Szkoła Trenerów Online

Co nas wyróżnia?

Profil kompetencji trenerskich dostosowany do Rekomendacji Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych, które są podstawą dla zdefiniowania efektów uczenia się w Szkole Trenerów Online.

Oparcie w rzetelnej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się, dynamiki grupowej, metod oraz narzędzi edukacji online.

Aktywny udział uczestników - samodzielne stosowanie poznawanych metod i technik pracy, stopniowe przejmowanie odpowiedzialności za prowadzenie fragmentów szkolenia.

Doświadczenie prowadzących w obszarze szkoleń dla trenerów i szkoleń dla biznesu realizowanych w formie online.

13

lat doświadczenia w kształceniu trenerów

830

Absolwentów Szkoły Trenerów

80

godzin szkolenia online

Adresaci

Szkoła Trenerów Online jest skierowana do:

trenerów - freelancerów,

którzy chcą odpowiedzieć na potrzeby klientów, dostosowując swoje usługi do realiów pracy zdalnej;

trenerów wewnętrznych,

odpowiedzialnych za projekty rozwojowe, onboarding nowych pracowników i dzielenie się wiedzą w organizacjach funkcjonujących na co dzień online;

ekspertów,

którzy poszukują nowych możliwości rozwoju zawodowego i chcą nauczyć się przekazywać swoją wiedzę za pomocą interaktywnych, angażujących uczestników metod;

nauczycieli i edukatorów,

poszukujących nowych inspiracji i zainteresowanych rozszerzaniem repertuaru technik i narzędzi pracy z grupą.

Struktura szkoły

Szkoła Trenerów Online zakłada kompleksowe przygotowanie trenerów do projektowania i realizacji szkoleń online. Proponowany program składa się z dwóch samodzielnych kursów:

blank Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej

blank Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej

wyodrębnionych na podstawie zaleceń Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Każdy z kursów może być realizowany rozłącznie – osoby z przygotowaniem i doświadczeniem trenerskim mogą brać pod uwagę taką opcję. W przypadku chęci rozwinięcia kompetencji Trenera Online, który w profesjonalny sposób świadczy usługi e-learningowe, zapraszamy do udziału w dwóch kursach w formie Szkoły Trenerów Online.

Program Szkoły oparty jest na identyfikacji kluczowych wyzwań, z którymi zmagają się trenerzy w pracy online. Stopniowe odchodzenie od stacjonarnych form kształcenia sprawia, że od trenerów oczekuje się nie tylko umiejętności poprowadzenia webinarium czy wykładu, lecz także projektowania kompleksowych procesów rozwojowych online, uwzględniających synchroniczne i asynchroniczne formy uczenia się. Środowisko edukacyjne online ogranicza co prawda fizyczną interakcję, oferuje jednak bogaty zbiór narzędzi umożliwiających angażowanie uczestników podczas spotkań na platformach video-konferencyjnych, jak również indywidualną pracę pomiędzy tymi spotkaniami. Nowa sytuacja biznesowa wymaga więc nowego podejścia do tworzenia usług, znajomości odpowiednich technologii oraz prawnych aspektów prowadzenia działalności szkoleniowej.

Proponowane przez nas podejście akcentuje potrzebę skupienia się na dwóch elementach procesu szkoleniowego: projektowaniu oraz realizacji usługi online. Rozdzielenie tych dwóch obszarów w formie samodzielnych kursów, związane jest z wytycznymi projektu anty-covidowego, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na udział w wybranym kursie.

Trenerzy

dr Maciej Świeży

Odpowiadam za rozwój oferty szkoleniowej Wszechnicy UJ. Współpracuję z naszymi klientami w kompleksowych projektach doradczych dotyczących projektowania strategii i zmiany kultury organizacyjnej. Szkolę rozwijających się trenerów i coachów, dostarczając im praktycznej wiedzy psychologicznej. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną.

Projektuję narzędzia i standardy związane z rozwojem zawodowym trenerów oraz tworzeniem w organizacji warunków sprzyjających uczeniu się i wymianie doświadczeń. Jestem współautorem Małopolskich Standardów Usługi Edukacyjno-Szkoleniowej, a także profili kompetencyjnych, programów szkoleniowych i narzędzi zarządzania wiedzą.

Od wielu lat projektuję i prowadzę usługi rozwojowe online dla klientów organizacyjnych m.in. Capgemini, AXA, Pratt&Whitney Rzeszów, Future Processing. Jestem również trenerem w ramach programu The Art & Science of Coaching realizowanego w formule online. W Szkole Trenerów Online Wszechnicy UJ pełnię rolę kierownika merytorycznego.

Tomasz Cichocki

Moją specjalnością są obszary związane z innowacyjnością, myśleniem systemowym i tworzeniem strategii biznesowych. Łączę je z rozwojem warsztatu menedżerskiego, w szczególności kwestiami skutecznej komunikacji ze współpracownikami i budowaniem zespołu. Pomagam w tworzeniu efektywnych zespołów zdalnych. Prowadzę warsztaty, na których zespoły wypracowują rozwiązania i przygotowują się do ich wdrożenia.

Od ponad 10 lat pracuję jako doradca, szkoleniowiec, coach i facylitator. Uczestniczyłem w kilkunastu skomplikowanych projektach rozwojowych, obejmujących pogłębioną analizę potrzeb, opracowanie planów działania, aktywności wdrożeniowe i ewaluacyjne. Wykładałem na studiach podyplomowych, m.in. w politechnikach Łódzkiej, Gdańskiej i Wrocławskiej, Uniwersytecie Szczecińskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzę zajęcia w Szkole Facylitatorów Wszechnicy UJ oraz na Podyplomowych Studiach Trenerów Grupowych Uniwersytetu SWPS.

Ukończyłem kursy PRINCE2 Foundation, szkołę trenerów biznesu Grupy TROP, kurs coachingu The Art & Science of Coaching Erickson Coaching International i Wszechnicy UJ, warsztaty dynamiki grupowej OPUS oraz pierwszą edycję Szkoły Facylitatorów Wszechnicy UJ i Perspecto. Jestem członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Facylitatorów IAF. Od wielu lat jako trener i facylitator, świadczę zdalne usługi rozwojowe dla firm (m.in. Pratt&Whitney, Blackbird Academy czy Human Asset). W październiku 2020 odbędzie się 10 edycja opracowanego przeze mnie kursu Facylitacja spotkań online.

Katarzyna Gacek

Przygotowuję i prowadzę szkolenia oraz programy rozwojowe  z obszarów umiejętności osobistych, menedżerskich oraz profesjonalnej obsługi klienta. Prowadzę też moduły szkoleniowe w Szkole Learning & Development Management oraz w Szkole trenerów. Specjalizuję się w trzech obszarach szkoleń: umiejętności menedżerskie, rozwój osobisty, obsługa klienta.

Swoim bogatym doświadczeniem trenerskim chętnie dzielę się na szkoleniach Train the Trainer. Do obszarów moich zainteresowań należy również zarządzanie tzw. employee experience nowo zatrudnionych pracowników. Projektuje i realizuje zdalne usługi rozwojowe, w tym szkolenia Train the Trainer, programy dotyczące pracy oraz komunikacji w zespole zdalnym (m.in. dla ECE Projectmanagement Polska, ArtExpo, Gisonline).

Paweł Grzesik

Łącząc doświadczenie trenerskie, aktorskie i menedżerskie specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń dla menedżerów technikami teatralnymi. Pogranicze teatru i biznesu ciągle inspiruje mnie do poszukiwań innowacyjnych metod trenerskich. Teatr w moim życiu był od zawsze: od prostych warsztatów dramy po zajęcia master class u takich mistrzów jak Atsushi Takenouchi.

Doświadczenia trenerskie zdobywałem w sektorze stowarzyszeń pozarządowych równolegle z doświadczeniem tworzenia kilkunastu projektów edukacyjnych i szkoleniowych. Wykształcenie uniwersyteckie (UJ – polonistyka i teatrologia) wsparłem licznymi kursami trenerskimi i warsztatami, pośród których najważniejszymi były międzynarodowe szkolenia w Anglii, na Malcie i Belgii (ukończone tytułem międzynarodowego trenera DBY-N).

Współpracowałem z firmami i organizacjami takimi jak: ASHA Centre, bank BPH, Bahlsen, Cooper Standard, Deloitte, ING Bank, IKEA, Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, LSC Communications, Magna Formpol, Maspex, Motorola, Opera Krakowska, Parker Hannifin, Pratt&Withney, Salos, Schibsted Tech Polska, Tauron Polska Energia S.A, TechnipFMC i inni. Projektuje i realizuje zdalne usługi rozwojowe dotyczące pracy oraz komunikacji w zespole zdalnym (m.in. dla Mondi, TTMS, Microsoft), bezpieczeństwa psychologicznego zespołu czy zarządzania czasem.

Artur Krupa

Tworzę inspirujące środowisko uczenia się dla uczestników szkoleń Wszechnicy UJ, szczególnie uczestników Szkoły Trenerów, Facylitatorów i Coachów.  Interesują mnie wszelkie formy pracy, które umożliwiają  optymalne wykorzystanie różnorodności i potencjału uczestników grupy. Doradzam (prowadząc mentoring i konsultacje) trenerom, coachom, facylitatorom, jak projektować efektywne procesy rozwojowe i skutecznie uzyskiwać certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe.

Zapraszam do twórczego dialogu osoby i zespoły w sytuacjach kryzysowych, konfliktowych, szczególnych wyzwań rozwojowych. Prowadzę zespołowy i indywidualny coaching; biorę udział w długofalowych projektach doradczych wspierających zmianę organizacyjną. Projektuje i realizuje zdalne usługi rozwojowe dotyczące zarządzania zespołem zdalnym (m.in. dla ABB, Capegemini, STRIX) oraz prowadzenia szkoleń online.

 • blank

Iwona Sołtysińska

Odpowiadam za tworzenie i kierownictwo merytoryczne kompleksowych projektów szkoleniowo-doradczych dla klientów organizacyjnych. Współtworzę standardy kształcenia dla profesjonalistów zajmujących się edukacją i rozwojem osób dorosłych. Prowadzę indywidualny i zespołowy coaching oraz facylitację procesów zespołowego rozwiązywania problemów.

Jestem psychologiem, od ponad 20 lat zajmuję się wspieraniem rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Opracowałam i przeprowadziłam wiele projektów szkoleniowo-doradczych oraz badawczo-rozwojowych. Pracuję jako trener, realizując szkolenia z zakresu kompetencji trenerskich i facylitacyjnych, tworząc autorskie programy rozwoju kompetencji myślenia, współpracy w grupie, zarządzania emocjami. Specjalizuję się w rozumieniu dynamiki grup i organizacji, facylitacji pracy grup zadaniowych, treningach twórczego rozwiązywania problemów. Facylituję prace zespołów strategicznych, wspierając organizacje w poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju i działania.

Projektuje i realizuje zdalne usługi rozwojowe dotyczące budowania relacji w zespole zdalnym (m.in. dla Pratt&Whitney), prowadzenia szkoleń online oraz facylitacji sesji twórczego myślenia.

Barbara Sadurska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UJ, od 1994 roku interesuję się prawem własności intelektualnej i to była przyczyna podjęcia przeze mnie studiów prawniczych. Od początku byłam świadkiem dyskusji i zmian tej gałęzi prawa. Po studiach skończyłam studia podyplomowe z prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Iinstytucie Prawa Właśnosci Intelektualnej, studia podyplomowe na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pod nazwą: Społeczeństwo Informacyjne oraz roczną Szkołę Negocjacji. Przez szereg lat brałam udział w cotygodniowych spotkaniach naukowych IPWI.

Jako trenerka prowadzę szkolenia z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa cytatu i licencji ustawowych, z treści udostępnianych na licencjach CC (zwłaszcza CC BY, CC BY NC oraz CC0). Wśród trenerów szczególnym zainteresowaniem cieszą się szkolenia z prawa cytatu. Swoje kompetencje trenerskie podnosiłam w Szkole Trenerów Wszechnicy UJ i Szkole Menedżerów Projektów Szkoleniowych. Projektując szkolenie, opieram się na rzetelnej wiedzy, korzystam z bogatego doświadczenia, uwzględniam indywidualne potrzeby uczestników. Sukcesem jest dla mnie, gdy po skończonym cyklu szkoleniowym uczestnicy potrafią samodzielnie odpowiedzieć na własne pytania postawione na początku szkolenia.

Jako prawniczka zajmuję się przede wszystkim umowami w prawie autorskim, sporządzam, konsultuję i negocjuję umowy z przeniesieniem praw autorskich (zwłaszcza na polu szeroko rozumianej kultury). Moim celem jest uwzględnienie potrzeb stron, znalezienie optymalnego kompromisu i wyrażenie go w umowie. Zawsze szukam indywidualnych rozwiązań.

Ponadto mam swój autorski program szkoleniowy z kreatywnego pisania, prowadzę zajęcia z prozy w Studium Literacko- Artystycznym UJ, a w Gabinetach na Starym Podgórzu pracuję literacko z nastolatkami. Jestem autorką zbioru opowiadań pt. Mapa (Nisza 2019), nagrodzoną tytułem O!Lśnienia Roku i Literacką Nagrodą im. W. Gombrowicza.

