Scenariusze przyszłości – angażowanie pracowników w dialog strategiczny dotyczący przyszłości

Nie wiemy, jak potoczy się przyszłość, wiemy jednak, że nie będzie po prostu liniowym przedłużeniem teraźniejszości. Postęp technologiczny, decyzje polityczne, zmieniające się oczekiwania klientów i pracowników – wszystko to sprawi, że już w 2025 i 2030 roku pewne sposoby prowadzenia biznesu staną się nieskuteczne, a inne zyskają na wartości.

Organizacje, które zachowają czujność trafnie rozpoznają zmieniające się realia, będą mogły wykorzystać to jako źródło przewagi. Te, które zmiana zaskoczy – będą musiały dostosować się lub zginąć. Rozmowa o przyszłości nie jest więc tylko sposobem na formułowanie mniej lub bardziej trafnych prognoz. Równie ważnym efektem jest podważenie status quo: dostrzeżenie, że realia, w jakich działamy, zmieniły się już wielokrotnie i zmienią się również w przyszłości. Zgodnie z często cytowanymi słowami Eisenhowera: plan jest niczym – planowanie wszystkim.

Prezentujemy materiał przygotowany przez Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego w oparciu o wyniki warsztatów prowadzonych dla menedżerów branży IT i branży produkcyjnej, zrealizowanych w ramach Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji 2019.

Czego dowiesz się z raportu?

  • Dlaczego warto rozmawiać o przyszłości?
  • Dlaczego angażować w to pracowników?
  • Jak angażować ludzi w strategiczne rozmowy o przyszłości?
  • Przykładowe wizje przyszłości: scenariusze rozwoju branży produkcyjnej i branży IT

 

blank
Autor

Maciej Kocurek

Head of the Board, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

Skontaktuj się z nami

Aneta Marek

Head of Organizational Development, Consultant of Organizational Development, Trainer, Facilitator

514 206 346
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami