4
, ,

Organizacja w okresie dojrzewania – raport

Pracując doradczo z organizacjami i menedżerami obserwujemy zmiany postaw oraz oczekiwań pracowników wobec organizacji, w których pracują. Zaciekawieni zaobserwowanymi zjawiskami, zorganizowaliśmy ogólnopolską debatę, która umożliwiła nam jakościowe zbadanie trendów. Uczestnikami debat byli menedżerowie operacyjni, menedżerowie HR oraz konsultanci.
Przeczytanie tego artykułu zajmie Ci: < 1 minute

Z tego artykułu dowiesz się:

Na użytek badania wykorzystaliśmy elementy metody Future Search, zaadaptowanej do potrzeb tematu. Uczestnicy analizowali swoje oczekiwania wobec kultur organizacyjnych w kontekście przeszłych znaczących doświadczeń, aktualnie obserwowanych zjawisk oraz wyobrażenia organizacji przyszłości.

Wyniki debat przeprowadzonych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi posłużyły nam do przygotowania raportu Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?

Czego dowiesz się z raportu?

Dzięki lekturze poznasz:

  • wizję organizacji przyszłości, która jest w stanie odpowiedzieć na oczekiwania pracowników;
  • kluczowe zjawiska kształtujące kulturę współczesnych organizacji;
  • zachowania organizacji i przejawy jej kultury, które wywierają znaczący wpływ na stosunek pracowników do organizacji;
  • opinie ekspertów na temat opisanych zjawisk, ich genezy oraz przewidywań na przyszłość.

Lektura raportu umożliwi refleksję i analizę kultury organizacji, którą współtworzysz. Wskaże możliwe kierunki zmian, które przyczynią się do znalezienia odpowiedzi na oczekiwania pracowników wobec organizacji przyszłości.

Raport dostępny jest na stronie: Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organizacyjnej oczekują pracownicy?

Może Cię jeszcze zainteresować: