Pomagamy budować zdrowe organizacje

Zdrowa organizacja wnosi wartość zachowując równowagę w wymianie z otoczeniem. Dostarcza ludziom wsparcia i ​
autorytetu, dostrzega i reaguje na zmiany zachodzące w ​
środowisku oraz potrafi przygotować się na przyszłość.

Wydarzenia rozwojowe

Nasza oferta obejmuje zarówno indywidualne programy
rozwojowe jak i szkolenia skrojone dla biznesu.

Artykuły i narzędzia

Poszerz horyzonty i zainspiruj się. Zapoznaj się z aktualną wiedzą dotyczącą zarządzania, komunikacji, facylitacji i coachingu.

Facylitator

Grupa jako całość

Co robić, kiedy w grupie uruchamiają się silne, nieświadome mechanizmy?
Czym jest proces grupowy?
Kiedy można wykorzystać proces w pracy z grupą?
Z krakowskim zespołem

Czytaj >>

wszechnica
uniwersytetu
jagiellońskiego