Anna Stanisławska-Mischke

Jestem certyfikowaną tutorką (absolwentką Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense), trenerką (poziom 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji), projektantką kursów internetowych (certyfikat Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego) oraz konsultantką. W 2007 roku związałam się z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i związek ten trwa do dziś (Centrum e-Learningu UEK). Od 2008 roku współpracuję również z Edukacją-Online.pl. Jestem współzałożycielką Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.

Program

Moduł I

Specyfika zdalnego nauczania, rola trenera

 • 4 spotkania online | 16 h
 • Rola trenera i kontekst uczenia zdalnego;
 • Wyznaczanie celów rozwojowych w realiach pracy zdalnej;
 • Formy zdalnego wspierania rozwoju;
 • Organizacja środowiska wspierającego uczenie się;
 • Projektowanie zdalnych procesów rozwojowych.

Moduł II

Projektowanie procesu uczenia się online

 • 6 spotkań online | 24 h
 • Projektowanie prezentacji;
 • Projektowanie dyskusji i narzędzia dzielenia się doświadczeniami;
 • Projektowanie ćwiczeń laboratoryjnych i trening umiejętności;
 • Projektowanie uczenia na platformach e-learningowych;
 • Projektowanie materiałów dydaktycznych;
 • Konsultacje grupowe: projekty usług zdalnych.

Moduł III

Aspekty prawne, cyberbezpieczeństwo

 • 1 spotkanie online | 4 h
 • Bezpieczne korzystanie z narzędzi zdalnego uczenia oraz ochrona danych osobowych i wizerunku uczestników;
 • Respektowanie praw autorskich w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz ochrona praw uczestników jako twórców.

Proponowana kontynuacja

Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej

W programie m.in.:

 

 • Organizacja środowiska wspierającego uczenie się;
 • Projektowanie zdalnych procesów rozwojowych.
 • Projektowanie materiałów dydaktycznych.

Efekty

Absolwent kursu Projektowanie zdalnych usług rozwojowych:

rozumie specyfikę zdalnego uczenia się, związane z nią korzyści i wyzwania; 

zna różne formy zdalnego uczenia się i potrafi dobierać je do celów szkolenia;

posiada wiedzę o różnorodnych metodach pracy i aplikacjach wspierających prowadzenie zdalnych szkoleń i warsztatów;

wykorzystuje platformy e-learningowe i odpowiednio przygotowane materiały edukacyjne jako uzupełnienia dla działań opartych na bezpośrednim kontakcie z uczestnikami;

potrafi samodzielnie skonstruować program usługi rozwojowej (od zrozumienia potrzeb do planu poszczególnych działań);

projektuje własną usługę rozwojową i udoskonala ją zgodnie z otrzymaną informacją zwrotną.

Zalecany prerekwizyt

Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej

W programie m.in.:

 

 • Rola trenera i kontekst uczenia zdalnego;
 • Wyznaczanie celów rozwojowych w realiach pracy zdalnej;
 • Formy zdalnego wspierania rozwoju;
 • Projektowanie zdalnych procesów rozwojowych.
 • Projektowanie materiałów dydaktycznych.

Moduł I

Zarządzanie środowiskiem pracy oraz procesem uczenia się grupy

 • 4 spotkania online | 16 h
 • Budowanie motywacji do pracy i poczucia bezpieczeństwa;
 • Zarządzanie energią i koncentracją uwagi;
 • Monitorowanie postępów i informacja zwrotna;
 • Reagowanie na trudności i konflikty.

Moduł II

Trening - wykorzystywanie technologii oraz różnych form uczenia się

 • 4 spotkania online | 16 h
 • Prowadzenie miniwykładów;
 • Prowadzenie dyskusji i angażowanie uczestników do dzielenia się doświadczeniami;
 • Prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych i treningowych;
 • Konsultacje asynchronicznych form pracy rozwojowej.

Moduł III

Aspekty prawne, cyberbezpieczeństwo

 • 1 spotkanie online | 4 h
 • Konsultacje projektów rozwojowych w zakresie cyberbezpieczeństwa i aspektów prawnych.

Efekty

Absolwent kursu Realizacja zdalnych usług rozwojowych:

prowadzi zdalne szkolenia i warsztaty w sposób sprzyjający budowaniu bezpieczeństwa, rozbudzania ciekawości i podtrzymywania koncentracji uczestników;

prowadzi miniwykłady i prezentacje, moderuje dyskusje, prowadzi ćwiczenia i stosuje inne aktywizujące techniki w kontekście zdalnego uczenia się;

potrafi udzielać konstruktywną informację zwrotną, monitoruje postępy i wspiera długofalową motywację uczących się osób;

elastycznie reaguje na typowe trudne sytuacje w realiach zdalnego uczenia się;

ma świadomość mocnych i słabych stron dotychczasowego sposobu prowadzenia zdalnych usług rozwojowych i określa cele do dalszej samodzielnej pracy;

doskonali projekty opracowanych wcześniej usług rozwojowych, uwzględniając jakość materiałów edukacyjnych, użyteczność działań e-learningowych, bezpieczeństwo danych uczestników i ochronę praw autorskich.

Terminy i ceny

Terminy wkrótce

3 400 PLN + 23% VAT

(4 182 PLN brutto) Płatność na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena standardowa

3 100 PLN + 23% VAT

(3 813 PLN brutto) Płatność na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Rabat 300 PLN

2 900 PLN + 23% VAT

(3 567 PLN brutto) Płatność na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena dla absolwentów Szkoły Trenerów WUJ

Informację na temat możliwości uzyskania dofinansowania na realizację usługi można uzyskać na stronach PARP – https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid

Przy zamówieniu usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych obowiązuje cena standardowa.

W przypadku chęci zapisu prosimy o kontakt z Magdaleną Pęcak: magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl / 508 140 650

Cena obejmuje:

 • 44 godziny szkolenia (11 spotkań online)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Projektowanie i tworzenie zdalnej usługi rozwojowej

Moduł I

14, 16, 17 grudnia 2020

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł I

21 grudnia 2020

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł II

22, 28, 29 grudnia 2020

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł II

4 stycznia 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł II

5 stycznia 2021

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

Moduł II

7 stycznia 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł III

11 stycznia 2021

Barbara Sadurska

trener, prawnik

Moduł IV

12 stycznia 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV

14 stycznia 2021

Katarzyna Gacek

Trener, konsultant

Moduł IV

19 stycznia 2021

Tomasz Cichocki

Trener, konsultant, coach, facylitator

Moduł IV

21 stycznia 2021

Paweł Grzesik

Trener, aktor, coach

Moduł V

26 stycznia 2021

dr Maciej Świeży

Dyrektor Programowy, trener, coach

Moduł V

28 stycznia 2021

Paweł Grzesik

Trener, aktor, coach

Moduł V

2 i 5 lutego 2021

Iwona Sołtysińska

Dyrektor ds. Rozwoju, konsultant organizacji, trener, coach, facylitator

Moduł VI

9 lutego 2021

Barbara Sadurska

trener, prawnik

6000 PLN + 23% VAT

(7 380 PLN brutto) Płatność do 16 listopada 2020, możliwa płatność w 2 ratach

Cena standardowa

5400 PLN + 23% VAT

(6 642 PLN brutto) Płatność do 9 listopada 2020

Rabat 600 PLN

4800 PLN + 23% VAT

(5 904 PLN brutto) Płatność do 9 listopada 2020

Cena dla absolwentów Szkoły Trenerów WUJ

*Absolwentom Szkół Wszechnicy UJ przysługuje rabat w wysokości 5% od aktualnie obowiązującej ceny szkolenia.

Informację na temat możliwości uzyskania dofinansowania na realizację usługi można uzyskać na stronach PARP – https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid

Usługa dostępna jest również w Bazie Usług Rozwojowych –
https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/wyszukiwarka/uslugi/podglad?id=811735

Przy zamówieniu usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych obowiązuje cena standardowa.

Cena obejmuje:

 • 80 godzin szkolenia (20 spotkań online)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu Szkoły Trenerów Online

Terminy wkrótce

3 400 PLN + 23% VAT

(4 182 PLN brutto) Płatność na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena standardowa

3 100 PLN + 23% VAT

(3 813 PLN brutto) Płatność na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Rabat 300 PLN

2 900 PLN + 23% VAT

(3 567 PLN brutto) Płatność na 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Cena dla absolwentów Szkoły Trenerów WUJ

Informację na temat możliwości uzyskania dofinansowania na realizację usługi można uzyskać na stronach PARP – https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid

Przy zamówieniu usługi poprzez Bazę Usług Rozwojowych obowiązuje cena standardowa.

W przypadku chęci zapisu prosimy o kontakt z Magdaleną Pęcak: magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl / 508 140 650

Cena obejmuje:

 • 36 godzin szkolenia (9 spotkań online)
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Realizowanie zdalnej usługi rozwojowej
Skontaktuj się z nami

Magdalena Pęcak

Konsultant ds. projektów rozwojowych, trener, facylitator, coach

508 140 650
Napisz do nas
Skontaktuj się z nami